دانلود رایگان

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره سومين دوره كارگاه آموزشي مهارتهاي پيشگيري از ايدزوبيماريهاي آموزشي - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره سومین دوره کارگاه آموزشی مهارتهای پیشگیری از ایدزوبیماریهای آموزشی

دانلود رایگان دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره سومين دوره كارگاه آموزشي مهارتهاي پيشگيري از ايدزوبيماريهاي آموزشي سومين دوره كارگاه آموزشي مهارتهاي پيشگيري از ايدزوبيماريهاي آموزشي
57اسلاید
oبرخي از عوامل يا صفات پديده ها كه براي اندازه گيري آنها را متغير مي ناميم داراي ماهيت كمي هستند مثل وزن ، قد ، تعداد تخت ، دفعات مراجعه كه ممكن است به صورت گسسته باشند (تعداد تخت، دفعات مراجعه ، تعداد كارمندان، ضربان نبض و...) و يا پيوسته ( وزن ، قد ، درجه حرارت و ... كه در آنها اعداد اعشاري معني واقعي دارد ). برخي ديگر از متغيرها ماهيت كيفي دارند مثل شغل ، بيماري ، رضايت بيمار ، علاقمندي به كار ، جنسيت وكه اين متغيرها نيز ممكن است اسمي باشند.( شغل : كارمند ، كشاورز ، پزشك و.. ) و يا رتبه اي (رضايت بيمار : هيچ، ضعيف ، كم ، متوسط ، زياد و ( ..oروش يا ابزار به كار رفته تا چه حدي قادر است خصوصيت مورد نظر را درست اندازه گيري كند oاگر بخواهيم شيوع كم وزني هنگام تولد را در نوزادان يك زايشگاه بدانيم ، بايد همه نوزادان تولد يافته را وزن كنيم . براي اين كار مي بايست از ترازوي مخصوص توزين نوزاد و آنهم ترازوي استاندارد استفاده شود

دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره سومین دوره کارگاه آموزشی مهارتهای پیشگیری از ایدزوبیماریهای آموزشی


فایل پاورپوینت سومین دوره کارگاه آم


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه