دانلود رایگان

تحقیق در مورد درآمدي بر اخلاق و آئين رفتار حسابداران حرفه‌ - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله,دانلودمقاله,دانلودمقاله دانشجویی,دانلود رایگان,دانلود رایگان مقاله,دانلود رایگان مقاله داشجویی,تحقیق,تحقیق دانش آموزی,تحقیق دانشجو

دانلود رایگان تحقیق در مورد درآمدي بر اخلاق و آئين رفتار حسابداران حرفه‌ فرمت : WORD تعداد صفحه :34

مقدمه توسعه و تنوع فعاليتهاي اقتصادي در کشور و کوشش در جهت خصوصي سازي شرکتهاي دولتي و عمليات تصدي دولت به افزايش شمار و گسترش دامنه فعاليتهاي شرکتهاي سهامي عام و بسط فزاينده بازار سرمايه در طول دهه گذشته انجاميد؛ و نياز به اعمال نظارت مالي بر واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي را در جهت حفظ منافع عمومي، حفظ حقوق و منافع صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذيحق و ذينفع تشديد کرد. رفع اين نياز مستلزم فراهم سازي اطلا عات مالي قابل اعتماد، مربوط و قابل مقايسه توسط شرکتها و موسسات مختلف و تهيه و ارائه آن مستلزم استفاده از خدمات حسابداران حرفه اي در واحدها و همچنين استفاده از حسابداران حرفه اي مستقل در بررسي اطلا عات و حسابرسي صورتهاي مالي است. با تصويب قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران در سال 1372 و تصويب آئين نامه هاي مربوط و اساسنامه جامعه حسابداران رسمي در سالهاي 1374 تا 1379، جامعه حسابداران رسمي ايران در سال 1380 با عضويت شماري از حسابداران با سابقه تشکيل شد. به دنبال آن، موسسات حسابرسي جديدي تشکيل شد و تعدادي حسابدار رسمي جديد در سالهاي 1381 و 1382 انتخاب شدند. در سال 1382 حسابرسان و موسسات حسابرسي معتمد بورس اوراق بهادار نيز انتخاب شدند و به اين ترتيب، حسابداري حرفه اي در ايران دوران تازه اي از فعاليت، رشد و توسعه را آغاز کرد. نقش، وظيفه و مسئوليت حسابداران حرفه اي در قبال جامعه، صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذيحق و ذينفع ايجاب مي کند که آنان اصول عمومي اخلا ق حسنه را در همه جنبه ها رعايت و به آئين رفتار حرفه اي مدّون و منسجمي پاي بند باشند تا پذيرش، اعتبار و احترام اجتماعي را که لا زمه فعاليت در هر حرفه تخصصي است، بدست آورند. در اين مقاله، ابتدا چند نکته درباره اخلا ق و آئين رفتار بطور اعم گفته مي شود؛ بعد، توضيح مختصري راجع به اخلا ق و آئين رفتار حرفه اي داده خواهد شد؛ پس از آن، اصول بنيادي آئين رفتار حرفه اي حسابداران بيان مي شود؛ و در ادامه، چند مطلب که به نظر مي رسد طرح آن در شرايط کنوني مناسبت بيشتري دارد عنوان خواهد شد. در تعريف اخلا ق علا مه علي اکبر دهخدا در لغتنامه، اخلا ق را جمع <خلق و خويها و علم اخلا ق را <دانش بد و نيک خويي ها تعريف کرده است و آن را يکي از <سه بخش فلسفه يا حکمت عمليه مي داند که عبارت است از <تدبير انسان نفس خود را يا يک تن خاص را. دکتر حسن انوري در فرهنگ بزرگ سخن، اخلا ق را <مجموعه عادت ها و رفتارهاي فرهنگي پذيرفته ميان مردم يک جامعه تعريف کرده و در ادامه به <رفتار شايسته و پسنديده عطف مي دهد. دائره المعارف مصاحب علم اخلا ق را <بررسي و تعيين ارزش اعمال انساني برحسب اصول اخلا قي تعريف کرده است و اضافه مي کند که درباره وجدان انسان و مسئوليت او از لحاظ اعمالش، نظريه هاي مختلفي در طي تاريخ ابراز شده و اصحاب فلسفه هاي مختلف، عوامل گوناگوني چون دين، فطرت و تجربه را اساس اخلا ق دانسته اند. در دائره المعارف بريتانيکا گفته شده است اصطلا ح اخلا ق(Ethics) در مورد تئوريها و سيستمهاي ارزشهاي اخلا قي نيز کاربرد دارد. در اين دائره المعارف، اخلا ق به سه شاخه يا رشته تقسيم شده: اخلا ق نظري، اخلا ق هنجاري و اخلا ق کاربردي. اخلا ق نظري يا فرااخلا ق(Metaethics) به موضوعات مرتبط با ماهيت مفاهيم و قضاوتهاي اخلا قي مي پردازد. اخلا ق هنجاري يا دستوري(Normative Ethics) ضوابط و معيارهايي براي چگونه زندگي کردن فراهم مي آورد و در آن، خوب و بد، درست و نادرست و نظاير آن تعريف و چگونگي انتخاب بين آنها و راه درست عمل کردن را براساس قواعد معين بيان مي کند. اخلا ق کاربردي(Applied Ethics) در واقع ادامه اخلا ق هنجاري است که در آن کاربرد تئوريهاي اخلا ق هنجاري در اخلا قياتي نظير حقوق بشر، برابري نژادي و جنسيتي، عدالت و مسائل مشابه مورد بحث واقع مي شود. اخلا ق و آئين رفتار حرفه اي اخلا ق و رفتار حرفه اي قاعدتاً در شاخه اخلا ق کاربردي قرار مي گيرد و حاوي يک نظام ارزشي است که براساس آن، بد و خوب، و درست و نادرستِ رفتارِ صاحبان يک حرفه تعريف و بيان مي شود. براي روشن شدن اين تعريف بايد به دو سوال پاسخ داده شود. سوال اول اين که مراد از حرفه چيست و سوال دوم اين که به چه کساني حسابدار حرفه اي گفته مي شود؟ در مورد سوال اول بايد گفت که تعريف يگانه اي از حرفه که مورد توافق همگان باشد وجود ندارد. اما کميته اخلا ق حرفه اي فدراسيون بين المللي حسابداران در آئين رفتار حسابداران حرفه اي، اين خصايص را براي حرفه برمي شمارد: خبرگي در مهارتي خاص و مبتني بر انديشه که از طريق آموزش، کارآموزي و تجربه بدست آمده باشد؛ پاي بنديِ اعضا به آئين رفتار و باور آنان به نظام ارزشي مشترکي که توسط مرجع اداره کننده حرفه وضع مي شود؛ و پذيرش وظيفه و مسئوليت در قبال جامعه در کليّت آن(Code.. (6 Par.. در پاسخ سوال دوم، بايد گفت که حسابدار حرفه اي، فردي است که به کار حسابداري مي پردازد و با احراز شرايط ورود، به عضويت يک انجمن حرفه اي حسابداري پذيرفته شده است. حسابداران حرفه اي را معمولا ً در دو دسته طبقه بندي کرده اند: حسابداراني که خدمات حرفه اي خود اعم از حسابرسي، ماليات و مشاوره را به عموم عرضه مي کنند(Public Accountants) شامل شرکاي موسسات حرفه اي حسابداري و حسابداران شاغل در موسسات مزبور.(Proposed Code.. Definitions) به اين دسته از حسابداران، <حسابداران حرفه اي مستقل و در ايران، <حسابدار رسمي شاغل نيز گفته مي شود. حسابداران حرفه اي که به عنوان شخص حقيقي در استخدام موسسات بخشهاي مختلف اقتصادي و موسسات آموزشي هستند و خدمات حرفه اي خود را به اين موسسات عرضه مي کنند.


مقاله


دانلودمقاله


دانلودمقاله دانشجویی


دانلود رایگان


دانلود رایگان مقاله


دانلود رایگان مقاله داشجویی


تحقیق


تحقیق دانش آموزی


تحقیق دانشجو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق در مورد اهرم و قرقره 8ص

تحقیق درباره ی عكاسي

جواب تمرین ها و مسائل ریاضی نهم

تحقیق در مورد اخلاق در سیره پیامبر

تحقیق در مورد دختران؛ سن رشد و مسئوليت كيفري 14 ص

پاورپوینت در مورد نظام تخصیص منابع ساختاری برآورد تختهای بستری

تحقیق: انواع روشهای پرواربندی

امتحان نهایی سوم.زبان فارسی.از اولین دوره برگذار شده تا آخرین دوره 96

پاورپوینت در مورد سرطان پروستات

تحقیق درمورد کارآموزی در هواپیمایی

تحقیق درباره سمينار كارشناسي ارشد (عمران)

دانلود تحقیق تصرف عدواني

دانلود تحقیق سویا 9 ص

دانلود پاورپوینت داستان آموزنده بهترین معلم دوران تحصیل - 20 اسلاید

نقشه کامل کلیدتبدیل صلیبی جهت راه پله ساختمان کنترل از دومحل

آهنگ

گزارش کار آموزی خدمات حسابداري شرکت 14 ص

پروژه سازه هاي بنايي

تحقیق درمورد علل پرخاشگري

تحقیق ناصر خسرو 9 ص

پاورپوینت آيين‌نامه‌ حفاظتي‌ تاسيسات‌ و ماشين‌هاي‌ اره‌ چوب‌ بري‌ -12 اسلاید

تحقیق درباره فيزيك و كاربردهاي آن

اعتياد 20 ص

دانلود پروژه گزارش کار در شرکت آب و فاضلاب (word)

مبارزه به مواد مخدر 60 ص

تهويه مطبوع 55 ص

مقاله خصوصي سازي و كاستي هاي سيستم مالي

تحقیق

تحقیق در مورد مكه و قريش 21 ص

پاورپوینت فایده و کاربرد ریاضی در زندگی روزمره