دانلود رایگان

16 - دانلود پروژه: گزارش کارآموزی در شرکت تابلو فاز با موضوع مهندسی مجدد - دانلود رایگاندانلود رایگان 16 دانلود پروژه: گزارش کارآموزی در شرکت تابلو فاز با موضوع مهندسی مجدد

دانلود رایگان 16 - دانلود پروژه: گزارش کارآموزی در شرکت تابلو فاز با موضوع مهندسی مجدد فرمت فایل: ورد Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 299


1 مهندسی مجدد 11

 1. 1 پیشینه: 13
 2. 2 روشهای موجود برای مهندسی مجدد 14
 3. 2.1 مهندسی مجدد آزاد : 14
 4. 2.2 مهندسی مجدد مبتنی بر فناوری: 15
 5. 2.3 جدول مقایسه های روش مهندسی مجدد آزاد و مهندسی مجدد مبتنی بر فناوری 17
 6. 3 ویژگیها و مزایای مهندسی مجدد 19
 7. 3.1 يکپارچگي مشاغل : 19
 8. 3.2 کارمند محوري : 20
 9. 3.3 جريان طبيعي فرايندها : 20
 10. 3.4 ارجاع منطقي امور : 20
 11. 3.5 کاهش بازرسي و کنترل : 21
 12. 3.6 کاهش موارد اختلاف : 21
 13. 3.7 امکان ايجاد تمرکز و تمرکززدايي : 21
 14. 3.8 تغييرات واحدهاي كاري از قسمتهاي اجرايي به گروههاي فرايندي : 22
 15. 3.9 تغييرات مشاغل از وظايف ساده به كار چندبعدي : 22
 16. 3.10 تغييرات مربوط به نقشهاي شخص ، از شخص تحت نظارت به شخص صاحب اختيار : 23
2 معرفي نامه شرکت تابلو فاز 23
 1. 1 محصولات 24
 2. 2 ماشين آلات موجود در شرکت تابلو فاز به شرح زير مي باشد: 25
 3. 3 پاره اي از فعاليتهاي اين شرکت در زمينه ساخت تابلوهاي برق 26
 4. 4 مشخصات فني تابلوها سري PS 33
 5. 4.1 استفاده از کنج هاي با آلياژخاص: 35
 6. 5 شمش کاری: 39
 7. 5.1 پلاکهاي مشخصه 47
 8. 6 درجه حفاظت تابلوها: 48
 9. 7 کنترل ونظارت: 49
 10. 8 رنگ آميزي تابلوها: 49
 11. 9 بسته بندي و آماده سازي براي حمل: 50
3 كنترل كيفيت 53
 1. 1 مقدمه : 53
 2. 2 تعريف كنترل كيفيت : 55
 3. 2.1 تاريخچه كنترل كيفيت 56
 4. 2.2 عوامل تاثير گذار در كيفيت 65
 5. 2.3 چرا بايد كار كنترل كيفيت انجام گيرد؟ 67
 6. 2.4 اهداف كنترل كيفيت : 68
 7. 2.5 مشكلات اساسي در كيفيت : 68
 8. 2.6 لزوم كنترل كيفيت: 69
 9. 2.7 تفاوت كنترل كيفيت و بازرسي : 71
 10. 2.8 كنترل كيفيت جامع: 72
 11. 3 اهداف تجزيه و تحليل سيستم هاي اندازه گيري 73
 12. 3.1 فرآيند اندازه گيري 74
 13. 4 كيفيت داده هاي اندازه گيري 75
 14. 4.1 منشا و علل خطاهاي اندازه گيري 78
اجزاي يك سيستم اندازه گيري 79
 1. 4.2 خطاهاي سيستم اندازه گيري 83
 2. 4.3 خصوصيات آماري سيستمهاي اندازه گيري 87
 3. 4.4 بخش 2 116
تجزيه و تحليل سيستمهاي اندازه گيري مشخصات كيفي 116
 1. 4.5 مفهوم عدم قطعيت اندازه گيري 121
 2. 4.6 (Total Expanded Uncertainty ) محاسبات عدم قطعيت گسترش يافته 128
 3. 5 : بخش 3 129
تست هاي مخرب و غير تكرار پذير 129
 1. 5.1 1-3 ثبات 129
 2. 5.2 تغيير پذيري 132
 3. 6 SPC كنترل فرآيند آماري 133
 4. 6.1 تاريخچه كنترل كيفيت آماري : 135
 5. 6.2 اهميت روشهاي آماري كنترل كيفيت: 143
 6. 6.3 كاربردهاي غير توليدي روشهاي كنترل كيفيت آماري: 144
 7. 6.4 گروه بندي كيفيت 145
 8. 6.5 نقش فنون آماري در چرخه حيات محصول 146
 9. 6.6 مفاهيم آماري 146
 10. 6.7 هفت ابزار كنترل فرايند آماري 148
 11. 6.8 برگه ثبت داد هها : 150
 12. 6.9 نمودار پارتو : 151
 13. 6.10 نمودار تمركز نق صها : 152
 14. 6.11 نمودار همبستگي و پراكندگي : 152
 15. 6.12 هيستوگرام : 153
 16. 6.13 نمودار كنترل : 154
 17. 7 كنترل فرآيند توليد با روشهاي آماري 154
 18. 7.1 مقدمه: 154
 19. 7.2 مراحل تهيه نمودار هاي كنترل : 160
 20. 7.3 انتخاب نوع نمودار كنترل 161
 21. 7.4 تعيين خط مركزي و حدود كنترل 162
 22. 7.5 انتخاب زير گروههاي منطقي 163
 23. 7.6 گروههاي منطقي از محصول كه از آنها زيرگروهها انتخاب مي شوند. 163
 24. 7.7 تركيب و فراواني زيرگروهها 166
 25. 7.8 اندازه زير گروه 167
 26. 7.9 تهيه سيستم جمع آوري داده ها 168
 27. 8 دلايل استفاده از نمودار هاي كنترل 171
 28. 9 توانايي فرآيند 173
 29. 9.1 شاخص 177
 30. 9.2 CPL و CPU 3-5 شاخص هاي توانايي فرايند براي حدود تلرانس يكطرفه 179
 31. 9.3 CPMK و CPM 4-5 شاخص هاي 179
 32. 9.4 CPMK استفاده توليدي از مفهوم 182
 33. 9.5 PPK و PP 5-5 شاخص هاي 183
 34. 9.6 PPeq و PPkeq : 6-5 شاخص هاي توانايي براي فرآيندهاي غير نرمال 185
 35. 9.7 CM و CMK : 7-5 شاخص توانايي ماشين 186
 36. 10 روش نمودار كنترل 187
 37. 11 روش تستS 188
 38. 12 نمودار هاي كنترل ويژه 194
 39. 12.1 -1 نمودار هاي كنترل براي توليدات كوتاه مدت 194
 40. 12.2 نمودار كنترل(X,R)براي توليدات با انحراف معيار يكسان 195
 41. 12.3 ) نمودار كنترل(X,Rبراي توليدات با انحراف معيار غيريكسان 196
 42. 13 نمودارهاي پيش كنترل 204
 43. 14 كميته تخصصي در ارتباط با اجراي (SPC 213
 44. 15 پیشنهاد ها 242
 45. 15.1 گام های ایجاد بخش کنترل کیفیت: 242
 46. 15.2 اهداف 243
 47. 15.3 فعالیت ها: 254
 48. 15.4 بازرسی: 255
4 260
 1. 1 مقدمه 261
 2. 2 هدف راهنمای PMBOK 262
 3. 3 فصل ۱ : چهارچوب مديريت پروژه 264
 4. 4 بخش ۲ ، چرخه مدیریت پروژه وسازمان ، 264
 5. 5 بخش ۱۱ ، مديريت ريسك پروژه ، فرايندهاي مرتبط با هدايت مديريت ريسك را در يك پروژه 267
 6. 6 بخش ۱۲ ، مديريت تامين پروژه ، فرايندهاي خريد يا اكتساب كالاها ، خدمات يا نتايج ، را بهمراه 267
 7. 7 پشنهاد ها 268
5 مدیریت ارتباط با مشتری: 283
 1. 1 مقدمه 283
 2. 2 تعریف مشتری و انواع آن 286
 3. 3 تعریف مدیریت ارتباط با مشتری: 288
 4. 4 انواع فناوري CRM 294


1 مهندسی مجدد
حیطه جدید مهندسی فرآیندها بدنبال بهبود عملکرد است و این کار را با تجدید طراحی بنیادی و ریشه ای سازمان انجام می دهد. این روش توسعه سیستمهای اطلاعاتی را که تمرکز آنها عمدتأ بر پشتیبانی از دستور العمل ها و روشهای سازمانی موجود است، متوقف و آنها را باسیستم های جدید جایگزین می نماید.
مهندسی مجدد در جستجوی طراحی مجدد فرآیندهای کاری برای بهبود بهره وری و بدست آوردن امتیازات رقابتی است. تقاضا برای مهندسی مجدد بیشتر بر مبنای این واقعیت صورت می پذیرد که اغلب فرآیندهای کاری که در حال حاضر انجام می شود سالهای بیشتری از عمرشان می گذرد.این فرآیندها در ابتدا برای روشهای دستی و برمبنای کارایی بهینه و حداکثر کنترل در بین بخشها و عملیات طراحی شده اند، بدون آنکه توجهی به گستردگی سازمانی و اثراتشان بر ارباب رجوع شده باشد.
علیرغم آنکه سازمان رشد کرد و شیوه های پاسخگویی به نیازها تغییر یافت، فرآیندهای مذکور کماکان با همان منطق اولیه باقی ماندند.
مهندسی مجدد معمولا با تحلیل بنیادی سازماندهی و طراحی مجدد آن توام است. بسیاری از موسسات در حال تکمیل چنین پروژه هایی هستند و اساسأ مهندسی مجدد فرآیندهای شغلی به عنوان فضای جدیدی از تغییرات سازمانی لازم برای ایجاد قابلیت انعطاف و رقابت پیشنهاد شده است.
به منظور حصول اطمینان از انجام صحیح فعالیتهای مهندسی مجدد،متدولوژی PRLC که در برگیرنده چرخه کامل عملیات مهندسی مجدد است، انتخاب شده و در تعیین گامهای اجرایی پروژه مورد استفاده قرار گرفته است . دوره تکاملی مهندسی مجدد شامل 6 مرحله اصلی می باشد، که در قلمرو موضوع طرح حاضر مورد بهره برداری قرار می گیرد.

