دانلود رایگان

فایل گزارش کارآموزی بانک ملت شیروان. - دانلود رایگاندانلود رایگان انواع فایل های درسی و غیر درسی

دانلود رایگان فایل گزارش کارآموزی بانک ملت شیروان. دانلود گزارش کارآموزی بانک ملت شیروان
کارشناسی ناپیوسته حسابداری
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: 102
فهرست مطالب
فصل اول : آشنایی با تشکیلات بانک ملت شعبه مرکزی شیروان
مقدمه
موقعیت جغرافیایی شعبه مرکزی........
چارت سازمانی و تعداد کارکنان شعب ...........
مختصری از شرح وظایف کارکنان شعبه ........
رئیس شعبه.........
معاون شعبه.........
رئیس دایره صندوق..........
تحویلداران.........
دایره حوالجات..
ممیز حساب.......
تحصیلدار .........
خدمتگزار شعبه..
دایره اعتبارات ...
معرفی انواع محصولات خدمات بانک ملت ....
1-حساب جاری الکترونیک (جام)....
2-حسابهای سپرده قرض الحسنه و مدت دار الکترونیک بانک ملت ..
3 -خدمات اینترنتی 24 ساعته............
4-همراه بانک ملت.........
5-پیامک 20033 و تلفن بانک جام 813200...
6-ملت کارت متمرکز ....
7-پایانه پرداخت الکترونیکی فروشگاهی .......
8-هدیه کارت ملت.........
9- بن کارت ملت...........
10- انواع تسهیلات بانکی ..
فصل دوم :عقوداسلامی
1- قرض الحسنه.
کارمزد.
وثایق وتضمینات
نحوه محاسبه کارمزد قرض الحسنه پرداختی ....
عملیات حسابداری قرض الحسنه........
ثبت حساب انتظامی قراردادهای .............
2- ثبت وثایق وتضمینات.
3- پرداخت قرض الحسنه واخذ کارمزد ..........
4-دریافت اقساط
5- خاتمه عملیات وتسویه حساب های مربوطه.
2- مضاربه..........
عملیات حسابداری مضاربه .
1-ثبت قرارداد مضاربه.....
2-ثبت وثایق وتضمینات .
3-ثبت حق صلح هزینه های احتمالی.
4-ثبت تعهدات بانک......
5-پرداخت سرمایه مضاربه .
6-فروش کالای موضوع مضاربه.......
3-مشارکت مدنی.............
عملیات حسابداری مشارکت مدنی....
1- ثبت قرارداد .
2-اخذ وثایق وتضمینات...
3-واریز مشارکت مدنی....
4-استفاده از سرمایه مشارکت مدنی...
5-دریافت وجوه حاصل ازفروش کالا یا اموال موضوع مشارکت....
6-محاسبه سود وتسویه حساب مشارکت مدنی.
الف:در صورتی که نتیجه حاکی از سود باشد...
ب:در صورتی که نتیجه حاکی از زیان باشد.....
7-خاتمه عملیات وبرگشت حساب های انتظامی..
4-فروش اقساطی
فروش اقساطی مسکن.......
فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی وابزار کار.
نحوه تعیین سود معاملات فروش اقساطی..........
عملیات حسابداری فروش اقساطی ....
1-ثبت قرارداد...
2-واحد وثایق وتضمینات.
3-پیش پرداخت فروش اقساطی........
4-ثبت تعهدات بانک......
5- خرید اموال موضوع فروش اقساطی............
6-واگذاری یا فروش کالا به متقاضی
7-تعدیل پیش پرداخت فروش اقساطی............
8-دریافت اقساط.............
9-تسویه حسابها فروش اقساطی ........
5-اجاره به شرط تملیک..
عملیات حسابداری اجاره به شرط تملیک........
1-ثبت قرارداد...
2-ثبت وثایق وتضمینات..
3-وصول پیش دریافت از مشتری......
4-پیش پرداخت به فروشنده/سازنده..
5-خرید اموال اجاره به شرط تملیک.
6-واگذاری اموال اجاره به شرط تملیک.........
7-انعکاس اموال اجاره به شرط تملیک در حسابهای انتظامی ذیربط
8-تغییرات قرارداد...........
9-دریافت مال الاجاره.....
10-تعدیل حساب سود سالهای آینده .............
11-عدم وصول به موقع اقساط اجاره.
12-وصول اقساط سررسید گذشته /معوق........
13-تسویه حساب اجاره به شرط تملیک در پایان قرارداد..
6-سلف............
سود معاملات سلف.........
عملیات حسابداری...........
1-ثبت قرارداد...
2-ثبت وثایق وتضمینات..
7- جعاله..... .....
نحوه محاسبه جعل وتعیین اقساط بازپرداخت...
عملیات حسابداری جعاله.
1-ثبت قرارداد...
2-اخذ وثیقه یا تضمین.....
3-اخذ پیش دریافت........
4-ثبت تعهدات بانک وپرداخت به پیمانکار....
5-اسناد مربوط به اتمام کار توسط پیمانکار (عامل ثانوی)
6- مزارعه.........
عملیات حسابداری مزارعه..
1-ثبت قرارداد...
2-ثبت وثایق وتضمینات..
3-پرداخت بابت مزارعه ..
4-دریافت سهم بانک......
5-تسویه حساب مزارعه ..
6-برگشت حسابهای انتظامی ............
9-مساقات.........
حسابداری مساقات..........
1- ثبت قرارداد..
2-ثبت وثیقه یا تضمین.....
3-پرداخت بابت مساقات.
4-دریافت حاصل فروش (سهم بانک) ...........
5-تسویه حساب مساقات..
6-برگشت حسابهای انتظامی.............
فصل سوم : ضمانت نامه های بانکی
مبحث اول كليات ضمنتنامه بانکی .....
مبحث دوم انواع ضمانتنامه هاي بانكي
1- ضمانتنامه هاي شركت در مناقصه ومزايده .
2-ضمانتنامه حسن انجام تعهدات......... .......
3-ضمانتنامه پيش پرداخت.............
4-ضمانتنامه استرداد حسن انجام كار............
5-ضمانتنامه تعهد پرداخت............
1-5- ضمانتنامه گمركي.............
انواع ضمانتنامه هاي گمركي ......... .....
1-1-5- ضمانتنامه پرداخت سود وعوارض گمركي ............
2-1-5- ضمانتنامه ترخيص موقت كالا.
3-1-5- ضمانتنامه ترانزيت كالا...........
4-1-5- ضمانتنامه پاساوان کالا............
نکات مهم در خصوص صدور ضمانتنامه گمرکی.............
2-5- ضمانتنامه نظام وظيفه ............. .........
3-5- ضمانتنامه دادگستري............ ...........
4-5- ضمانتنامه هاي متفرقه............. .........
صدور ضمانتنامه براي اشخاص فاقد وثائق كاملا معتبر يا سابقه اعتباري با معرفي وتضمين مشتريان اعتباري بانك.............
صدور ضمانتنامه با درج شرط يا شرياطي درمتن آن...
ضمانتنامه ارزي .. ........
صدور ضمانتنامه ها جهت طرح هاي عمراني.............
نكات حائز اهميت در خصوص صدور ضمانتنامه جهت طرح هاي عمراني دولت.......
مبحث سوم مدارك مورد نياز جهت تشكيل وتكميل پرونده اعتباري..
الف)اشخاص حقيقي. .........
ب) اشخاص حقوقي............ .............
مبحث چهارم عمليات صدور وحسابداري ضمانتنامه..........
الف)عمليات صدور ضمانتنامه. .........
ب) عمليات حسابداري صدور ضمانتنامه..........
1-ب- ثبت انتظامي قرارداد............. .........
2-ب- ثبت انتظامي تعهد نامه............ .......
3-ب – ثبت تعهدات ............. ...
4-ب- ثبت سپرده نقدي.............
5-ب- ثبت تمبر مالياتي.............
6-ب- ثبت كارمزد............. ......
ثبت سند در اولين روز كاري يال مالي بعد.......
مبحث پنجم كارمزد صدور وتمديد ضمانتنامه هاي بانكي..
عمليات حسابداري تمديد ضمانتنامه...
نكات حائز اهميت در مورد تمديد ضمانتنامه ها ..
مبحث هفتم تقليل ضمانتنامه............. .......
عملیات حسابداری تقلیل ضمانتنامه ...
برگشت تعهدات .............
برگشت سپرده نقدی........
برگشت کارمز............. ........... ........
برگشت وثایق....
مبحث هشتم ابطال ضمانتنامه
عملیات حسابداری ابطال ضمانتنامه ........... .....
برگشت كارمزد تمديد ضمانتنامه قبل از سررسيد
فصل چهارم : نتیجه گیری و راهکارها
کلام آخر. .........


