دانلود رایگان

فایل گزارش کار آموزی، حسابداري سرمايه‌گذاري‌ها - دانلود رایگاندانلود رایگان کافی نتی کامل برای تمام مردم ایران زمین.پشتیبانی: همه روزه از ساعت 8 صبح تا 10 شب. از طریق تلگرام پاسخگو هستیم. در صورت نیاز تماس بگیرید: 09363751972

دانلود رایگان فایل گزارش کار آموزی، حسابداري سرمايه‌گذاري‌ها دانلود گزارش کار آموزی حسابداري سرمايه گذاري ها در شركت هاي سرمايه گذاري
محل کارآموزی: سازمان بورس اوراق بهاءدار
رشته تحصیلی: حسابداری
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: 100مقدمه...
فصل اول - كليات تحقيق..
تعاريف ......
دامنه كاربرد
تعريف شركت سهامي .........
انواع شركت سهامي
جهات افتراق شركت سهامي عام و خاص ...........
كليات .
تاريخچه شركت هاي سرمايه گذاري .........
شركت هاي سرمايه گذاري ....
هدف شركت هاي سرمايه گذاري .
شرايط اختصاصي پذيرش شركت هاي سرمايه گذاري ..
ضوابط اختصاصي پذيرش شركت هاي سرمايه گذاري .
ضوابط اختصاصي پذيرش شركت هاي هلدينگ ...
ارتباط واحد سرمايه گذار و واحد سرمايه پذير ......
مديريت سرمايه گذاري ........
نفوذ قابل ملاحظه ...
طبقه بندي سرمايه گذاري ها....
تغيير طبقه بندي سرمايه گذاري ها .
انواع سرمايه گذاري .
انواع راه هاي سرمايه گذاري ..
سرمايه گذاري خطرپذير .......
شركت هاي سرمايه گذاري مخاطره پذير ....
استانداردهاي حسابداري ايران .
حسابداري سرمايه گذاري ها .
قيمت سهام
سرمايه گذاري در سهام .........
طبقه بندي سرمايه گذاري ها در سهام .........
حسابداري براي سرمايه گذاري در سهام ..
سرمايه گذاري هاي سريع المعامله - روش ارزش بازار، و يا اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش افزوده ..
گزارشگري سرمايه گذاري هاي سريع المعامله به ارزش متعارف بازار .....
دريافت سود سهمي در يك سرمايه گذاري سريع المعامله .........
ساير سرمايه گذاري هاي جاري (غير سريع المعامله)
روش اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش، و يا خالص ارزش فروش ..........
حسابداري سرمايه گذاري هاي بلندمدت با روش ارزش ويژه ...
شركت هاي عملي (مشاركت مخصوص) - حسابداري به روش ارزش ويژه ...........
حسابداري سرمايه گذاري هاي بلندمدت با روش تلفيق ............
حسابداري تلفيقي ...
سود يك واحد تلفيقي .........
سرمايه گذاري ها در اوراق قرضه (اوراق مشاركت) و اسناد بدهي .........
حسابداري سرمايه گذاري هاي اوراق قرضه ...........
سرمايه گذاري هاي سريع المعامله روش ارزش بازار .....
سرمايه گذاري بلندمدت در اوراق بدهي - روش بهاي منقضي شده .....
حسابداري فعاليت هاي بين المللي ............
حسابداري مبادلات بين المللي ....
خريدهاي نسيه .......
فروش هاي نسيه ......
مقابله با ريسك - تدبيري جهت اجتناب از زيان هاي تسعير ارز خارجي .....
تلفيق واحدهاي فرعي خارجي ...
استانداردهاي بين المللي حسابداري ......
تنوع رويه هاي عمل حسابداري در سطح بين المللي ....
حسابداري سرمايه گذاري ها .
خريد يك مجموعه از سرمايه گذاري ها ....
فصل دوم - پيشينه تحقيق .
فصل سوم - روش تحقيق .
فصل چهارم - يافته ها و نتايج تحقيق ...
منابع و مآخذ .....

چكيده:
اين تحقيق به بررسي نحوه حسابداري سرمايه گذاري ها در شركت هاي سرمايه گذاري پرداخته است كه براي انجام اين بررسي فصل اول تحقيق به سه بخش كليات تحقيق، استانداردهاي حسابداري سرمايه گذاري ها در ايران و استانداردهاي بين المللي حسابداري تقسيم گرديده است.
بخش اول به ارائه تعاريف سرمايه گذاري ها، نحوه تشكيل و طبقه بندي سرمايه گذاري و بيان هر آنچه كه در زمينه حسابداري سرمايه گذاري لازم است پرداخته شده است.
بخش دوم شامل استاندارهاي حسابداري ايران و نحوه ثبت و حسابداري اين شركت ها است كه با اجراي الزامات اين استاندارد، مفاد استاندارد بين المللي حسابداري شماره 25 با عنوان حسابداري سرمايه گذاري ها نيز رعايت مي شود.
در بخش سوم استاندارهاي بين المللي حسابداري و چگونگي حسابداري آنها و تفاوت اندكي كه با استاندارد حسابداري ايران دارد بيان گرديده است.
استانداردهاي حسابداري علاوه بر آنکه چگونگي حسابداري معاملات و رويدادهاي مختلف را تعيين مي کنند، موجب آثار اقتصادي نيز مي شوند. استانداردهاي حسابداري بايد به نحوي تدوين و تنظيم شوند که هدف هاي گزارشگري مالي را تأمين کنند. سرمايه گذاري ها، داراييهايي هستند که عمدتاً به منظور کسب سود حاصل از نگهداري تحصيل مي شود.
در تحقيق حاضر سعي گرديده هر جا كه لازم است مسئله اي به عنوان يك مثال ذكر شود تا درك مطلب ساده تر و آسان تر گردد.


کارآموزی


گزارش کارآموزی


دانلود گزارش کارآموزی


دانلود کارآموزی


کارآموزی بورس


گزارش کارآموزی حسابداری بورس


بورس اوراق بهادار


گزارش کار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه