دانلود رایگان

مقاله بررسي پتانسيل معدني استان ايلام - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله,دانلودمقاله,دانلودمقاله دانشجویی,دانلود رایگان,دانلود رایگان مقاله,دانلود رایگان مقاله داشجویی,تحقیق,تحقیق دانش آموزی,تحقیق دانشجو

دانلود رایگان مقاله بررسي پتانسيل معدني استان ايلام فرمت : WORD تعداد صفحه :97

(فهرست مطالب)
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه
فصل اول تاریخچه مطالب قبلی
1-1- مقدمه 6
1-2- مشخصات جغرافیایی استان 6
1-3- راههای ارتباطی 12


فصل دوم ژئو مرفولوژی منطقه
2-1- مقدمه 14
2-2- زمین شناسی ناحیه ای 16
2-3- چینه شناسی استان 19


فصل سوم پی جویی وپتانسیل یابی
3-1- سنگ آهک 31
3-2- گوگرد 36
3-3- سنگ های تزئینی 43
3-4- دولو میت 53
3-5- گچ 62
3-6- بیتومین و قیر طبیعی 68

فصل چهارم بررسی کانیهای سنگین منطقه ایلا م
4-1- مقدمه 72
4-2- مشخصات سطحی زمین 72
4-3- طرح اکتشاف ونمونه برداری 73
4-4- تشریح نتایج 75

نتایج و پیشنهادات 80
منابع و مراجع 82

چكيده
در رابطه با طرح پي جويي و پتانسيل يابي كانسارهاي غير فلزي كانسارهاي استان ايلام ، مواردزير استفاده و نقشه هاي مورد نظرتهيه گرديده است. اين مدارك عبارتند از :
در اين طرح جمعاً تعداد 40 آناليز بر روي نمونه ها صورت گرفته است و تعداد 100 شبانه روز براي طرح مذكور كار صحرايي صورت گرفته است و نتيجه آن مشخص شدن تعدادي انديس معدني مي باشد.
در بازديدهاي اوليه اين ناحيه سنگ شيلي سياه رنگ كربناته حاوي ذرات پراكنده سولفيد به همراه كاني سبز رنگ و اكسيدهاي آهن جلب توجه نموده است.
بر اساس نقشه هاي تهيه شده و مطالعات انجام شده وجود ناهنجاري هاي باريت و نيز بيتومين و كمي فسفات و سيلستين به همراه ناهنجاري هاي سولفورهاي آهن (پيريت و ماركاسيت) حاوي مقاديري ارسنيك، روشن گرديد. در حاليكه آثار كانيهاي مس در سطح زمين يافت نشد. در هر حال نتايج آزمايشات عنصري مي تواند امكان حضور عناصر ديگر را بازگو نمايد.
مقدمه
منطقه زاگرس كمي كمتر از پهنه ميهن را در بردارد، در حاليكه بجز نفت كه يك كانسار مواد آلي است، تقريباً هيچ گونه اطلاعات معدني و علمي و اقتصادي از اين ناحيه عظيم در دست نيست. اميد است با پيگيري مطالعات كه آغازش با اين گونه پروژه هاست، بتوان با ايجاد كمترين هزينه توان معدني آنرا مورد پژوهش و ارزيابي قرار داد.