مهندسی مجدد، با هدف شناسایی بهترین روش انجام یك مجموعه فعالیت های خاص، فرآیندهای سازمان را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. برای این كه سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بتواند برای سازمان سودمند و اثربخش باشد، باید دست كم برخی از روش های كسب و كار سازمان تغییر یافته و روش های جدیدی توسعه یابند. از این رو مهندسی مجدد فرآیندهای كسب و كار با پیاده سازی و استقرار سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان، ارتباط نزدیكی دارد. مهندسی مجدد فرآیندها، روش های مختلف انجام یك فرآیند خاص را بررسی كرده و بهترین روش ها را برمی گزیند.


 1. 1 پیشینه:
پیشینه ی مهندسی مجدد فرآیندهای كسب و كار، به قبل از شكل گیری سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان برمی گردد. نخستین فعالیت های مهندسی مجدد در دهه 1980 آغاز شد. طی آن سال ها فعالیت های مختلفی برای بهبود فرآیندها و ایجاد فرآیندهای كارا صورت گرفت. مهندسی مجدد تاثیرات بسیاری بر سازمان ها برجای گذارده است. كاهش نیروی انسانی، كاهش زمان سیكل تولید محصولات و ارایه ی خدمات و افزایش انعطاف پذیری سازمان ها را می توان به عنوان اصلی ترین تاثیرات مهندسی مجدد بر سازمان ها برشمرد. اعتبار اصلی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان، پیروی از فلسفه مهندسی مجدد در طراحی مجدد فرآیندها و جریان های اطلاعاتی سازمان ها بوده است. سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان فراتر از یك سیستم اطلاعاتی یكپارچه، سازمان ها را به سمت بازنگری و بازبینی فرآیندها و ساختارهای خود سوق داده اند. این سیستم ها با انتقال تجربیات برتر در حوزه ی فرآیندهای عملیاتی و زیرساختاری، سازمان ها را به سمت افزایش كارایی فرآیند ها و ارتقای انعطاف پذیری سازمان ها هدایت كرده اند. سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان، فرآیندها را به گونه ای تغییر می دهند تا قابلیت پاسخ گویی سازمان به نیازهای مشتریان افزایش یافته و یكپارچگی عملیاتی میان تمامی فرآیندهای كسب و كار ایجاد شود.
اُلیری دو روش اصلی مهندسی مجدد آزاد و مهندسی مجدد مبتنی بر فناوری را برای پیاده سازی مهندسی مجدد ارایه كرده است. گرچه این دو روش، تنها روش های پیاده سازی مهندسی مجدد نیستند، بیان آن ها می تواند گزینه های ممكن برای اجرای مهندسی مجدد را به خوبی تشریح و ارتباط سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان و مهندسی مجدد را بیان كند.
 1. 2 روشهای موجود برای مهندسی مجدد
 2. 2.1 مهندسی مجدد آزاد :
در این روش، مهندسی مجدد بدون در نظر گرفتن سیستم یا فناوری خاصی و بر اساس نیازهای سازمان اجرا شده و هیچ محدودیت از پیش تعریف شده ای برای بازنگری و طراحی فرآیندها تعریف نشده است. در روش مهندسی مجدد آزاد، فرآیندهای بهینه برای سازمان طراحی می شود. این روش در مقایسه با روش مهندسی مجدد مبتنی بر فناوری، گران تر است، لیكن برای پاسخ گویی به نیازهای سازمان، انعطاف پذیری بیش تری دارد. این روش، از روش مهندسی مجدد بر مبنای فناوری كندتر و پیاده سازی آن نیز مشكل تر است. با بهره گیری از این روش سازمان ها می توانند به مزیت رقابتی دست یابد، چون فرآیندها تنها برای آن ها ایجاد شده و رقبا نمی توانند به این فرآیندها دست رسی داشته باشند. اجرای مهندسی مجدد با این روش ممكن است تغییرات اساسی و ریشه ای را برای سازمان به همراه داشته باشد. این روش در صورتی كه با آموزش، فرهنگ سازی و مشاركت كاركنان همراه باشد، در عمل با مشكلات كم تری از لحاظ حمایت كاركنان روبه رو خواهد شد. هرچند كه در این روش ممكن است فرآیندهایی كه كاربران با آن ها درگیر هستند به صورت كامل تغییر كنند.

 1. 2.2 مهندسی مجدد مبتنی بر فناوری:
در این روش ابتدا سیستم برنامه ریزی منابع سازمان انتخاب شده و سپس بر اساس این سیستم، مهندسی مجدد فرآیندها صورت می گیرد. اُلیری از این روش با عنوان مهندسی مجدد محدود، یاد می كند. این روش نسبت به روش مهندسی مجدد آزاد ساده تر و ارزان تر است. چون نیازی به تغییر سیستم نیست و تنها فرآیندهای سازمان با توجه به سیستم تغییر می كنند. این روش فرآیندهای سازمان را بر اساس قابلیت های سیستم طراحی می كند. به عنوان مثال فرآیندهای محصولات شركت SAP به گونه ای طراحی شده اند كه بتوانند كارها را به بهترین نحو انجام دهند. شركت هایی كه محصولات SAP را به صورت كامل پیاده می كنند، فرآیندهای خود را به گونه ای طراحی می كنند كه با فرآیندهای سیستم های SAP مطابق باشد. روش مهندسی مجدد بر مبنای فناوری، سازمان را با چالش هایی نیز روبرو می سازد. طراحی فرآیندها براساس یك سیستم جدید بدون در نظر گرفتن خواست ها و نیازهای كاربران، مقاومت و نارضایتی آن ها را برانگیخته و هزینه های آموزشی قابل توجهی را متوجه شركت ها می كند.16 دانلود پروژه: گزارش کارآموزی در شرکت تابلو فاز با موضوع مهندسی مجدد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پروژه مالی و حسابداری یک شرکت

تحقيق با عنوان حافظه و یادگیری روش های نوین در آموزش بزرگسالان

پاورپوينت با عنوان ارتباط درمانی

پاورپوينت با عنوان ریکاوری

پروژه درس روشهای تولید 2 فرآیند تولید اویل پمپ

پاورپوينت با عنوان روش تحقيق در مديريت

تحقیق در مورد ساختار ذهنی مغز

دانلود پاورپوینت خطرات جوشكاري

روشهای نوین تدریس 10ص

پروژه سينك ظرفشويي 115 ص

تحقیق در مورد روش تحقیق شناسايي نيازهاي آموزشي و ترويجي توتون كاران استان كردستان 60 ص

تحقیق در مورد مواد پارامغناطيس 14ص

دانلود پروژه فولاد 6 طبقه کامل به همراه فایل Etabs و فایل های Cad

دانلود روش اجرائی طراحی و توسعه

دانلود مقاله بافت برداري عضلاني زير پوستي

دانلود فایل گزارش کارآموزی رشته عمران ، یک ساختمان چهار طبقه ..

مبانی نظری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر XBRL با فرمت ورد

تحقیق در مورد کمال

مقاله درباره موز

دانلود پاورپوینت آماده و تخصصی با عنوان رابطه مديريت استراتژيك و مديريت منابع انساني

تحقیق در مورد صنعت ژاپن

دانلود فایل پاورپوینت معما و سرگرمی ریاضی چهارم فصل دوم

بارکد

مجموعه تصاویر بی نظیر و کمیاب از رونی کلمن

آموزش مهارت زندگي در سلامت روان

تحقیق در مورد قوم ماد 19 ص

دانلود پاورپوینت روش تدریس - 183 اسلاید

پاورپوینت در مورد میکروبیولوژی

پاورپوینت در مورد مقررات و شرایط تنظیم کننده حاکم بر

دانلود برنامه افزایش ممبر کانال