دانلود رایگان

تحقیق در مورد موسيقي و رقص - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله,دانلودمقاله,دانلودمقاله دانشجویی,دانلود رایگان,دانلود رایگان مقاله,دانلود رایگان مقاله داشجویی,تحقیق,تحقیق دانش آموزی,تحقیق دانشجو

دانلود رایگان تحقیق در مورد موسيقي و رقص فرمت : WORD تعداد صفحه :51
موسيقي و رقص
از جديدترين آهنگهاي سوينگ كه در سالن هاي امروزي نواخته مي‎شود تا نواهاي بدوي و ساده ضربات طبل كه اجداد و پيشينيان ما در نقطه اي از فلات دور افتاده و فراموش شده آسياي مركزي به پاي آنها جست و خيز مي كردند موسيقي پيوسته با ضرب پاهايي كه در حال رقص بوده اند همراه بوده است. قبايل بدوي افريقا كه در موسيقي آنان از آنچه ما ملودي مي ناميم نشاني ديده نمي‎شود به كمك طبل نواهايي مي نوازند و به پاي آن نواها به وضع جالب و مهيجي مي رقصند. همچنانكه آن قهرمان افسانه اي اساطير يونان هر بار كه مي خواست نيرويش را تجديد كند به زمين مي آمد و پا بر سر آن مي نهاد، آهنگسازان بزرگ و برجسته نيز هر چند يك بار به سوي رقص روي مي آورند تا از نيروي انگيزش آن از اشكال متنوع ضربهاي آن و قوه تحرك پايان ناپذير آن براي قويتر ساختن آثار خود مدد گيرند.
بتهوون، باخ، برامس، موزار، سيبليوس و چايكوفسكي، همه اين آهنگسازان بزرگ در برابر رقص يا اين جديدترين و كهن ترين فرم موسيقي سر تعظيم فرود آورده اند.
لازم است از يك پزشك، از يك عالم مردم شناس يا از يك متخصص امراض روحي استفسار شود چرا همه ما بي اختيار در برابر ضرب يك آهنگ از خود عكس العملي نشان مي‎دهيم. شايد علت اين موضوع بسيار ساده باشد و با عمل بيولوژيكي بسيار ساده اي كه عبارت از ضربان منظم قلب ماست ارتباط داشته باشد. به هر حال موسيقي رقص يك شكل از هنر موسيقي است و هر كس كه چند صباحي در اين دنيا زيسته، با آن آشنايي پيدا كرده و از آن لذت برده است. زيرا كه قدمت رقص به قدمت پيدايش انسان در روي كره خاك مي رسد و شايد هم از آن زودتر پديد آمده باشد و علي رغم كليه ظرافت كاريهاي فني و ريزه كاري هاي موسيقي مدرن، هم جديدترين آهنگهاي بوگي ووگي برادوي و هم اثر شگفت آور متعلق به استراوينسكي به نام تقديس بهار بيشتر از آنچه ما باورمان مي‎شود به نواهايي كه اجدادمان در جنگها با طبل مي نواختند شباهت دارد.
در اثر ظرافت طبع و ذوق زنان چند نسل پيش اروپا و مردان آراسته و خوش لباس كلاه گيس داري كه در دربارها به گرد آنان پروانه وار مي گشتند، در قرن هجدهم رقص جالبي به وجود آمد كه آهنگ زيباي آن در شاهكارهاي موزار، هايدن و بتهوون نيز منعكس گرديده است و تا به امروز گوشهاي ما را نوازش مي‎دهد. زيرا فرم منوئه فقط مرسوم و مورد علاقة دربارهاي مجلل و پرشكوه ترين قرن هيجدهم نبود و اين فرم در دست آهنگسازان بزرگ نسلهاي بعد وسيله مطبوع و دلپذيري جهت بيان احساسات شاد و فرح انگيز آنان گرديد. در دورة موزار زنان به آهنگ منوئه سنفني در مي بمل ماژور اثر وي مي رقصيدند و هر آينه خواستها و مقتضيات زمان ايجاب نمي كرد كه در هر سنفي مووماني به فرم منوئه گنجانده شود اين موومان از سنفني شماره 39 موزار نيز به فرم ديگري تصنيف مي شد.
فرم منوئه دوران طولاني و همراه با تحولات جالبي را پيموده است. مدتها به عنوان رقص محبوب وسيله سرگرمي و انبساط خاطر كساني بوده است كه به آهنگ آن مي رقصيدند و پس از آن نيز در سنفي هاي آهنگسازان بزجسته به اشكال متنوع و جالبي نمودار شده است. ولي در همان زمان كه موزار سنفني در مي بمل خود را تصنيف مي كرد و در موومان سوم آن فرم منوئه را به كار مي برد، اين رقص از جانب رقص شورانگيز و مورد توجه ديگري كه در روستاهاي اطراف شهر وين مرسوم و معمول بود مورد تهديد قرار گرفت. صدها سال بود كه روستاييان اتريشي به رقص مهيج و پرنشاط سه ضربي كه لاندلر ناميده مي شد دل بسته بودند. همين رقص بود كه بعدها از طرف واگنر در پرده سوم اپراي خوانندگان استاد به كار رفت تا به اپراي مزبور رنگ و بوي محلي داده شده باشد. اصل و ريشه فرم لاندلر نيز احتمالا چندان اصيل و قابل احترام نبوده است ولي در اواسط قرن هيجدهم اين رقص تا بدان پايه آراسته و منزه شده بود كه توانست در شهرهاي پراگ و وين نفوذ نمايد . در شهر اخير بود كه اين فرم به والس تغيير يافت.
مردم اين رقص نوظهور و عنان گسيخته و وحشي را در آ‎غاز با وحشت و انزجار تلقي مي كردند. در شهر پراگ از طرف دربار سلطنتي فرماني به تاريخ 18 مارس 1785 صادر شد و طي آن رقص مزبور براي سلامتي زيان آور و از نظر اخلاقي بسيار خطرناك و اغوا كننده اعلام گرديد. حتي پس از انقلاب كبير فرانسه، اشخاصي كه به پاريس سفر مي كردند با كمال حيرت و شگفتي متوجه شدند كه پس از آن جنگها و خونريزيها رقص والس استعمال سيگار و ساير عادات و سرگرميهاي مبتذلي كه فقط در خور عوام بود بين مردم آن سامان رواج يافته است ولي به تدريج والس جاي خود را باز كرد و در مجامع و سالن هاي اشراف محافظه كار نيز راه يافت تا آنكه سرانجام به سال 1816 الكساندر دوم تزار روسيه در يك مجلس ميهماني عمومي والس رقصيد و اين موضوع در مجامع مختلف به عنوان مقبوليت قطعي والس تلقي گرديد.
پا به پاي اين ماجراها ضربهاي ساده روستايي كه اصل و ريشه والس را تشكيل مي داد در دست آهنگسازان نامداري نظير موزار، بتهوون و شوبرت هر روز به صورتي جالبتر و متنوعتر در مي آمد تا آنجا كه والس هاي اشتراوس (پدر و پسر) به اوج زيبايي و جلال و دلفريبي خود رسيد. با وجود آن كه خود رقص آرامتر و نرم تر گرديد، آهنگ آن روز به روز غني تر و پرمايه تر مي شد و پس از آنكه مقبوليت آن در شهر وين يا زادگاهش تثبيت گرديد به سراسر عالم راه يافت و همه جا را با جلال و فريبندگي خود تسخير نمود.
مغرورترين و موقرترين موسيقيدانان نيز در برابر عظمت و نبوغ يوهان اشتراوس سر تعظيم فرود آوردند و بدين ترتيب والس در سنفني ها، پوئم سنفنيك ها و اپراها نيز راه يافت.
از جمله چايكوفسكي فرم والس را در موومان سوم سنفني پنجم خود به كار برد تا به ياري آن معجون شگرفي از احساسات شادانگيز و غم افزاي خود بيان نمايد. در اين موومان فرم والس جانشين فرم معمول و مرسوم آن زمان يعني اسكرتسو گرديد و خود اسكرتسو نيز از مدتي پيش جايگزين فرم منوئه شده بود.
ريچارد اشتراوس (كه هيچ گونه نسبتي با خانواده اشتراوس اهل وين سازنده والس هاي معروف ندارد) در اپراي سالومه خود در قسمت رقص هفت نقاب از فرم والس استفاده كرد. اين قسمت همان رقص معروفي است كه سالومه به كمك آن موفق مي‎شود از هرود ناپدري سست اراده خود فرمان سر بريدن يحياي تعميد دهنده (يحياي مقدس) را دريافت كند. ملودي هايي كه در اين قسمت شنيده مي‎شود همانهايي است كه در قسمت ديگر اپرا يعني جايي كه سالومه به يحيي عشق مي ورزد و خواستار عشق متقابل وي مي گردد به شكل دگرگون شده اي اجرا مي گردد. ولي يحيي يا آن چنانكه اشتراوس وي را در اپراي خود ناميده است جوهانان سالومه را تحقير مي نمايد و لعن و نفرين نثارش مي كند. هرود به سالومه وعده داده است كه اگر براي وي برقصد هر چه بخواهد به او بدهد اگرچه دلخواه و مطلوب سالومه نيمي از قلمرو سلطنت وي باشد. سالومه نيز از فرصت استفاده مي كند و به قصد انتقام گرفتن از يحيي حاضر مي‎شود در حضور هرود برقصد. در صحنه رقص، موسيقي آهنگ سكرآور شرقي رقص شكم را مي نوازد و سالومه به پاي آن آهنگ رقصي شورانگيز آغاز مي كند ولي به تدريج كه رقص پرشورتر و هيجان انگيزتر مي‎شود متوجه مي شويم كه ضربهاي تند و مقطع آن همان ضرب والسهاي وين مي‎باشد. وقتي به پايان رقص نزديك مي گرديم لحظه اي فرا مي رسد كه ضربها متوقف مي گردد و سالومه با حالت اندوهباري بر سر سياهچالي كه يحيي در آن زنداني است مي‎آيد و بر گرد روزنه آن چرخي مي زند و سپس خود را به پاي هرود مي افكند تا از وي پاداش عظيم و وحشتناك خود يعني سر جدا شده يحياي تعميم دهنده را بطلبد.
راول نيز در قطعه سنفنيك خود به نام لاوالس فرم والس را به وضع درخشان و جالبي كه ثمره نيروي تخيل و تصور شگرف وي مي‎باشد به كار برده است. در اين اثر منظره يكي از سالن هاي مجلل رقص دوران ناپلئون سوم امپراتور فرانسه مجسم مي گردد موسيقي با ضرباتي كه در ابتدا آهسته و مبهم است آغاز مي‎شود و به تدريج اوج مي‎گيرد و آنگاه آكوردهاي نامطبوع (ديسونانس) و ضربهاي آشفته و ديوانه واري به گوش مي رسد و ضمن اين فراز و نشيبها آهنگ والس به چندين صورت متنوع شنيده مي‎شود. در قسمتي از اثر به عود چرخدار زريني اشاره مي‎شود كه ناپلئون سوم در ميهماني هاي خصوصي كه دسته اركستر شركت نداشته شخصا آن را براي امپراتريس اوژني و دوستان صميمي و نزديكش مي نواخت.


مقاله


دانلودمقاله


دانلودمقاله دانشجویی


دانلود رایگان


دانلود رایگان مقاله


دانلود رایگان مقاله داشجویی


تحقیق


تحقیق دانش آموزی


تحقیق دانشجو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله در مورد موسیقی و رقص

دانلود مقاله در مورد موسیقی و رقص. ... تحقیق در مورد ... در مورد رقص مقالات موسيقي ...

در مورد موسيقى‬‎ - YouTube

27.08.2011 · Eingebettetes Video · شیخ محمد صالح پردل در مورد موسيقى. Skip navigation Sign in. Search. ... رقص و ساز در مراسم عروسی ...

تحقیق درباره موسیقی ایرانی

تحقیق آشنایی با موسیقی موسيقي ... و نتها; تحقیق در مورد ... در مورد موسیقی و رقص

دانلود تحقیق موسیقی و رقص های محلی - فارس مقاله

... para ver más de ‎موسیقی و رقص های محلی و موسيقى و رقص‌هاى محلى ... تحقیق در مورد رقص ...

تحقیق در مورد سماع در کشف المحجوب 15 ص (با فرمت word) - …

تحقیق در مورد سماع ... كنندگان با موسيقي و آهنگ ... به صورت رقص و پايكوبي ...

سیاستمدار - مقاله ای توپ درباره موسیقی و رقص در اسلام

... امروز است و در مورد موضوع غنا ... و به راهتان در تحقیق و مطالعه در ... و رقص در مذهب ...

فتاوای رهبر انقلاب درباره آواز ، موسیقی و رقص

... است و در اين مورد ... غنا و موسيقى حرام در ... و همچنين رقص زنان در ...

تاريخچهٔ موسيقى در ايران - aftabir.com

تاريخچهٔ موسيقى در ايران،آفتاب ... به صورت رقص و آواز ... نيز در اين مورد ...

تحقیق در مورد تاریخچه موسیقی ایرانی

تحقیق در مورد ... جويباران و ريزش آبشارها موسيقي ... در مورد موسیقی و رقص;

تحقیق در مورد انسان و موسيقي (بافرمت word) - 30570

Home file تحقیق در مورد انسان و موسيقي (بافرمت word) تحقیق در مورد انسان و موسيقي (بافرمت word)

حدیث در مورد حرمت رقص و آهنگ های لهو و لعب | مرکز ملی ...

... در مورد رقص ... اما در مورد موسيقي و آهنگ هاي لهو و لعب نيز روايات مخصوصي وارد شده ...

تحقیق درمورد بررسي عوامل مشترك معماري و موسيقي و پيوستگي ...

در مورد برپايي و بساوايي ... فضا و كاركرد آن در معماري و موسيقي. ... تحقیق در مورد ...

YAHoO - تحقیق درباره موسیقی ایران (یاهو)

اسامي دستگـاه ها و آوازهـا در موسيقي ... موسيقي که مورد ... در عـروسي ها حين رقص ...

مقاله در مورد موسيقي درماني كودكان

مقاله در مورد موسيقي درماني كودكان,دانلود پایان نامه,پروپوزال ... ضرورت و اهمیت تحقیق;

تحقیق در مورد تاریخچه موسیقی ایرانی

تحقیق در مورد ... جويباران و ريزش آبشارها موسيقي ... در مورد موسیقی و رقص;

غنا و موسیقی در اسلام - a-k.ir

رقص و جولان بر سر ميدان ... آيات ديگري نيز در مورد غناء و موسيقي وجود دارد، از جمله ...

کافه شب - تحقیق در مورد رقص و تاریخچه ی رقص

... تحقیق در مورد رقص و تاریخچه ... در آغاز رقص و حرکات موزون به شکل کنونی و منتزع از ...

تحقیق درباره موسيقي نظامي - مرجع مقالات فارسی

... Pasodoble یعنی رقص دو نفر .یک رقص ... تحقیق در مورد موسيقي ... او چه نوع موسيقي و ... تحقیق ...

پروژه تحقیق مقاله فارسی - دانلود رایگان تحقیق تاثير موسيقي ...

این جمله‌ای است که بارها در مجلات و ... یا رقص است. در ... تحقیق تاثير موسيقي بر ...

نکاتی در مورد رقص در اسلام | Iranian.com

... و فيلمبرداري و عکسبرداري و موسيقي در آن نباشد، و ... ی قم در مورد رقص در ...

تحقیق درباره موسيقي نظامي - مرجع مقالات فارسی

... Pasodoble یعنی رقص دو نفر .یک رقص ... تحقیق در مورد موسيقي ... او چه نوع موسيقي و ... تحقیق ...

غنا و موسیقی در اسلام - a-k.ir

رقص و جولان بر سر ميدان ... آيات ديگري نيز در مورد غناء و موسيقي وجود دارد، از جمله ...

کافه شب - تحقیق در مورد رقص و تاریخچه ی رقص

... تحقیق در مورد رقص و تاریخچه ... در آغاز رقص و حرکات موزون به شکل کنونی و منتزع از ...

نکاتی در مورد رقص در اسلام | Iranian.com

... و فيلمبرداري و عکسبرداري و موسيقي در آن نباشد، و ... ی قم در مورد رقص در ...

موسيقى‌درمانى در ايران - aftabir.com

موسيقى در ايران باستان در ... و دانسته‌هايش را در مورد ... و گوات با رقص و ...

دانلود مقاله هنر در آفریقای سیاه

... 5 اسلاید تحقیق در مورد نظريه يادگيري ... موسيقي و رقص از عوامل مهم و مؤثر اين تحول ...

موسیقی رقص - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

رقص در اسطوره‌شناسی و ...

دانلود تحقیق و مقاله در مورد موسیقی

دانلود تحقیق در مورد موسیقی و رقص ... تحقیق و pdf در مورد بیماری سرطان _ دانلود مقاله و ...

دانلود مقاله بررسي عوامل مشترك معماري و موسيقي و پيوستگي ...

در مورد برپايي و ... هزلي و ترانه هاي محلي و عاميانه و . . . و در موسيقي ... تحقیق در مورد ...

وب سایت شخصی جواد ترابی » تاريخ موسيقي و شعر ايران قبل از ...

... و مورد پسند ... خارجی و تحقیق و ... در حال رقص نشان می دهد ، نیز در ...

دانلود 600 نمونه فرم حقوقی قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت در مورد سنگ ها

دانلود پاورپوینت علوم تجربی فسیل ها

پاورپوینت درباره آلودگی نفتی در خلیج فارس

پاورپوینت استحکام سنگهای رسوبی و دگرگونی

نقشه 1:250000 زمین شناسی کاشان

رام اصلی و آپدیت رسمی اندروید 7.1.1 برای سامسونگ Galaxy C7 2017 SM-C7100

دانلود فایل فلش نصبی فارسی نوکیا 5130 با RM-495

پاورپوينت بررسی معماري اقليم گرم و مرطوب و بررسی بافت شهري در اقليم گرم و مرطوب و اقليم ايران

دانلود پروژه پاورپوینت نقد و تحلیل و بررسی مجتمع مسکونی شهری شوشتر نو-خوزستان

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی آرامگاه چلبی اوغلی-شهرستان سلطانیه-زنجان

قالب معروف دنیای خبر

قالب خبری و مجله ای خبر خوب (Good News)

محصول قالب سایتENFOLD +قالب SAHIFA(صحیف)

دانلود قالب مجله خبری فارسی برای وردپرس

قالب فروشگاهی وردپرس Kute shop

دانلود،خرید برنامه طراحی وب

در 5 روز تایپیست شوید

فروش وب سایت جیمبو

دانلودکتاب چگونه خیلی راحت ورایگان برای خودمان وبسایت بسازیم؟

قالب زیبای سایت پرسپولیسیها

سوالات استخدامی نیروی انتظامی

وب سایت خبرگزاری با Asp.Net + مستند کامل

پایان نامه طراحی وب سایت هتل

بازی مرد قارچ خور به زبان HTML5

دانلود سورس پروژه ماشین حساب ساده با Css3 & Java Script

پروژه بازی گرافیکی به زبان VB.NET

دانلود پروژه نرم افزار ثبت اطلاعات داروخانه با ویژوال بیسیک

جزييات لايحه اجراي سياست‌هاي اصل 44

دانلود پروژه سیستم مکانیزه بیمه با رشنال رز