دانلود رایگان

دانلود پاورپوینت استراتژي چیست - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پاورپوینت استراتژی چیست

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت استراتژي چیست استراتژي را گاهي به عنوان راه و روش رسيدن به اهداف تعريف مي نمايند. طبق اين تعريف استراتژي هم راه و هم روش يا چگونگي دستيابي به اهداف را بازگو مي كند.اموري استراتژيك ناميده مي شوند كه حداقل داراي سه شرط باشند، از جمله بلند مدت باشند، در محيط رقابتي باشند، جنبه حياتي داشته باشند بنابراين استراتژي نوع خاصي از راه و روش دستيابي به اهداف است كه شرايط سه گانه را داشته باشد. يعني در رابطه با چگونگي دستيابي به اهداف بلند مدت و حياتي سازمان كه در محيط رقابتي قرار دارد ، بحث مي كنندمينتزبرگ از دانشمنداني است كه پنج تعريف را براي استراتژي بيان كرده است استراتژي به معناي طرح و نقشه [plan]:استراتژي در اين مفهوم يك نقشه است، يعني نوعي مسير اقدام آگاهانه و مورد نظر، يك رهنمود (يا مجموعه اي از آنها) براي برخورد با يك وضعيت. برمبناي اين تعريف استراتژي ها دو ويژگي اساسي دارند: يكي آنكه پيش از به كار بردنشان ايجاد مي شوند، دوم آنكه آگاهانه و هدفدار بوجود مي آيند، اغلب به طور روشن و در قالب مدارك رسمي به نام طرح ها بيان مي شوند و گاهي نيز رسماً بيان نمي شوند ولي به همان روشني در ذهن كسي وجود دارند.استراتژي به معناي صف آرايي[ploy] :وقتي استراتژي يك نقشه است ، گاهي كلي و گاه خاص است. نقشه مي تواند يك نوع صفحه آرايي هم باشد، يعني عمليات ويژه اي براي چيرگي بر حريف يا رقيب، به عنوان مثال يك شركت تجاري ممكن است براي متصرف كردن رقيب خود از ساختن يك كارخانه جديد، تهديد به گسترش ظرفيت كارخانه خود بكند. در اينجا استراتژي واقعي ( به عنوان نقشه، يعني قصد واقعي) همان تهديد است و نه گسترش آن، و به اين ترتيب يك نوع صف آرايي محسوب مي شوداستراتژي به معناي الگو[model]:از اين ديدگاه استراتژي يك الگو است، به ويژه الگويي از يك سلسله اقدامات. با اين تعريف مي توان گفت كه استراتژي تداوم رفتار است، چه انديشيده باشد يا نباشد. اين بيان ممكن است براي واژه اي كه مقيد به آزادي انتخاب بوده است، عجيب به نظر آيد، اما هر چند بعيد به نظر مي رسد كه كسي استراتژي را بدين گونه تعريف كند، بسياري هستند كه گاهي آنرا به اين صورت به كار مي برند.استراتژي به معناي موضع[position] :بر طبق اين ديدگاه، استراتژي يك موضع است. به معناي دقيق تر، وسيله اي است براي مشخص كردن اينكه سازمان (يا يك فرد) در كجاي محيط و در كجاي بازار قراردارد. با اين تعريف، استراتژي به گونه نيروي واسطه ميان سازمان و محيط جلوه مي كند، يعني ميان بافت داخلي و خارجي. به زبان بوم شناسي با اين تعريف، استراتژي يك موضع يا جايگاه محيطي است؛ به كلام اقتصادي، مكاني براي توليد اجاره بها ؛ به تعبير مديريت ، يك قلمرو بازار توليد، يعني مكاني از محيط كه در آن منابع متمركز مي شوند.استراتژي به معناي ديدگاه[Perspective]:اين تعريف از استراتژي به درون سازمان توجه دارد، در واقع در درون ذهن مجموعه استراتژيست ها. اين تعريف حاكي از آن است كه استراتژي يك ديدگاه است كه محتواي آن تنها از يك وضعيت شاخص تشكيل نمي شود. بلكه نوعي تصور ذهني پايدار را نسبت به جهان در بر مي گيرد. نكته بسيار حائز اهميت در مورد اين تعريف آن است كه ديدگاه، يك امر مشترك است. همانگونه كه در واژه هاي جهان بيني، فرهنگ، ايدئولوژي و الگو مستتر است، استراتژي ديدگاهي است مشترك ميان اعضاي يك سازمان (يا گروه) بر مبناي مقاصد يا اقدامات آنها يا هم مقاصد و هم اقدامات آنان. در واقع وقتي ما دراين ارتباط از استراتژي صحبت مي كنيم، پاي به قلمرو انديشه جمعي مي گذاريم (يعني افرادي كه قصد يا عمل يا هم قصد و هم عمل واحدي دارند). بدين ترتيب، نكته اساسي در بررسي استراتژي عبارت است از چگونگي درك و شناخت انديشة جمعي ( يعني درك اينكه مقاصد (هدفها) چگونه در درون مجموعه اي بنام سازمان پراكنده مي شوند تا بصورت مشترك در آيند و عمل (اقدام) چگونه بطور جمعي و در عين حال پايدار به اجرا در مي آيد).علاوه بر اين استراتژي را مي توان حداقل از دو ديدگاه تعريف نمود: از نقطه نظر اينكه سازمان قصد انجام چه كاري را دارد و همچنين از نقطه نظر اينكه سازمان سرانجام چه كاري را انجام مي دهد، اعم از اينكه اقدامات اصولاً مورد نظر بوده يا خير. از نقطه نظر اول استراتژي برنامه اي جامع براي تعريف و دستيابي به اهداف يك سازمان و اجراي مأموريت خود مي باشد ، و از نقطه نظر ديدگاه دوم استراتژي الگوي پاسخ هاي سازمان به محيط خود در طول زمان مي باشد. ارزيابی استراتژي ها:تأثير استراتژي بر اهداف، مقاصد و نتايج مطلوبي كه سازمان تعقيب مي كند، چگونه است؟ كاربرد استراتژي چه هزينه هايي را در بر دارد؟ مزاياي استفاده از استراتژي چيست؟ آيا سازمان مجاز به استفاده از هر استراتژي هست؟ پيش بيني نتايج اجراي استراتژي چگونه است؟ آيا بکارگيری استراتژي در تئوري و عمل روشن و واضح است؟آيا استراتژي از فرصت هاي محيطي و دروني بهره برداري كامل مي نمايند؟آيا استراتژي با وضعيت منابع سازمان در حال و آينده سازگاري دارد؟آيا شرايط عمده استراتژي و برنامه و سياست هاي عمده اي كه از استراتژي منتج می شوند، بطور دروني همبستگي دارند؟آيا ميزان ريسك مورد قبول توسط برنامه ريزان مشخص شده است؟آيا استراتژي با معيارهاي مورد قبول عامه، متناسب مي باشد؟آيا استراتژي محرك كوشش و تعهد سازماني محسوب مي شود؟معيارهاي انتخاب استراتژي هاي مطلوب:مشتري نگر بوده و حقوق گروه هدف را تعقيب نمايد.از هزينه اثر بخشي مطلوبي برخوردار بوده و منافع ناشی از اجراي آن، بيش از هزينه صرف شده باشد.بهترين پاسخ ممكن براي رفع موانع موجود سازمان باشد.واقع بينانه باشد. مدلهاي مختلف انتخاب استراتژي:مدل بي سي جيمدل پورتر مدل توزمدل جي اي مدل ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيک شامل 55 اسلاید POWERPOINT

دانلود پاورپوینت استراتژی چیست


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود فایل کامل دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر استراتژی و ...

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان مقدمه ای بر استراتژی و مفاهیم آن در حجم 21 ...

استراتژی چیست - دانلود پاورپوینت آماده - دانلود قالب ...

دانلود پاورپوینت رایگان ... پاورپوینت آماده استراتژی چیست دانلود پاورپوینت رشته ...

دانلود پاورپوینت آماده استراتژی چیست بایگانی - دانلود ...

دانلود پاورپوینت آماده – دانلود قالب پاورپوینتدانلود تحقیق دانلود پاورپوینت ...

دانلود پاورپوینت استراتژی چیست؟ - روح الله افضلی

دانلود پاورپوینتelseدانلود استراتژی چیست؟ ، برچسب ها : استراتژی چیست؟ ، پاورپوینت ...

دانلود ( پاورپوینت استراتژي مالي مناسب براي مديريت ريسك كل ...

با سلام موضوع جستجو شده :: ” پاورپوینت استراتژي مالي مناسب براي مديريت ريسك كل هنگام ...

لینک دانلود ( پاورپوینت شركت و استراتژي بازاريابي، همكاري ...

سلام و عرض ادب موضوع فایل :: ” پاورپوینت شركت و استراتژي بازاريابي، همكاري براي ايجاد ...

استراتژی بازاریابی چیست|دانلود پاورپوینت تقسیم بازاروتعیین ...

استراتژی بازاریابی چیست,تقسیم بازار یا بخش بندی بازار هسته ... پاورپوینت; ... دانلود ...

دانلود پاورپوینت استراتژی در عمل - 60 اسلاید - دانلود مقاله

دانلود مقاله پاورپوینت های اول ... چیست و استراتژی ... تجزيه وتحليل swotو تدوين استراتژي ...

دانلود پاورپوینت جنگل استراتژی - ali ppt

دانلود پاورپوینتelseدانلود جنگل استراتژی ، برچسب ها : کارآفرینی , استراتژی ، پاورپوینت ...

پاورپوینت بررسی استراتژی و مفاهیم آن

پاورپوینت بررسی استراتژی و مفاهیم آن در 21 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت ppt دانلود ...

برنامه‌ریزی راهبردی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

برنامه ریزی راهبردی- استراتژیک- فرایندی است سازمانی برای تعریف راهبرد سازمان و تصمیم ...

کارت امتیازی متوازن - iranbsc.com

کارت امتیازی متوازن Balanced Scorecard "کارت امتيازي متوازن" يك جمله‌ي قديمي مي‌گويد: "اگر تا ...

پرديس البرز دانشگاه تهران

دفاع راهنما / مشاور عنوان رشته مقطع نام کامل ش.د; ۹۶/۳/۱۶ دکتر سيدنصراله سجادي

سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد؛ مباني، رويكردها و روشها

اغلب ارتباط بين مديريت عملكرد و استراتژي‌ها و اهداف سازمان ناديده گرفته مي‌شود.

گزارش کارآموزی : کار عملی در مدرسه ابتدایی

گزارش کارآموزی : کار عملی در مدرسه ابتدایی فرمت : word تعداد صفحه : 30 قیمت : مبلغ ۵ هزار ...

آمایش سرزمین - تعریف آمایش سرزمین

آمایش سرزمین - تعریف آمایش سرزمین - ساماندهي كشور.عمران آمایش وبرنامه ريزي منطقه اي و ...

سرطان سينه (سرطان پستان ) – علل ، تشخیص ، پیگیری ...

سرطان سينه. سرطان پستان، شايع ترين كنسر در زنان و اولين علت مرگ ناشي از سرطان در زنان 44 ...

وب سایت دکتر مجید ظهرابی متخصص و جراح مغز و اعصاب و ستون …

اعتماد به نفس چیست ؟ چگونه آن را افزایش دهیم ؟!؟ بيماري ام اس (ms) را بيشتر بشناسيم ...

چرا حضرت علی و امام حسن م امام حسین همراه عمر به ایران ...

چرا حضرت علی و امام حسن م امام حسین همراه عمر به ایران حمله کردند و مردم یکتا پرست ...

جديدترين مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات | سیستم های ...

TPS (Transaction Processing System) یا سیستمهای پردازش رخداد: به طور کلی در هر سازمانی یک سری رخداد ...

پاورپوینت استراتژي توسعه شهري (CDS) و ابعاد اقتصادي

توضیحات: فایل پاورپوینت استراتژي توسعه شهري (cds) و ابعاد اقتصادي،در حجم 73 اسلاید قابل ...

دانلود پاورپوینت تاریخچه، مفاهیم و الگوهای مدیریت استراتژیک

دانلود پاورپوینت ... تحول سازماني كه نوعي استراتژي ... تعریف مدیریت استراتژیک چیست

پاورپوینت استراتژی شرکت الجی

دانلود پاورپوینت ... پاورپوینت استراتژي ... جلوگیری از گازگرفتگی باکربن مونوید چیست, ...

پاورپوینت استراتژی های توسعه سازمانی

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان " استراتژی های توسعه سازمانی" در حجم 25 اسلاید ...

استراتژی‌های فروش ۱۰ استراتژی فروش ساده برای شرکت‎های کوچک ...

پاورپوینت استراتژي های تحول در سطح كلان (استراتژي های تحول مبتنی بر برنامه)دانلود ...

دانلود پاورپوینت : درس مدیریت استراتژیک

کد محصول: 135: نام محصول: دانلود پاورپوینت : درس مدیریت استراتژیک : قیمت: فقط 4000 تومان ...

دانلود پاورپوینت استراتژی اقیانوس آبی

دانلود پاورپوینت ... پاورپوینت استراتژي ... استراتژی اقیانوس آبی چیست و کاربرد ...

دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک - پروژه دات کام

دانلود پاورپوینت ... اجراي استراتژي ها رامرحله عملی ... مدیریت استراتژیک چیست ...

پاورپوینت استراتژی توسعه شهری (CDS) و ابعاد اقتصادی

پاورپوینت استراتژی توسعه شهری (cds) و ابعاد اقتصادی دسته: شهرسازی بازدید: 2 بار فرمت ...

پاورپوینت استراتژی شرکت الجی

خرید آنلاین دانلود پاورپوینت استراتژی ... برترین پکیج پاورپوینت استراتژي هاي تحول ...

دانلود 600 نمونه فرم حقوقی قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت در مورد سنگ ها

دانلود پاورپوینت علوم تجربی فسیل ها

پاورپوینت درباره آلودگی نفتی در خلیج فارس

پاورپوینت استحکام سنگهای رسوبی و دگرگونی

نقشه 1:250000 زمین شناسی کاشان

رام اصلی و آپدیت رسمی اندروید 7.1.1 برای سامسونگ Galaxy C7 2017 SM-C7100

دانلود فایل فلش نصبی فارسی نوکیا 5130 با RM-495

پاورپوينت بررسی معماري اقليم گرم و مرطوب و بررسی بافت شهري در اقليم گرم و مرطوب و اقليم ايران

قالب معروف دنیای خبر

قالب خبری و مجله ای خبر خوب (Good News)

محصول قالب سایتENFOLD +قالب SAHIFA(صحیف)

دانلود قالب مجله خبری فارسی برای وردپرس

قالب فروشگاهی وردپرس Kute shop

در 5 روز تایپیست شوید

فروش وب سایت جیمبو

دانلودکتاب چگونه خیلی راحت ورایگان برای خودمان وبسایت بسازیم؟

قالب زیبای سایت پرسپولیسیها

سوالات استخدامی نیروی انتظامی

وب سایت خبرگزاری با Asp.Net + مستند کامل

پایان نامه طراحی وب سایت هتل

بازی مرد قارچ خور به زبان HTML5

دانلود سورس پروژه ماشین حساب ساده با Css3 & Java Script

پروژه بازی گرافیکی به زبان VB.NET

دانلود پروژه نرم افزار ثبت اطلاعات داروخانه با ویژوال بیسیک

جزييات لايحه اجراي سياست‌هاي اصل 44

دانلود پروژه سیستم مکانیزه بیمه با رشنال رز

فروش مقاله آموزش برنامه نویسی شبکه با ویژوال بیسیک

سورس شبیه ساز نرم افزار های هک

سورس نرم افزار شرکت اجاره خودرو