دانلود رایگان

دانلود پاورپوینت نجوم یونان باستان - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پاورپوینت نجوم یونان باستان

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت نجوم یونان باستان لوحه های گلی نجومی بابل ثبت پدیده های نجومی و پیش بینی آنها:
منجمین بابلی پدیده های مختلف آسمانی را به همراه زمان آن به دقت روی لوحه های گلی ثبت می کردند. با رصدهای پیگر و متداوم در طول قرن ها نظمهای خاصی در زمان پدیده های نجومی یافتند. فاصله
ی زمانی بین مقارنه ها و رجعتهای سیارات، کسوف ها و خسوف ها از جمله دوره های منظمی بود که منجمین بابلی به آنها توجه کردند. با بدست آوردن این دوره ها ایشان می توانستند این پدیده ها را با دقت
قابل قبول پیش بینی کنند
عصر طالس و فيثاغورس سدهٴ ششم قبل از میلاد :
تولد فلسفهٴ طبيعي . غيرممكن است بتوان گفت چه وقت رصدهاي بابلي و مصري به يونان رسيد. احتمال دارد كه اين رصدها به تدريج در حين مدت درازي بدان جا نفوذ كرده باشد. به هر صورت ، در اين ايام
بود كه فلسفهٴ يوناني ، حكمت طبيعي ، نخست در یونیا تولد يافت : طالس ، آناكسيماندر، كلئوستراتوس منجم ، آناكسيمنس ، كسنوفانس ، و اندكي بعد در جنوبي ترين نقطهٴ ايتاليا، فيثاغورس . اين فيلسوفان ، در عين حال
شاعر، پيش گو و اهل علم نيز بودند. آنان كوشيدند تا توضيح كاملي دربارهٴ كيهان ارائه كنند، و موضوع برجسته اين است كه اين توضيحات هرچند نارس است ، نامعقول نيست ؛ اوهام بيهوده نيست ، بلكه استقراهاي
عجولانه و فرضيات نارس است . قطعات آثار آنان و گواهي قدما دربارهٴ آنان كه به دست ما رسيده حاوي برخي از قديم ترين كشفيات رياضي ، نجوم ، جغرافيا، فيزيك ، ديرين شناسي و پزشكي است
فیثاغورسیان به کروی بودن زمین عقیده داشتند و معتقد به مرکزیت و سکون زمین نبودند. ایشان معتقد بودند که زمین بدور آتش مرکزی می چرخد. در مدار دایره ای می گردد
درباره ی حرکت یا سکون زمین نیز، فیثاغوریان و فیلسوفان دیگر عقاید مخصوص خود را داشتند. همه ی کسانی که منکر مرکزیت زمین بودند، برای زمین حرکت دایره ای به گرد مرکز قائل بودند، از طرف
دیگر پاد زمین نیز همین حرکت را داراست، به گونه ای که همیشه پشت زمین قرار می گیرد و از زمین دیده نمی شود، ولی گاهی اوقات بین زمین و ماه حائل می شود و باعث خسوف می شود.
نخستين تدوين كنندهٴ آثار فیثاغورس:
فيلولائوس رياضي دان و منجم فيثاغوري بود، با اين حال ، مشكل بتوان گفت كه چه چيزي واقعاً كشف خود او بوده است . فيثاغورس هيچ نوشته اي به جاي نگذاشته و فيلولائوس را نخستين تدوين كنندهٴ آثار اين
مكتب دانسته اند.
قطعاتي از آثار او باقي است . او گردش روزانهٴ ستارگان و حركت خورشيد را چنين تعبير كرد كه زمين در هر بيست و چهار ساعت يك بار به گرد يك آتش مركزي ، يعني
قلب عالم مي چرخد. اين آتش به وسيلهٴ پاد زمين از زمين پنهان شده است . بدين ترتيب ده مدار يا فلك به گرد آتش مركزي قرار دارد، از اين قرار: ينگه زمين ، زمين ، ماه ،
خورشيد، ناهيد، تير، بهرام ، برجيس ، كيوان -- و فلك ثوابت ترتيب اين مدارات ممكن است در نزد فيثاغوريان مختلف باشد. خورشيد كره اي شبيه زمين است ،
سده پنجم قبل از میلاد:
فيلولائوس فيلسوف فيثاغوري در ايتالياي جنوبي زاده شد (حدود 450) عقايد نجومي مكتب خود را تدوين كرد و گزارش او احتمالاً قديم ترين كوشش براي ارائهٴ يك توضيح كامل و علمي از حركات اجرام
سماوي است . فيثاغوريان مي دانستند كه زمين كروي است ، و اعتقاد پارمنيدس فيلسوف نيز چنين بود، ولي به نظر نمي رسد كه فيلسوفان يوناني ديگر در اين عقيده سهيم باشند. هيكتاس سيراكوزي از شاگردان
فيلولائوس تا بدان جا رفت كه به گردش وضعي زمين به گرد محور خويش اشاره كرد. اوينوپيدس خيوسي رياضي دان ، حدود 439، ميل دايرةالبروج را كشف يا دوباره كشف كرد و دورهٴ نجومي 59 ساله را به
يونانيان شناساند. مِتون آتني دورهٴ كوتاه تري ، دورهٴ مِتُوني 19 ساله ، را كشف كرد. متون و اوكتمون در 432 رصدها را بهبود بخشيدند.
پارمنيدس اهل الئا در ايتالياي جنوبي ، در نيمهٴ اول سدهٴ پنجم مي زيست . او در پنجاه و شش سالگي ، در حوالي نيمهٴ قرن به آتن رفت . او هم يكي از فيثاغوريان بود كه كرويت زمين را تصديق كرد. او زمين را
به پنج منطقه منقسم دانست و افلاك را لايه هاي متحدالمركزي شمرد، كه زمين هستهٴ آن است .
اوينوپيدس خيوسي رياضي دان و منجم اويا فيثاغورس ) ميل دايرةالبروج را كشف كرد ) و سال كبير59 ساله را به يونانيان معرفي كرد، يا به كشف دوبارهٴ آن نايل شد.با فرض سال 365 روز و فرض ماه
5/29 روز، 59 كوچك ترين عدد صحيح سنواتي است كه داراي تعداد ماه هاي كامل قمري است 730 ماه قمري و 730 ماه قمري برابر است با 557، 21 روز. بنابراين ، طول هر سال از 59 سال كبير
را مي توان 22/59 365، يعني كمي كم تر از 365 روز و 9 ساعت به شمار مي آورد.
اطلاعات تکمیلی در مورد هیکتاس و متون:
هيكتاس
هيكتاس سيرا كوزي جوان تر از فيلولائوس ، و فيلسوف فيثاغوري و منجم بود. ممكن است اوگامي از فيلولائوس جلوتر آمده و گفته است كه زمين در هربيست و چهار ساعت به گرد محور خويش مي چرخد.
مِتون
مِتون در حوالي 432 در آتن برآمد، او دورهٴ معروف به متوني را كشف كرد، كه مدت 19 سال شمسي ، تقريباً معادل 235 ماه قمري ، بود اين مدت با ساروس بابلي كه طول و منظور آن مختلف بود، هيچ وجه
مشتركي نداشت ، ساروس بابلي هنوز براي تثبيت تاريخ عيد پاك معمول است . متون و اوكتمون در سال 432 نخستين رصدهاي دقيق راجع به انقلابين را صورت دادند، بدين ترتيب آنان با دقت بيشتري طول
فصول را تعيين كردند. متون كوشيد تا طب را با نجوم مربوط سازد.
آناكساگوراس كلازومنه اي در حدود 499 زاده شد و در428 در لامپساكوس درگذشت . او آخرين فيلسوف مكتب ايوني بود. قطعات زيادي از كتاب وي ، دربارهٴ طبيعت ، باقي است . بزرگ ترين سنگ آسماني را
كه در 468 - 67 در اگوس پوتاموي سقوط كرده بود، او متعلق به خورشيد دانست . خورشيد سنگ آتشين گداخته اي است ، بزرگ تر از شبه جزيرهٴ پلوپونزدر جنوب يونان ، ماه روشنايي خود را از خورشيد
مي گيرد، و داراي همان طبيعت زمين است و در آن دشت ها و دره ها وجود دارد. كسوف و خسوف ناشي از مداخلهٴ ماه و زمين يا سيارات ديگر است . او نظرات نجومي گوناگون ديگري ابراز داشت كه قابل
توجه ولي نادرست و گاهي همه متناقض بود. او توضيح درستي راجع به طغيان سالانهٴ نيل اظهار داشت و آن را ناشي از ذوب برف ها در اتيوپي دانست
شامل 60 اسلاید POWERPOINT


دانلود پاورپوینت نجوم یونان باستان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نجوم یونان باستان - دانلود پاورپوینت آماده - دانلود قالب ...

نجوم یونان باستان. منجمین بابلی پدیده های مختلف آسمانی را به همراه زمان آن به دقت روی ...

دانلود پاورپوینت معماری یونان - مرجع دانلود پروژه معماری

دانلود پاورپوینت معماری یونان باستان که به ... یونان : دانلود پاورپوینت معماری ...

دانلود پاورپوینت نجوم یونان باستان - علیرضا رنجبری

دانلود پاورپوینتelseدانلود نجوم یونان باستان ، برچسب ها : ... باستان ، پاورپوینت ، قالب ...

نجوم یونان باستان بایگانی - دانلود پاورپوینت آماده ...

نجوم یونان باستان. نجوم یونان باستان منجمین بابلی پدیده های مختلف آسمانی را به همراه ...

پاورپوینت معماری یونان باستان | مقالات کانالی!

دانلود پاورپوینت با موضوع معماری یونان باستان، در ... دانلود پاورپوینت ... و نجوم ...

دانلود پروژه پاورپوینت معماری روم باستان - تیرازیس

... باستان-دانلود پاورپوینت هنر و فرهنگ-دانلود پاور پوینت معماری یونان ... نجوم ، فلسفه ...

دانلود پاورپوینت معماری یونان باستان | دیجی سایت!

دانلود پاورپوینت معماری یونان باستان. ... باستان; دانلود پاورپوینت ... و نجوم ، ضروری می ...

دانلود ( پاورپوینت معماری یونان باستان ) - ژاکت - لینک ...

... معماری یونان باستان,معماری یونان باستان pdf ... دانلود ( پاورپوینت درس مدیریت رفتار ...

دانلود پروژه پاورپوینت معماری روم باستان - دانلود پروژه ...

... معماری روم باستان-پاورپوینت ... نجوم ، فلسفه ... یونان, دانلود پاورپوینت ...

دانلود پاورپوینت معماری یونان | ای‌ام‌پی!

دانلود تحقیق معماری یونان; دانلود پاورپوینت با ... دانلود یونان باستان ... و نجوم ...

پاورپوینت هنر : ppt – بانک پاورپوینت ایران

پاورپوینت های زیر را نیز بررسی کنید. پاورپوینت “ آشنایی با توربین انبساطی و کاربرد آن ...

دانلود قالب آماده پاور پوینت

دانلود قالب آماده و حرفه ای پاورپوینت به همراه بک گراند های متنوع از گرافیک ریور - Gr…

مرجع دانلود کتاب - دانلود کتاب پنج رساله - افلاطون

پایگاه بزرگ دانلود ... دانلود کتاب دانش در ایران باستان ... آموزش تصویری پاورپوینت ...

مرجع دانلود کتاب - سفر به انتهای شب - لویی فردینان سلین

پایگاه بزرگ دانلود کتاب های الکترونیکی، دانلود کتاب pdf، دانلود رمان و داستان، دانلود ...

دانلود کتاب قدرت نامحدود

دانلود کتاب راهنمای کاربردی و اطلاعات گردشگری دبی [4,580] دانلود Sobotta Atlas of Human Anatomy 15th ...

پاورپوینت هنر : ppt – بانک پاورپوینت ایران

پاورپوینت های زیر را نیز بررسی کنید. پاورپوینت “ آشنایی با توربین انبساطی و کاربرد آن ...

دانلود قالب آماده پاور پوینت

دانلود قالب آماده و حرفه ای پاورپوینت به همراه بک گراند های متنوع از گرافیک ریور - Gr…

مرجع دانلود کتاب - دانلود کتاب پنج رساله - افلاطون

پایگاه بزرگ دانلود ... دانلود کتاب دانش در ایران باستان ... آموزش تصویری پاورپوینت ...

مرجع دانلود کتاب - سفر به انتهای شب - لویی فردینان سلین

پایگاه بزرگ دانلود کتاب های الکترونیکی، دانلود کتاب pdf، دانلود رمان و داستان، دانلود ...

دانلود کتاب قدرت نامحدود

دانلود کتاب راهنمای کاربردی و اطلاعات گردشگری دبی [4,580] دانلود Sobotta Atlas of Human Anatomy 15th ...

تحقیق درباره استعاره1

دانلود اقدام پژوهی اعتماد به نفس دانش آموز پایه اول.

پاورپوینت Writing Test Blueprints and Test Items

تحقیق در مورد جغرافیای ایران 30 ص

مقاله درمورد- بازيافت

تحقیق در مورد دونرخه کردن قیمت بنزین دارای توجیه اقتصادی هست یا خیر رشته اقتصاد

تحلیل محتوای فصل 1 تا 5 ریاضی سوم دبستان

تحقیق در باره ی دنياي پس از اسپرانتو

تحقیق در مورد بررسي وضعيت اجارة بدون مدت در حقوق مدني ايران 35ص

پاورپوینت در مورد باند مغناطيسي

دانلود تحقیق هورمون ها

دانلود پاورپوینت در مورد كاربرد انواع رله ها در حين كار .

گزارش کار آموزی مکانیک درشرکت ماشين سازي پیله وران

پاورپوینت بروتالیسم

مقاله درباره: پلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري

عدس 10 ص

پاورپوینت جامعه شناسي سياسي -187 اسلاید