تحقیق


مقاله


کارآموزی


پایان نامه


کارورزی


دانشگاه فرهنگیان


پروژه کارآموزی


پایان نامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود فایل گزارش کارآموزی بانک ملت شیروان.. - 30570

دانلود گزارش کارآموزی بانک ملت شیروان کارشناسی ناپیوسته حسابداری فرمت فایل: ورد ...

گزارش کارآموزی حسابداری در بانک ملت شعبه شیروان - دانلود ...

گزارش کارآموزی حسابداری در بانک ملت ... گزارش کارآموزی حسابداری در بانک ملت شعبه شیروان.

گزارش کارآموزی حسابداری در بانک ملت شعبه شیروان - جستجو ...

گزارش کارآموزی حسابداری در بانک ملت شعبه شیروان از بین ... فایل گزارش کاراموزی ...

دانلود گزارش کارآموزی بانک ملت شعبه شیروان

دانلود گزارش کارآموزی بانک ملت شعبه شیروان ... گزارش کارآموزی بانک ملت ... فایل دانلودی ...

خرید فایل( گزارش کارآموزی بانک ملت شعبه شیروان) – نهر ...

با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان عنوان محصول دانلودی:گزارش کارآموزی بانک ملت شعبه ...

گزارش کارآموزی بانک ملت شعبه شیروان | شبکه مقاله

خرید فایل. پست مشابه. گزارش کاراموزی بانک ملت شعبه شیروان 120… توضیح مختصر: Normal 0 false false ...

برترین فایل گزارش کارآموزی بانک ملت شعبه شیروان | تحقیق گستر

دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید اینک شما با جستجوی ((گزارش کارآموزی بانک ملت شعبه ...

پروژه گزارش کارآموزی بانک ملت شیروان

دانلود گزارش کارآموزی بانک ملت شیروان کارشناسی ناپیوسته حسابداری فرمت فایل: ورد

گزارش کارآموزی بانک ملت – دانلود گزارش کارآموزی گزارش کارورزی

گزارش کارآموزی بانک ملت شعب شیروان . ... این فایل با فرمت ... گزارش کارآموزی بانک ملت ...

کارآموزی و کارورزی کارآموزی بانک 18 ص (word) - لینک فایل ...

... واحد شیروان گزارش کارآموزی بانک ملت ... فایل word و ... گزارش کارآموزی. بانک ملت ...

برترین فایل گزارش کارآموزی بانک ملت شعبه شیروان | تحقیق گستر

دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید اینک شما با جستجوی ((گزارش کارآموزی بانک ملت شعبه ...

دانلود گزارش کارآموزی بانک ملت شعبه شیروان | شبکه مقاله

... گزارش کارآموزی بانک ملت شعبه شیروان فهرست مطالب فصل اول: آشنایی با تشکیلات بانک ملت ...

گزارش کارآموزی بانک ملت – دانلود گزارش کارآموزی گزارش کارورزی

گزارش کارآموزی بانک ملت شعب شیروان . ... این فایل با فرمت ... گزارش کارآموزی بانک ملت ...

گزارش کارآموزی بانک ملت شعبه شیروان

گزارش کارآموزی بانک ملت شعبه شیروان دسته: حسابداری بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل ...

دانلود گزارش کارآموزی در بانک ملت

دانلود رایگان گزارش کارآموزی در بانک ملت - گزارش ... گزارش کارآموزی در بانک ... شیروان ...

دانلود گزارش کارآموزی در بانک ملت

دانلود گزارش کارآموزی در بانک ملت: ... از خرید فایل را ... بانک ملت گزارش کارآموزی ...

گزارش کارآموزی حسابداری در بانک ملت | آربیتا فایل

گزارش کارآموزی حسابداری در بانک ملت 55ص. ارزیابی نظام بانکی از زاویه ساختار مالی :

گزارش کارآموزی بانک ملت شعبه شیروان - وسریا

... بانک ملت شعبه شیروان ... گزارش کارآموزی بانک ملت شعبه شیروان گزارش کارآموزی بانک ملت ...

دانلود گزارش کارآموزی - گزارش کارآموزی بانک ملت شعبه شیروان

گزارش کارآموزی بانک ملت شعبه شیروان ... بانک ملت شعبه شیروان گزارش کارآموزی 120 ...

دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری - کارورزی بانک ملت ...

گزارش کارآموزی بانک ملت شعب شیروان. دانلود گزارش کاراموزی در بانک ملت. دانلود پروژه ...

دانلود گزارش کارآموزی - گزارش کارآموزی بانک ملت شعبه شیروان

گزارش کارآموزی بانک ملت شعبه شیروان ... بانک ملت شعبه شیروان گزارش کارآموزی 120 ...

گزارش کارآموزی بانک ملت شعبه شیروان

گزارش کارآموزی بانک ملت شعبه شیروان دسته: حسابداری بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل ...

گزارش کارآموزی حسابداری در بانک ملت | آربیتا فایل

گزارش کارآموزی حسابداری در بانک ملت 55ص. ارزیابی نظام بانکی از زاویه ساختار مالی :

دانلود تحقیق کارآموزی بانک پروژه کار افرین - 30570

... واحد شیروان گزارش کارآموزی بانک ملت ... فایل word و ... گزارش کارآموزی. بانک ملت ...

دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری - کارورزی بانک ملت ...

گزارش کارآموزی بانک ملت شعب شیروان. دانلود گزارش کاراموزی در بانک ملت. دانلود پروژه ...

گزارش کارآموزی بانک ملت شعبه شیروان | لوکس دنلود

گزارش کارآموزی بانک ملت شعبه شیروان در ... فایل های آماده ... ها گزارش کارآموزی بانک ملت ...

دانلود گزارش کارآموزی بانک ملت شعبه شیروان—فروشگاه دانشجو

دانلود گزارش کارآموزی بانک ملت شعبه ... آشنایی با تشکیلات بانک ملت شعبه مرکزی شیروان.

دانلود گزارش کارآموزی بانک ملت شعبه شیروان

دانلود گزارش کارآموزی بانک ملت شعبه ... ,دانلود گزارش کارآموزی بانک ملت شعبه شیروان ...

دانلود گزارش کارآموزی در بانک ملت

دانلود رایگان گزارش کارآموزی در بانک ملت - گزارش ... گزارش کارآموزی در بانک ... شیروان ...

کاملترین فایل دانلود گزارش کارآموزی در بانک ملت - فرصت های ...

دانلود گزارش کارآموزی در بانک ملت. دانلود گزارش کارآموزی در بانک ملت. این تحقیق با ...

پروتکل گروه درمانی شناختی به روش مایکل فري

خلاصه کتاب جامعه شناسی خانواده با تأکید بر نقش، ساختار و کارکرد خانواده در دوران معاصر، نویسنده شهلا اعزازی، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان

خلاصه کتاب جامعه شناسی انحرافات، دکتر حبیب احمدی، انتشارات سمت

پاورپوینت فرهنگ - 60 اسلاید

پاورپوینت درباره برنامه ریزی و سیاستگذاری فرهنگی در ایران

تحلیل مکانی وفضایی تغییرات کاربری اراضی شهری

پایان نامه ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری بررسی نقش و عملکرد بازار خوی

دانلود پاورپوینت طرح آمایش سرزمین استان گیلان

دانلود فایل GIS کامل منطقه 22 تهران( با بیش از 70 لایه)

پکیج کامل آموزش اذان , وضو , نماز , لوح افتخار نماز , احکام نماز و آداب معاشرت اسلامی بصورت انیمیشن ویژه کودکان

صحت گفتار در روابط

دانلود کتاب تعزیه و تعزیه خوانی به فرمت PDF

کتاب سفر روح

دانلود مقاله ارسطو

دانلود نمونه سوال امتحان نهایی درس فلسفه و منطق سال سوم رشته انسانی شامل نمونه سوال های سالهای 91 و 92 و 93 همراه با پاسخنامه

فالون دافا

038 - دانلود ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله: بررسی تطبیقی هستی و چیستی کلّیّات نزد ارسطو و ابن سینا

متن کامل برنامه شماره 008 گنج حضور (شرح کاربردی اشعار مولانا و حافظ)

حکمت پزشکی وضو و نماز

دانلود پاورپوینت شهر اصفهان به زبان انگلیسی در 11 اسلاید

بانک نمونه سوالات زبان پیش کتاب Thoughts and Notions 2-فصل های اول و دوم و سوم و پنجم

دانلود سخنرانی اوباما به همراه انگلیسی و ترجمه فارسی

آموزش انگلیسی از طریق خبر

گرامر زبان انگلیسی به زبان ساده

دانلود پایان نامه زبان انگلیسی DISCOURSE ANALYSIS OF THE WRITTEN ELECTORAL MATERIALS FROM THE 7th PRESIDENTIAL ELECTION IN IRAN

فايل پي دي اف همراه mp3 كتاب ABC DELF Junior scolaire (Level: A1-B2) براي آشنايي با تلفظ لغات زبان فرانسوي

مجموعه‌ی آموزشی مکالمه انگلیسی مثل آب خوردن 2 دو

دانلود نمونه سوالات امتحان زبان چیلز (CILS) سطح B1 از ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴

بانک نمونه سوالات زبان پیش کتاب Thoughts and Notions 2-فصل دوم (درس های یک تا پنج به علاوه ی بخش گرامر) فصل Sports

پکیج بی نظیر نمونه سوالات ۱۰ سال پیاپی آزمون استرنی زبان ایتالیایی (چیلز) سطح B1 از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