دانلود رایگان

دانلود فایل تاریخچه سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمان . - دانلود رایگاندانلود رایگان کافی نتی کامل برای تمام ایرانیان

دانلود رایگان دانلود فایل تاریخچه سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمان . تاریخچه سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمان
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات:95

-1- سازمان و وظایف
2-1-1- وظایف حوزه ریاست
در حوزه ریاست علاوه بر وظایف مدیریت، سازماندهی، هماهنگی و کنترل، انجام وظایفی بشرح زیر صورت می پذیرد:
- تشکیل و نظارت بر فعالیت گروههای کار مستقر در شهرستانها و ایجاد هماهنگی در جهت حسن انجام کلیه وظایف تعیین شده
- انجام امور و روابط عمومی سازمان استان
- انجام امور مربوط به تحریرات و ثبت و صدور نامه ها و بایگانی اوراق و مکاتبات سازمان
- انجام امور مربوط به حراست براساس ضوابط و مقررات مربوطه و از طریق هماهنگی با دفتر حراست مرکزی وزارتخانه
3-1- وظایف گروه برنامه ریزی، کنترل پروژه و اطلاعات مدیریت
تعیین و پیشنهاد اولویت های برنامه های استان در چهارچوب سیاستها و خط مشی های ابلاغ شده
- برنامه ریزی فعالیت های محوله به سازمان استان و تدوین و تنظیم آنها براساس خط مشی های تعیین شده و با توجه به امکانات موجود استان
- تهیه و تنظیم گزارش پیش بینی اعتبارات عمرانی و جاری در چارچوب برنامه های اجرائی تدوین شده
- انجام امور مربوط به تبادل موافقت نامه ها و همچنین اصلاح یا تمدید آنها با سازمان برنامه و بودجه استان
- بررسی فنی طرح های تهیه شده توسط مشاوران و تهیه گزارش های فنی لازم
- کنترل روند پیشرفت برنامه ها و فعالیت ها و تهیه گزارش های لازم
- کنترل چگونگی اجرای طرحها و پروژه های محوله به پیمانکاران و حصول اطمینان از رعایت معیارها و ضوابط ابلاغ شده در اجرای کار
- کنترل مقادیر پیش بینی شده در سیستم کنترل پروژه،استخراج اطلاعات مربوط به پیشرفت فیزیکی پروژه ها و تنظیم و ارائه گزارش های تحلیل لازم به رئیس سازمان استان
- بررسی و تائید صورت وضعیت های ارسالی از سوی پیمانکاران
- اداره امور آرشیو فنی
4-1- وظایف مدیریت/ معاونت شهرسازی و معماری
- مشارکت در بررسی های مربوط به برنامه ریزی های منطقه ای با دفتر طرح های کالبدی ( ملی منطقه ای) و هماهنگی، کنترل و نظارت بر اجرای طرح های کالبدی منطقه ای مربوط به استان.
- نظارت بر تهیه طرح های توسعه و عمران شهرستان و منطقه شهری، نظارت بر اجرای طرح های مذکور و بروز نگهداشتن اطلاعات و تصمیم گیری های که در رابطه با عناصر کالبدی در محدوده شهرستان یا منطقه شهری بتدریج بعمل آورده خواهد شد و انعکاس آن بر روی نقشه های موجود.
- کسب راهنمایی های لازم از معاونت شهرسازی و معماری وزارتخانه در زمینه نحوه عقد قراردادهای مربوط به طرح های توسعه و عمران شهرستان، مناطق شهری، جامع و تفصیلی شهرها و جزئیات شهرسازی مربوطه.
- عقد قرارداد با مهندسین مشاور به منظور تهیه طرح های مذکور و نظارت بر تهیه طرح های فوق الذکر
- همکاری در تهیه اطلاعات و اسناد و مدارک مورد نیاز مشاور بر حسب مفاد قرارداد
- بررسی و اظهار نظر در مورد طرح های توسعه و عمرانش شهرستان، منطقه شهری، جامع و تفصیلی شهرها و ارائه آنها به کمیته های فنی شورای شهرسازی و معماری استان و شورای مذکور و کمیسیون های ماده 5 استان به منظور بررسی و تصویب و عنداللزوم ارسال آن به واحد شهرسازی و معماری جهت ارائه گزارش و یا طرح در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران
- پاسخ به استعلامها در طول تهیه طرح های توسعه و عمران شهرستان، منطقه شهری و جامع و تفصیلی شهرها
- ارشاد و راهنمائی دستگاههای مربوطه در مسائلی ناشی از اجرای طرح های جامع و تفصیلی شهرها
- نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی ( مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران) و انجام هماهنگی های لازم با دستگاههای مجری ذیربط
- اجرای دستورالعمل و ضوابط ارائه شده از سوی واحد شهرسازی و معماری وزارتخانه در زمینه نحوه صحیح تهیه، بررسی، تصویب و اجرای طرح های توسعه شهری
- همکاری در تهیه طرح های تفصیلی و نظارت بر رعایت ضوابط طرح های جامع شهری مصوب و شرکت در کمیسیون ماده 5 و تنظیم صورتجلسات مربوطه (بعنوان دبیر کمیسیون ماده 5)
- نظارت بر اجرای طرح های تفصیلی شهری توسط شهرداری ها و سایر سازمان های ذیربط
- انطباق کلیه طرح های آماده سازی و نقشه های تفکیک اراضی با طرح های تفصیلی و بررسی و تصویب آنها
- مکانیزه کردن روش تهیه طرح های توسعه شهری
- نظارت بر اجرای فعالیت های عمران شهرها توسط سازمان ها ذیربط
- نظارت بر حسن اجرای آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب سال 1355 و دستور العمل مربوطه مصوب سال 1356توسط شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و شرکت در کمیسیون های مربوطه ( بند 2 ماده 8 و ماده 13 آئین نامه)
- شرکت در کمیسیون ماده 32 آئین نامه اجرائی مربوط به واگذاری و احیای اراضی و انجام بازدیدهای لازم در خصوص واگذاری اراضی خارج از محدود شهری
- همکاری با شرکت عمران شهر جدید واقع در منطقه در زمینه تهیه طرحها و مبادله اطلاعات لازم
- همکاری با استانداری در زمینه بررسی محدوده قانونی شهرها
- همکاری با استانداری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در زمینه تشخیص شهرها و روستاهای نیازمند طرح های هادی شهری و روستائی و همکاری در بررسی و تصویب آنها
- انجام امور دبیرخانه ای شورای شهرسازی و معماری استان و کمیسیون ماده 5 و کمیسیون ماده 13
- نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان در محدوده استان و همکاری در جمع آوری نظرات و پیشنهادات استانی
- اقدام به تشکیل سازمانهای نظام مهندسی و سایر تشکل های فنی و حرفه ای در سطح استان و همکاری با آنها موجب مقررات مربوطه و نظارت بر عملکرد آنها
- اظهار نظر و جمع آوری نظارت در مورد مقررات ملی ساختمانی و انعکاس آن به وزارتخانه
- تهیه برنامه اجرائی واحد و تنظیم موافقت نامه های اجرائی طرحها و پیشنهاد اصلاحیه ها و متمم های بعدی


تاریخچه


سازمان


مسکن


شهرسازی


استان


کرمان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت ؛ نیما یوشیج

دانلود نمونه سوالات تستی و تشریحی تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری

پاورپوینت درس چهارم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم

دانلود پاسخ کارگاه متن پژوهی فارسی یازدهم درس یک تا پایان دهم

متن، ترجمه و شرح کامل کفایة الاصول 3 جلد

سوالات متن تاریخ دهم انسانی با پاسخ

شرق شناسی

پاورپوینت درس هفتم تاریخ ایران و جهان پایه دهم(مطالعه و کاوش در گذشته های دور)

پاورپوینت تاریخ پایه یازدهم درس هفتم جهان اسلام در عصر خلافت عباسی

دانلود پاورپوینت درس 6 تاریخ معاصر - دوره ی دوم مشروطه (1288-1293)

خودارزیابی علوم و فنون ادبی پایه ی دهم ادبیات و علوم انسانی

فرم 370 سوالی mmpi

پروتکل درمان افسردگی با رویکرد شناختی- رفتاری (CBT)

دانلود کتاب روانشناسی رشد لورا برک pdf

دانلود کارگاه طرحواره درمانی دکتر حمیدپور

مرحله ی اول آزمون توربو

دانلود خلاصه کتاب قدرت نرم «جوزف نای» دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

خلاصه کتاب مبانی نشانه‌شناسی دانیل چندلر،‌ سوره مهر

خلاصه کتاب کشاکش آرا در جامعه شناسی، استیون سیدمن، ترجمة هادی جلیلی

پاورپوینت مکتب فرانکفورت

پاورپوینت درس هفتم آمادگی دفاعی نهم پدافند غیر عامل

پاورپوینت جامعه شناسی پایه دهم درس پنجم(جهان اجتماعی)

پاورپوینت درس هفتم جامعه شناسی پایه ی دهم(ارزیابی جهان های اجتماعی)

سیر جوامع بشری؛ گرهارد لنسکی و جین لنسکی؛ ترجمه دکتر ناصر موفقیان؛ انتشارات شرکت سهامی؛ چاپ اول؛ تهران: 1369

خلاصه ای مفید از کتاب روش تحقیق در علوم اجتماعی (تألیف ریمون کیوی و لوک وان کامپنهود-ترجمه عبدالحسین نیک گوهر)

نقشه اتوکد شهر بابل

نقشه GIS مناطق 22 گانه شهر تهران

نحوه استخراج شاخص های گرد غبار از روی تصاویر ماهواره ای

پایان نامه رشته گردشگری با موضوع بررسی نقش صنايع دستي در بالا بردن انگيزه سفر به مناطق مختلف كشور ايران

نقشه GIS شهر تهران(شبکه معابر)