در اكتشافات ژئوشيميايي، ويژگي هاي ژئوشيميايي و كاني سنگين كمپلكس هاي زمين شناسي مورد مطالعه قرار مي گيرد. در اين ره گذر مسائل نمايان شده در اثر مطالعات فاز قبلي مورد بررسي قرار گرفته و نواحي اميدبخش معدني با ارزيابي قابليت توليد معدن آن در فازهاي تفصيلي تر بدست مي آيد.
ناحيه اكتشافي مورد درخواست در خط راست حدود 35 كيلومتري باختر تا شمال باختري شهر ايلام در منطقه اي كوهستاني قرار دارد. گستره مزبور از نظر زمين شناسي در منطقه زاگرس و در قلمرو سنگ هاي رسوبي با روند ساختاري شمال باختري قرار دارد.
كوشش بر آنست كه با ايجاد كمترين هزينه و با بازدهي مناسب طرح اكتشاف ناحيه تدوين گرديده و نتيجه گيري لازم براي پاسخ به سؤال اصلي معدني ناحيه مزبور، يعني وجود كاني سازي مس ارائه شود.
خاطرنشان مي سازد كه زون زاگرس حدود مساحت كشور را در بر گرفته اين در حالي است كه كمترين اطلاعات زمين شناسي را داراست، به ويژه از نظر تحقيقات معدني بجز نفت عملاً صفر است شايد زمان آن رسيده باشد كه اين ناحيه عظيم را براي استفاده از كانيهاي صنعتي و مهمتر از آن تحقيق پتانسيل معدني آن مورد پژوهش قرار داد.فصل اول
تاريخچة مطالعات قبلي1-1-مقدمه
استان ايلام طبق تقسيمات زمين شناسي در بخش زاگرس چين خورده يا زاگرس خارجي واقع در جنوب غربي ايران واقع شده است پهناي اين زون را 150 تا 250 كيلومتر تخمين زده اند، احتمالاً در برخي نواحي به زير زاگرس رورانده كشيده مي شود. اين ناحيه توسط شركت ملي نفت ايران تهيه شده است علاوه بر مطالعات فوق كه بيشتر به صورت ناحيه اي و براي كارهاي نفتي صورت گرفته است مطالعاتي كه در استان ايلام و در رابطه با مواد معدني تا كنون صورت گرفته عبارتند از:
هر چند از ديدگاه زمين شناسي و معدني نقاط كور فراواني در استان ديده مي شود اما مطالعات فوق كمك شايان توجهي درباره كانسارهاي موجود در استان نموده است بطوريكه تقريباً منابع گچ، آهك، شن و ماسه و خاك رس استان شناسايي شده و در بيشتر نقاط نيز به مرحلة بهره برداري رسيده است.
1-2-مشخصات جغرافيائي استان
استان ايلام با مساحتي حدود 19045 كيلومتر مربع تقريباً 2/1 درصد مساحت كل كشور در غرب ايران بين 31 درجه و 58 دقيقه تا 34 درجه و 15 دقيقه عرض شمالي و 45 درجه 24 دقيقه تا 48 درجه و 10 دقيقه

طول شرقي قرار دارد.
استان ايلام از شمال به استان كرمانشاه از غرب به كشور عراق (در حدود 430 كيلومتر از مرز مشترك ايران و عراق در اين استان مي باشد.) از جنوب به قسمتي از استان خوزستان و از شرق به استان لرستان محدود بوده و بر اساس آخرين تقسيمات كشوري داراي 5 شهرستان 12 بخش و 41 دهستان و 1022 آبادي مي باشد. استان تا قبل از سال 1343 يكي از شهرستانهاي تابع استان كرمانشاه بوده و سپس با تغييراتي از نظر تقسيمات كشوري و منظم شدن دهستانهاي مجاور در سال 1345 به فرمانداري كل و در سال 1353 به استان تبديل گرديد. شهرستان ايلام در فاصله حدود 730 كيلومتري تهران واقع شده و داراي مساحتي در حدود 4000 كيلومتر مربع و ارتفاع آن از سطح دريا 1319 متر مي باشد.
شهرايلام در دره اي كوهستاني قرار گرفته و با ارتفاعات كبير كوه (در جنوب شرقي) و مانشت (شمال و شرق) محصور گرديده است، استان ايلام منطقه اي است كوهستاني كه مهمترين كوههاي آن عبارتند از: كبير كوه كه بلندترين قله آن ورزين داراي ارتفاع 3062 متر و دينار كوه كه بلندترين قله آن 2600 متر ارتفاع دارد، رشد سالانه جمعيت در دهه گذشته 5/4 درصد بوده كه در بعضي از بخشهاي استان به 7% نيز مي رسد. رشد نرخ بيكاري استان حدود 20% مي باشد فعاليت اغلب ساكنين استان را دامداري توأم با كشاورزي تشكيل مي دهد. از مساحت استان ،469000 هكتار جنگل، 1200000 هكتار مراتع، 200000 هكتار اراضي ديم و 50000 هكتار اراضي آبي مي باشد.
در اين استان طوايف عرب، لر و كرد وجود دارد كه عليرغم تنوع در گويش و فرهنگ همه در اعتقاد به مذهب شيعه اثني عشري و وفاداري به انقلاب اسلامي مشترك مي باشند. (حدود 93/99 درصد مسلمان هستند) با توجه به سرشماري سال 1370 جمعيت استان به حدود (440693) نفر رسيد مردم ايلام در زمرهمطمئن ترين مرزداران كشور هستند كه طي 8 سال دفاع مقدس با نثار خون شهيدان خود اين واقعيت را ثابت كردند.
مهمترين ارتفاعات اين استان عبارتند از:
بخش جنوبي استان ايلام كه عمدتاً اراضي شهرهاي مهران و دهلران را در بر مي گيرد، خالي از ارتفاعات و مركب از دشتهاي صاف و هموار است.
دشتها:
دشتهاي مهم استان عبارتند از دشت مهران، محسن آب، حسين آباد، دشت كلات، مورموري در آبدانان و دشت عباس.
استان ايلام از نظر اقليمي جزء مناطق گرم ايران بشمار مي رود ولي عامل ارتفاع نقش مهمي در تنظيم وضع اقليمي وفصول درجه حرارت محلي دارد. خصوصيت يك چنين منطقه اي اختلاف زياد درجه حرارت شب و روز و بين كوه و دشت مي باشد.
در تير ماه درجه حرارت دما به 400 درجه سانتي گراد مي رسد كه همين پديده به فرسايش مكانيكي كمك مي نمايد. به هنگام گرماي تابستان، مردم ناگزير به داخل كوهها و دره هاي واقع بين دو چين خوردگي مهم
كبيركوه و انجيركوه پناه مي برند و به هنگام سرماي زمستان روانه مناطق شرق بين النهرين مي شوند. به اين ترتيب تنها منطقه اي كه در تمام سال از حداقل رطوبت لازم براي زندگي برخوردار مي باشد، همان دره هاي واقع بين دو چين خوردگي است. باران بهاره در پشت كوه زياد است. ميزان بارندگي در مناطق مهران و دهلران ساليانه حدود 200 تا 300 ميلي متر است و در شمال و شمال شرقي استان به 300 تا 900 ميليمتر مي رسد. ميزان متوسط باران سالانه 390 ميلي متر است ولي در ارتفاعات هر زمستان بايد انتظار برف را داشت.
هواي سرتاسر ايلام با وجود كوهستاني بودن منطقه در زمستان مه آلود و در تابستان بر اثر گرماي شديد دشت و سوختن علفها و وزش بادها از دشت به كوه غبارآلود است. مي توان گفت كه روي هم رفته در بخش كوهستاني 8 ماه و در بخش دشتها 4-3 ماه خوش هوائي وجود دارد. به طور كلي مي توان گفت كه شهر ايلام منطقه ايست كه با ارتفاع زياد سرد سيري بوده و از هوايي سالم بخصوص در فصل تابستان معتدل برخوردار است.


مقاله


دانلودمقاله


دانلودمقاله دانشجویی


دانلود رایگان


دانلود رایگان مقاله


دانلود رایگان مقاله داشجویی


تحقیق


تحقیق دانش آموزی


تحقیق دانشجو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله بررسي پتانسيل معدني استان ايلام - مگ ایران

چكيده در رابطه با طرح پي جويي و پتانسيل يابي كانسارهاي غير فلزي كانسارهاي استان ايلام ...

مقاله بررسي پتانسيل معدني استان ايلام

مقاله بررسي پتانسيل معدني استان ايلام خرید فایل ورد بررسي پتانسيل معدني استان ايلام ...

مقاله بررسي پتانسيل معدني استان ايلام

براي اطلاع از آپدیت شدن سایت در خبرنامه سایت عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ...

مقاله درباره بررسي پتانسيل معدني استان ايلام - مرجع مقالات ...

مرجع مقالات فارسی (فهرست مطالب)عنوان صفحهچکیدهمقدمه فصل اول تاریخچه مطالب قبلی1 1 ...

مقاله در مورد بررسي پتانسيل معدني استان ايلام

از مگ-ایران خرید کنید با خرید از مگ-ایران میتوانید در قرعه کشی تخفیف های باورنکردنی ...

پایان نامه| پایان نامه بررسي پتانسيل معدني استان ايلام

پایان نامه| پایان نامه| پایان نامه بررسي پتانسيل معدني استان ايلام

تحقیق بررسی پتانسیل معدنی استان ایلام

در رابطه با طرح پي جويي و پتانسيل يابي كانسارهاي غير فلزي كانسارهاي استان ايلام ...

پایان نامه رشته معدن : بررسی پتانسیل معدنی استان ایلام ...

... كانسارهاي استان ايلام ... آن تحقيق پتانسيل معدني آن ... بررسي پتانسيل هاي ...

دانلود پايان نامه بررسي پتانسيل معدني استان ايلام

دانلود پايان نامه بررسي پتانسيل معدني ... استان ايلام ... پتانسيل معدني ...

بررسی پتانسیل معدنی ایلام | پروژه یاب

در رابطه با طرح پي جويي و پتانسيل يابي ... استان ايلام ... و معدني با مقياس ...

دانلود پايان نامه بررسي پتانسيل معدني استان ايلام

دانلود پايان نامه بررسي پتانسيل معدني ... استان ايلام ... پتانسيل معدني ...

بررسی پتانسیل های معدنی استان ایلام

گزارش حاضر ضمن، بررسي پتانسيل معدني ... معدني استان ايلام, ... مقاله بررسي پتانسيل ...

پایان نامه رشته معدن : بررسی پتانسیل معدنی استان ایلام ...

... كانسارهاي استان ايلام ... آن تحقيق پتانسيل معدني آن ... بررسي پتانسيل هاي ...

بررسي پتانسيل معدني استان ايلام | ناب ترین های اندروید

» بررسي پتانسيل معدني ... طرح مطالعاتي مواد اوليه مصالح ساختماني استان ايلام كه ...

دانلود اني پايان نامه بررسي پتانسيل معدني استان ايلام

دانلود اني پايان نامه بررسي پتانسيل معدني استان ايلام,دانلود,اني,پايان,نامه,بررسي ...

دانلود پایان نامه بررسي پتانسيل معدني استان ايلام

چکیده در رابطه با طرح پی جویی و پتانسیل یابی کانسارهای غیر فلزی کانسارهای استان ایلام ...

دانلود پایان نامه بررسی پتانسیل معدنی استان ایلام

چكيده در رابطه با طرح پي جويي و پتانسيل يابي كانسارهاي غير فلزي كانسارهاي استان ايلام ...

دانلود مقاله بررسي پتانسيل‌هاي گردشگري استان ايلام - پروژه ها

مقاله بررسی پتانسیل‌های گردشگری استان ایلام مقاله بررسی پتانسیل‌های گردشگری استان ...

مقاله در مورد بررسي پتانسيل معدني استان تهران

مقاله در مورد بررسي پتانسيل معدني استان تهران لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب * فرمت ...

پایان نامه بررسی پتانسیل معدنی استان ایلام

مقاله عوامل ... كانسارهاي استان ايلام ... از آن تحقيق پتانسيل معدني آن ...

دانلود مقاله بررسي پتانسيل‌هاي گردشگري استان ايلام - پروژه ها

مقاله بررسی پتانسیل‌های گردشگری استان ایلام مقاله بررسی پتانسیل‌های گردشگری استان ...

