دانلود رایگان

دانلود پروژه طراحی هتل سه ستاره شهرستان تالش به همراه فایل اتوکد - دانلود رایگاندانلود رایگان مرکز دانلود پایان نامه , پروژه , کارآموزی , پاورپوینت , مقاله و تحقیق دانشجویی

دانلود رایگان دانلود پروژه طراحی هتل سه ستاره شهرستان تالش به همراه فایل اتوکد پروژه طراحی هتل سه ستاره شهرستان تالش به همراه فایل اتوکد پژوهش کامل در حوزه معماری می باشد. و در 5 فصل تنظیم شده است. شما میتوانید فهرست مطالب پروژه را در ادامه مشاهده نمایید.
پروژه بصورت فایل قابل ویرایش ورد(WORD) در 102 برگه برای رشته مهندسی معماری در پایین همین صفحه قابل دانلود میباشد. شایسته یادآوری است که پروژه از ابتدا تا پایان ویرایش وتنظیم , سکشن بندی (section) ، نوشتن پاورقی (Footnote) و فهرست گذاری اتوماتیک کامل شده وآماده تحویل یا کپی برداری از مطالب مفید آن است.
فایل اتوکد شامل : سایت پلان ،پلان طبقات و نیم طبقه ،نمای شمالی و جنوبی ، برش و ... می باشد.
بلافاصله بعد از پرداخت و خرید ، لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک فایل مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.
پیشگفتار
موضوع تحقیق که به عنوان پایان نامه دوره کارشناسی معماری ، ارائه می شود طراحی هتل سه ستاره دراستان گیلان است. نظر به اهمیت وجود مراکز اقامتی درشهرها بر آن شدم که تا طراحی مجموعه فوق را در شهرستان تالش مورد بررسی وپژوهش قرار دهم.
دو خواسته بسیار مهم ، یعنی طراحی یک مجموعه اقامتی با استاندارد های جهانی که متناسب با شرایط استان گیلان باشدوبررسی امکان جایگیری این مجموعه دربرنامه توسعه شهردرموضوع طرح این پایان- نامه موثر ودر طول آن موارد مرتبط با دو مبحث فوق ، مورد تحقیق قرار خواهد گرفت .
اهداف تحقیق :
هدف از پایان نامه کارشناسی معماری ارایه یک طرح معماری است. لذا با عنایت به اینکه در طول دوره تحصیل کارشناسی امکان کنکاش در طراحی با موضوع هتل فراهم نیامده موضوع فوق رابه عنوان بستری برای یک تجربه طراحی دیگر انتخاب کردم.
یک هتل مجموعه ای است از عملکردهای مختلف با ماهیت متنوع ؛اهم از اقامتی ، تفریحی، ورزشی، اداری وخدماتی وازجمله موضوعاتی در طراحی است که می توان آن را در گروهی قرار داد که پاسخ دهی به عملکرد مجموعه از اولویت های اصلی آنها است. از دیگر سوعناصر شاخص یک شهرهتل های آن می باشند وبحث زیباشناختی قضیه اهمیت کمتری نسبت به عملکرد برخوردارنیست.
لذا طراحی مجموعه ای که در عین برآوردن نیازهای عملکردی یک هتل از جنبه زیبا شناختی نیز در خور تامل باشد ، هدف عمده در این پایان نامه است .
رعایت عملکرد در هتل تنها پاسخگویی بهینه به نیازهای فیزیکی فضاهای گوناگون آن وچیدمان درست آنها درکناریکدیگر وبه عبارت بهتر تعبیر مدرنیستی عملکرد نیست بلکه درکنار آن اگرتوجه داشته باشیم ، مسافران با فرهنگ های متفاوت از سراسر دنیا ممکن است از هتل استفاده کنند
وحتی اهداف آنها از سفر نیز ممکن است تفاوت عمدهای با هم داشته باشد . لذا توجه به بحث رفتارشناسی انسان ها نقش مهمی در طراحی هتل دارد.
از دیگر سویک طرح معماری تجسم افکار و اندیشه های طراح آن وعرصه ای است برای به تصویر درآوردن تفکرات زیبا شناختی او و به گونه ای می توان گفت که هر طرح معماری ترجمانی فیزیکی از روان طراح آن است که خود رادر قالب خطوط وسطوح وفضاهای معماری نشان می دهد .
امروزه هتل از زیرساخت های اساسی توسعه صنعت گردشگری درجهان محسوب می گردد و بی توجهی به طراحی آن می تواند تاثیر بسیاری سوئی درکارآمدی این صنعت پر درآمد داشته باشد.
رعایت موارد فوق عمده اهدافی بودکه از طراحی یک هتل انتظار می رورد ودر پایان نامه حاضر سعی بر آن داشته ام درحد توان خود وبا بهره گیری از راهنمایی های استاد ارجمند به این اهداف برسم .
فهرست مطالب
فصل اولتعاریف
1-1 - مقدمه................................................................................................................................. .2
1-2- هتل، تعریف وانواع آن.........................................................................................................................3
1-2-1- تعریف هتل....................................................................................................... ..........3
1-2-2- درجه بندی هتل ها....................................................................................................... 3
1-2-3- سازمان هتل................................................................................................................. 4
فصل دوم مطالعات تطبیقی
2-1- بررسی توریسم وگردشگری................................................................................................... 6
2-2- سازمان جهانی جهانگردی(WTO)........................................................................................ 6
2-3- بررسی وضعیت گردشگری در ایران...................................................................................... 7
2-4- آثار اقتصادی صنعت گردشگری( توریسم )............................................................................. 8
2-4-1-تاثیر در آمد ملی.......................................................................................................................8
2-4-2- انتقال ثروت و درآمد از مناطق اعزام کننده گردشگر به مناطق هدف.....................................9
2-4-3-پیدایش بازارهای تبعیضی........................................................................................................9
2-4-4- آثار توزیعی درآمد حاصل از جهانگردی در بین عوامل.......................................................9
2-4-5- تغییر الگوی مصرف ناحیه میزبان.........................................................................................10
2-4-6- فشاربر سطح قیمت های داخلی...........................................................................................10
2-4-7-افزایش ارزش پول داخلی.....................................................................................................10
2-5-توریسم وتوسعه پایدار..................................................................................................................... 10
2-5-1- ملاحضات زیست محیطی در توسعه پایدارگردشگری.....................................................12
فصل سومضوابط و مقررات
3-1- ضوابط ساختمانی هتل های کشور....................................................................................................15
3-2- برنامه تخصیص بنا............................................................................................................................21
3-2-1- بخش خصوصی(طبقه اتاق های خواب وسوئیت ها)...........................................................21
3-2-2- بخش اتاق های خواب....................................................................................................... 22
3-2-3- پلان طبقه..............................................................................................................................22
3-2-4- پلان طبقات...........................................................................................................................23
3-2-5- طرح اتاق های خواب............................................................................................................25
3-2-6- سوئیت ها وانواع آن...............................................................................................................27
3-2-7- پلان سوئیت ها.......................................................................................................................28
3-3- بخش عمومی.....................................................................................................................................28
3-3-1- چیدمان فضاهای عمومی.........................................................................................................28
3-3-2- دربهای ورودی ودسترسی از خارج به هتل............................................................................28
3-3-3- درب ها وسرسرای ورودی.....................................................................................................29
3-3-4- لابی........................................................................................................................................29
3-3-5- اهداف برنامه ریزی لابی........................................................................................................29
3-3-6- فضای عرضه غذا ونوشیدنی..................................................................................................31
3-3-7- فضاهای برگزاری مراسم وفعالیت ها(Function spase) .................33
3-4- بخش نیمه عمومی(دفاتر اداری)..............................................33
3-4-1- پیشخوان ودفترلابی..........................34
3-4-2- دفترحسابداری........................................35
3-4-3- دفترمدیر اجرایی( Executive) ..........................36
3-5- بخش خدماتی-پشتیبانی(فضای دور ازدید) .........................36
3-5-1- فضاهای آماده سازی غذا وانبارآذوقه.......................................36
3-5-2- طراحی فضاهای آذوقه ونوشیدنی......................................................38
3-5-3- فضای بارانداز،زباله وانبارعمومی..................................................................39
3-5-4- نواحی وفضاهای مربوط به کارکنان.............................................40
3-5-5- مهندسی وتاسیسات مکانیکی............................................42
3-5-6- پارکینگ................................................................................42
3-6- دیاگرم های ارتباط بخش هاوجزءفضاهای هتل.................................43
3-7- برنامه فیزیکی ولیست فضاهای هتل....................................................45
3-8- بررسی نمونه های داخلی.................................48
3-8-1- هتل بین المللی تبریز............................48
3-8-2- هتل شایگان کیش.........................................50
3-8-3- هتل لاله تهران.............................................................53
3-9- بررسی نمونه های خارجی.......................................................56
3-9-1- هتل های پارک سیدنی.........................56
3-9-2- هتل Hayatt Regwncy Atlanta .............57
فصل چهارم بررسی اقلیم
4-1- استان گیلان.................................................................................60
4-1-1- موقیعت جغرافیایی استان گیلان.................................................60
4-1-2- موقیعت جغرافیایی شهرستان تالش.............................................................................61
4-2- آب وهوای استان گیلان و شهرستان تالش....................................................61
4-2-1- درجه حرارت.................................................................62
4-2-2- رطوبت.....................................................................................63
4-2-3- جریان باد...............................................................................................64
4-2-4- جهت وسرعت باد در شهرستان تالش..............................................66
4-2-5- میزان بارندگی.............................................................................66
4-2-6- نزولات جوی در فصل تابستان وزمستان...................................................68
4-2-7- تابش آفتاب...............................................................................69
4-3- عوامل اقلیمی وتاثیر آن در معماری..............................................69
4-3-1- کلیات.....................................................................70
4-3-2- عوامل اقلیمی.......................................................................................70
4-3-3- عوامل محیطی ...........................................................70
4-3-4- عوامل اجتماعی وفرهنگی .......................................70
4-4- نحوه تاثیر عوامل اقلیمی در تعیین جهت یک ساخت......................................70
4-5- ویژگی های معماری بومی مناطق معتدل و مرطوب ..........................................71
4-6- فرم ساختمان ها در رابطه با اقلیم معتدل.............................................................73
4-7- تابش آفتاب و حرارت دما.....................................................................73
4-8- تاثیر سایه بانها....................................................74
4-9- باد...........................................................................................74
4-10- عملکرد تهویه ونیاز به آن در ساختمان ..................................................76
4-10-1- موقعیت پنجره وتاثیر آن در وضعیت تهویه طبیعی.............................. 76
4-10-2- تاثیر محوطه ساختمان در کنترل جهت وسرعت باد...................77
4-10-3- سرعت جریان هوای داخلی.................................77
4-10-4- تهویه مورد نیاز در اقلیم معتدل ومرطوب ..........................77
4-11-بارندگی ورطوبت .........................79
4-11-1- راههای نفوذ رطوبت به ساختمان ........................80
4-11-2-نفوذ آب باران ..........................................80
4-11-3-تعرق......................................................80
4-11-4-عوامل موثر در تعرق............................................81
4-12-طبقه بندی دیوار ها...........................................................81
4-12-1- دیوار های سنگین نفوذ پذیر...........................................81
4-12-2- دیوارهای توخالی با مصالح بنایی..............................81
فصل پنجم ایده
5-1- ایده ی طراحی.............................................84
5-1-1- ایده از فرم .................................................84
5-2- همجواری ها...................................................84
5-3- تحلیل سایت...............................................84
فهرست جداول
جدول 3-1 انواع تخت خواب اتاق های خواب..............................26
جدول 3-2 مساحت سوئیت ها دردونوع هتل...........................27
جدول 3-3 چک لیست آشپزخانه...................................................37
جدول 3-4 جدول تقسیم بندی حدود فضاهای انباری....................................38
جدول 3-5 فضای مورد نیازکارکنان.......................................40
جدول3-6 بخش عمومی..........................................45
جدول3-7 بخش طبقات اتاق خواب .........................45
جدول3-8 بخش اداری ........................................46
جدول3-9 بـــخش خـدماتی وپشتیـــبانی( عرصــه دور از دید) ........................46
جدول3-10 بـــخـش ورزشی وسرگــرمی .......................47
جدول 3-11 مجموع کلیه فضاها ........................................47
جدول 4-1 معماری بومی مناطق معتدل و مرطوب ........................72
جدول 4-2 بیوکلیماتیک ساختمانی ...................................77
فهرست شکل ها
(تصویر3-1)دیاگرام روابط بخش خدماتی وپذیرایی هتل...............................................43
(تصویر3-2)دیاگرام روابط فضایی بخش خدماتی واداری درهتل..................................... 44
(تصویر3-3)دیاگرام روابط فضاهای بخش اداری هتل............................................44
(تصویر3-4) مای جنوبی هتل تبریز...................................................48
(تصویر3-5)کافی شاپ ...........................................................49
(تصویر3-6)رستوران هتل..................................................................49
(تصویر3-7)اتاق خواب دوبل دوبله........................................................49
(تصویر3-8)نمای اصلی هتل شایگان کیش..........................................50
(تصویر3-9) لابی هتل ...................................................................50
(تصویر3-10)کریدور طبقه اول....................................................51
(تصویر3-11)شاه نشین لابی.............................................51
(تصویر3-12)سرویس بهداشتی داخل اتاق.....................................................52
(تصویر3-13)اتـــاق خواب.........................................................................52
(تصویر3-14)رستوران شانی..............................................53
(تصویر3-15)نمای اصلی.........................................................54
(تصویر3-16)ورودی هتل.......................................................55
(تصویر3-17)لابی هتل..........................................................55
(تصویر3-18)نمایی از هتل......................................................56
(تصویر3-19)قسمت های داخلی هتل ......................................57
(تصویر3-20 )نمایی از هتل.........................................................58
فهرست نمودارها
نمودار شماره 4-1 نمودار تأثیر باد در به جریان انداختن هوای داخلی ساختمان.........................75


دانلود


دانشجو


پایان نامه


پروژه


کارآموزی


تحقیق


مقاله


sql


پایگاه داده


مهندسی نرم افزار


نمودارer


سفارش پروژه


دانلود رایگان


word


ورد


دانشجو


پاورپوینت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


حلل مسائل امار و احتمالات مهندسی

تزهای ناامنی در بازار کار

پروژه آمار آیا بین وزن کودک در هنگام تولد و سن مادر رابطه ای وجود دارد؟

دانلود پروژه آمار و مدل سازی بررسی جمعیت روستای بلغان

مقاله نمونه گیری در امار

آزمون فریدمن- بررسی یکسان بودن اولویتهای چند متغیر یا عامل

پروزه آمار وزن ورزشکاران یک باشگاه فرضی

پروژه آمار بررسي اوراق امتحاني دانش آموزان

پروژ آمار بررسي نمرات مستمر درس املاء سوم راهنمايي يك كلاس فرضي

آمار سن 50 نفر از افراد

ارتباط بین نمره مستمر و پایانی

نمودارهاي بدست آمده از طريق پرسش نامه ها در مورد استفاده از تلويزيون

اهميت آمار در پزشكي

بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان در مقطع تحصيلي متوسطه

دانلود پایان نامه مروری بر علل شکست پروتزهای کامل

پاورپوینت معرفی شغل دندانپزشک

پاورپوینت دندانپزشکی

24 مقاله ی دندانپزشکی چاپ سال 2015

دانلود تحقیق درباره ی پوسیدگی دندانها

بررسی آزمایشگاهی تاثیر نوع و طول post بر ميزان مقاومت به شكست ريشه دندان هاي درمان ريشه شده

پایان نامه دکترا بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive protein

پایان نامه بررسی تکنیکهای کنترل رفتاری والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی

پایان نامه بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی رشته دندانپزشکی

دانلود پایان نامه جامع و کامل دامپزشکی پیرامون عفونت پلوروپنومونی

پايان نامه دندانپزشكي -بررسي نياز به درمان هاي ارتودنسي در دانش آموزان 16-14 ساله 60 ص + 14 اسلاید

دانلود پایان نامه مروری بر علل شکست پروتزهای کامل-دندانپزشکی

Discussion

پایان نامه بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی قزوین

دانلود مقاله دندان درد

دانلود پایان نامه آماده درباره ارتودنسي در دانش آموزان با فرمت word-ورد 95 صفحه+پاورپوینت آماده سمینار