دانلود رایگان

فایل ارزیابی نرخ خوردگی در کولینگ تاورها - دانلود رایگاندانلود رایگان کافی نتی کامل برای تمام مردم ایران زمین.پشتیبانی: همه روزه از ساعت 8 صبح تا 10 شب. از طریق تلگرام پاسخگو هستیم. در صورت نیاز تماس بگیرید: 09363751972

دانلود رایگان فایل ارزیابی نرخ خوردگی در کولینگ تاورها ارزیابی نرخ خوردگی در کولینگ تاورها
رشته مهندسی شیمی – صنایع پتروشیمی
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات:94
فهرست
عنوان صفحه
چكيده 1
مقدمه 2
فصل اول 3
1-برجهای خنک کننده کولینگ تاور(CoolingTowers ) 4
1-1-بررسی برجهای خنک کننده و اجزای آن 6
1-2-سیستم برج خنک کننده 7
1-3-قسمت های اصلی برج خنک کننده 9
1-4-انواع برج خنک کننده 11
1-4-1-برج خنک کننده مرطوب 11
1-4-2-برج خنک کننده خشک 12
1-4-3- برج خنک کننده خشک – مرطوب 12
1-5-انواع برجهای سرد کننده آب13
فصل دوم 19
2-1- سيستم هاي خنک کننده و انواع آن 20
2-2- عوامل مؤثر برخوردگي در آب خنك كننده 20
2-2-1- قدرت اسيدي pH 20
2-2-2- نمک هاي محلول 20
2-2-3- گازهاي محلول21
2-2-4- دما22
2-2-5- سرعت جريان آب23
2-2-6- مواد معلق23
2-2-7- ميکرو اورگانيسم ها24
2-3- کنترل خوردگي24
2-3-1- بازدارنده ها ي خوردگي24
2-3-2- طبقه بندي باز دارنده هاي خوردگي25
2-4- عوامل موثر در بازدارندگي26
2-4-1- ماهيت سطح فلز26
2-4-2- ماهيت محيط26
2-4-3- غلظت بازدارنده ها 27
2-4-4- pH سيستم27
2-4-5- دماي سيستم28
2-4-6- تاثير سرعت حرکت محيط و هوادهي سيستم29
2-4-7- جذب شيميايي29
2-5- كنترل خوردگي سيتمهاي خنک کننده توسط بازدارنده ها29
2-5-1- بازدارنده هاي منفرد ( تک جزئي) 29
2-5-1-1- مو ليبدات ها29
2-5-2- سيستم هاي چند جزئي ( مخلوطي از چند بازدارنده)32
2-6- رسوبگذاري و روشهاي مقابله با آن34
2-7- مکانيزم هاي تشکيل رسوب34
2-7-1- تبلور34
2-7-2- فوق اشباع بودن35
2-7-3- واکنش شيميايي36
2-7-4- ته نشيني 36
2-7-5- خوردگي36
2-7-6- رشد مواد آلي 36
2-8- عوامل مؤثر بر تشکيل رسوب36
2-8-1- فرايند انتقال حرارت36
2-8-2- نوع سطح37
2-8-3- سرعت جريان سيال37
2-8-4- درجه حرارت37
2-8-5- تاثير عوامل ديگر37
2-9- انواع رسوب38
2-10- روش هاي پيش بيني تشکيل رسوب39
2-10-1- انديس اشباع لانگلير39
2-10-2- انديس پايداري رايزنز41
2-10-3- انديس پوکوريوس41
2-11- بازدارنده هاي کنترل رسوب41
2-12- مواد پليمري کنترل کننده رسوب 42
2-12-1- پلي فسفاتها44
2-12-2-پلي اکريلات ها44
2-12-3- پلي متا آكريلات ها 45
2-12-4- كوپليمرهاي انيدريد مالئيك 45
2-12-5- انيدريد پلي مالئيك 45
2-12-6- استرهاي فسفات 46
2-12-7- فسفوناتها 46
2-12-8- پليمر هاي حاوي گروه فسفينو 47
2-13- پايش (مونيتورينگ) خوردگي و روشهاي محاسبه خوردگی 47
2-13-1- اهميت و ضرورت مونيتورينگ خوردگي 47
2-14- روشهاي ديده باني خوردگي 49
2-14-1- روشهاي الکتروشيميايي 49
2-14-2- ساير روشها 49
2-15- روشهاي بررسي تأثيرات بازدارنده ها در آزمايشگاه 50
2-16- روشهاي کاهش وزن( كوپن هاي خوردگي) 51
2-16-1- نگهدارنده هاي نمونه هاي فلزي خوردگي 55
2-16-2- مزاياي روش كوپن گذاري 55
2-16-3- معايب روش كوپن گذاري 56
2-17- روش مونيتورينگ مقاومت پلاريزاسيون خطي 56
2-17-1- مزاياي روش LPR 58
2-17-2- معايب روش LPR 58
فصل سوم
3-1- بخش اول تكنيكهاي جربان مستقيم 60
3-1-1- خوردگي الكتروشيميايي 60
3-1-2- تعيين سرعت خوردگي 61
يكنواخت با روش برون يابي تافل
3-1-3- تفسير اثرات بازدارنده خوردگي بر پلاريزاسيون تافل66
3-1-4- تعيين سرعت خوردگي69
يكنواخت با روش مقاومت پلاريزاسيون خطي
3-2- بخش دوم: تكنيك هاي 70
جريان متناوب (AC) (طيف نگاري امپدانس الكتروشيميايي)
3-2-1- مقدمه اي بر طيف نگاري امپدانس الكتروشيميايي EIS 70
3-2-2- مروري بر تحليل مدارهاي AC 70
3-2-3- منحني نايكوئيست 73
3-2-4- لايه دوگانه الكتريكي 75
3-2-5- ارزيابي بازدارنده هاي خوردگي با استفاده از روش EIS 79
نتیجه گیری81
فهرست منابع و ماخذ 82

ارزیابی


نرخ


خوردگی


کولینگ


تاورها


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


موضوع تحقیق : مجتمع تاریخی نیاوران

مقاله درباره خيار گلخانه اي

طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی دامداری

نت آهنگ آذری عزیزصورت پیانو وکال

تحقیق درباره موقعيت كلي نيروگاه گازي ري

تحقیق درمورد سيستم هشدار به موقع تعويض تسمه تايمينگ و صفحه كلاچ خودروهاي سري TU3,TU5,XU7

تحقیق نسبت جنسی مرد و زن در جامعه