مقاله در مورد بررسي پتانسيل معدني استان تهران

مقاله در مورد بررسي پتانسيل معدني استان تهران لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب * فرمت ...

بررسی پتانسیل های معدنی استان ایلام

بررسی پتانسیل های معدنی استان ایلام بررسی پتانسیل های معدنی استان ایلام,پایان نامه ...

بررسی پتانسیل معدنی استان تهران (بررسی موردی امام زاده ...

بررسي پتانسيل معدني استان ... پردیس کیش ۳ · دانلود مقاله ... بررسي پتانسيل معدني ...

دانلود پایان نامه آماده درباره بررسي پتانسيل معدني استان ...

دانلود پایان نامه آماده درباره بررسي پتانسيل معدني استان تهران با فرمت word-ورد 76 صفحه

بررسی پتانسیل معدنی استان تهران (بررسی موردی امام زاده ...

بررسي پتانسيل معدني استان تهران ... پتانسيل معدني استان تهران ... مقاله کاربری اراضی ...

پايگاه ملي داده هاي علوم زمين- استان: ايلام

بررسي هاي زمين ... در مناطق پتانسيل دار استان ايلام ... اي مواد معدني در استان ايلام ...

دانلود مقاله بررسی توسعه اقتصادی

... دانلود مقاله ... پايان نامه بررسي پتانسيل معدني استان ايلام تحقیق بررسي ...

دانلود بررسی در خصوص رابطه رضایت شغلی و خلاقیت با بهره وری

پايان نامه بررسي پتانسيل معدني ... برای مزون عروس 2 اموزش خط اوستایی مقاله ...

SID.ir | بررسي تنوع اقليمي و پتانسيل هاي آگروکليمايي استان ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسي تنوع اقليمي و پتانسيل ... استان ايلام ...

تحقیق درباره: پمپ سانتر فیوژ

تحقیق در مورد جايگاه رسانه‌ها

دانلود تحقیق در مورد روانشناسي تربيتي (word)

سیمان کوره ای

تحقیق پارسَه ( تخت جمشید ) Persepolis 15 ص

دانلود فایل گزارش کارآموزی مخابرات ایذه ..

دانلود پاورپوینت میوز - 30 اسلاید

پاورپوینت مهندسی نرم افزار 1

آموزش حل مشکل سریال شبکه و نتورک گوشی سامسونگ i9300i با باکس قدرتمند spt به روایت تصویر

تحقیق درباره شرکت تبلیغاتی 36 ص

دانلود تحقیق در مورد شكنجه در كنوانسيون 1984 سازمان ملل متحد

کارورزی 3 علوم تربیتی

چند روایت معتبر درباره عشق

تحقیق در مورد کف پای صاف Foot 14ص

پاورپورنت سد های لاستیکی

دانلود قالب و فرم خام گزارش روزانه کارگاهی مناسب دفتر فنی

تحقیق در مورد ثبت احوال

دانلود فایل کارورزی3و4 .

بنر زیبا و لایه باز ماه مبارک رمضان2

قوی‌ترین نرم افزار بازیابی اطلاعات از دست رفته

گزارش کامل کارورزی دبیری زیست شناسی

طرح کارآفرینی بويلر

طرح کارآفرینی زنان کارآفرین

تحقیق درباره ارگونومي

دانلودمقاله بررسي کامل بررسي نقش بازاريابي در توسعه صنعت گردشگري

تحقیق در مورد جنگهای پیامبر – جنگ بدرو جنگ احد و جنگ خندق 20 ص

امداد رساني و كمكهاي اوليه 21 ص

دانلود تحقیق کامل درمورد دنیا و آخرت 8 ص

فایل فلش XML ال جی Lg G4 H819 تهیه شده با دانگل هوا و برنامه HQT

طرح تسریع انتقال یافته های تحقیقاتی برنج