دانلود رایگان

دانلود تحقيق جامع وکامل درباره انتگرال ریمان - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود تحقیق جامع وکامل درباره انتگرال ریمان

دانلود رایگان دانلود تحقيق جامع وکامل درباره انتگرال ریمان 20صفحه
انتگرال ریمان - استیل سیس
تعریف6-1 : مجموعه {b= xn ... و x1 و x0 =a }=p که در آن :
b = n x > ... >x1 > x 0 =a را یک افراز از بازه بسته] b وa [ می نامیم .
دقت کنید { b و a } = p افرازی از ] b و a [ میباشد .
تعریف 6-2 : اگر {b = xn > ...> x1 > x1 =a }=p افراز دلخواهی از ] b و a [ باشد آنگاه { n ... و 1= i و i x }max = و
همینطور اگر f تابعی کراندار بر ] b وa [ باشد تعریف می کنیم
(x )f f n i= ) f ) i m = i m (x )f sup = ) f ) i M = Mi
i x x 1 - i x i x x 1- i x
تعريف 6-3 : فرض كنيد P افزاري از بازه [a , b] و تابع f بر[a , b] كراندارد تابع α بر [a , b] صعودي باشد مجموعه هاي بالايي و پاييني تابع F را به ترتيب با: L(p,f,α) , u (p,f,α) نشان داده و تعريف مي كنيم :


دانلود تحقیق جامع وکامل درباره انتگرال ریمان


انتگرال ریمان


مقاله پیرامون انتگرال ریمان


تحقیق درباره انتگرال ریمانمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه