دانلود رایگان

مقاله فناوری و تکنولوژی در مدیریت - دانلود رایگاندانلود رایگان مقالات مدیریت , نقش فناوری در رقابت پذیری , مدیریت فناوری , تکنولوژی , فناوری و تکنولوژی در مدیریت

دانلود رایگان مقاله فناوری و تکنولوژی در مدیریت مقاله فناوری و تکنولوژی در مدیریت
1- چکیده
رویکرد سنتی مدیریت فناوری بر تحقیق و توسعه (R&D) متمـرکز شده و عمدتـا طبق یک مدل خطی به نوآوری، طراحی و توسعه مـــــی پردازد. در این شیوه محصولات تولیدی به مثابه منبعی مطمئن، تضمین کننده مزیت رقابتی موسسه قلمداد می شوند. طی سالهای اخیر، شرکتهای تولیدی به جایگزین کردن عملیات جاری سازمان و ساختارهای سلسله مراتبی با رویکردهای فرایندی در فعالیتهای عملیاتی و فراینـــد تصمیم گیری مبادرت ورزیده اند. رویکردهای اخیر می توانند در انعطاف پذیری ساختار سازمانی و نیز تسهیل فعالیتهای سازمان موثر باشند. از سوی دیگر، قادر هستند تا فعالیتهای به مراتب شفاف تری را در ارتباط با مشتریان ترتیب داده و کارکنان بیشتری را در فعالیتها سهیم کنند.
2- مقدمه
با مطالعه سابقه توسعه کشورهای درحال توسعه، خصوصا کشورهای شرق آسیاملاحظه می شود که آنها در مسیر توسعه خود برای تسریع در حل مشکلات بخش صنعت، بنیان تکنولوژی کشور خود را از طریق انتقال آن از سایر کشورهای توسعه یافته تقویت کرده و سپس با ایجاد زیربنای اقتصادی مناسب درصدد تقویت مراکز دانشگاهی و پژوهش خودبرآمده اند.
اگر کشورهای درحال توسعه به عنوان یک راه حل دیگر قصد دارند که خود دانشهای علمی و فنی ضروری جهت توسعه اقتصادی را بدون بهره گیری از دانشهای موجود که نتیجه تحقیقات پژوهشگران و اندیشمندان جهان است کسب کنند، این نه تنها عملی بس مشکل است، بلکه باعث اتلاف غیرمنطقی نیروها می شود. به علاوه دستیابی به چنین راه حلی در مدت زمانی که کشورهای کم رشد جهت رسیدن به توسعه اقتصادی درنظر گرفته اند امکان پذیرنیست. اگر چنین تفکری در جهان مقبولیت یابد، پیشرفت فنی تمام کشورهای جهان ازجمله کشورهای صنعتی مختل خواهدشد.
انتقال موفق تکنولوژی نیاز به شناخت اهداف صنعت، منابع تکنولوژی، نحوه ابداع و نحوه انتقال، روشهای انتقال، فاکتورهای تاثیرگذار، نحوه جذب و نحوه توسعه آن دارد و هریک از آن شناختها متکی به تخصص ویژه خود است. بدون استفاده از کارشناسان انتقال تکنولوژی و اصول مدیریت تکنولوژی، معمولاً عمل انتقال یا اصولاً صورت نمی گیرد و یا انتقال تکنولوژی مربوطه بصورت ناقص و نیم بند انجام می شود.
برای کاستن فاصله تکنولوژی بین کشورهای پیشرفته و کشورهای درحال توسعه انتقال تکنولوژی بهترین گزینه است. برای این کار بایستی به عناصر تشکیل دهنده تکنولوژی توجه کرد.
3- تکنولوژی
تعریف تکنولوژی را تمام دانش،فرایندها،ابزارها و سیستم هایی که در جهت خلق و ساخت کالاها و ارائه خدمات به کار گرفته می شوند میتوان بیان کرد.به زبان ساده، تکنولوژی روش انجام کارها توسط ما می باشد.
مدیریت تکنولوژی یک مبحث بین رشته ای است که علوم، مهندسی، و مدیریت را به هم پیوند می زند. از دیدگاه مدیریت تکنولوژی، تکنولوژی اصلی ترین عامل تولید ثروت است و ثروت چیزی بیشتر از پول است که می تواند عواملی همچون ارتقاء دانش، سرمایه ی فکری، استفاده ی موثر از منابع، حفظ منابع طبیعی و سایر عوامل موثر در ارتقاء استاندارد و کیفیت زندگی را شامل شود.
مدیریت تکنولوژی، در واقع مدیریت سیستمی است که خلق، کسب، و به کارگیری تکنولوژی را ممکن می سازد و شامل مسوولیتی است که این فعالیت ها را در راستای خدمت به بشر و برآورده ساختن نیازهای مشتری قرار می دهد. تحقیق، اختراع، و توسعه، اساسی ترین مؤلفه های خلق تکنولوژی و وقوع پیشرفت های تکنولوژیک هستند. اما در مسیر تولید ثروت، مؤلفه ی مهم تری نیز وجود دارد که همان به کارگیری یا تجاری سازی تکنولوژی است. به بیان دیگر، مزایای تکنولوژی هنگامی تحقق می یابند که نتیجه ی آن به دست مشتری برسد. مشتری می تواند فرد، شرکت یا یک نهاد دولتی همچون سازمان های دفاعی باشد. اختراعی که در قفسه نهاده شود، ثروت تولید نمی کند و ایده ای که بروز می کند و به کار بسته نمی شود ـ حتی اگر به عنوان اختراع به ثبت برسد ـ بازده مالی ندارد. تکنولوژی هنگامی به تولید ثروت منجر می شود که یا تجاری شود و یا در مسیر تحقق اهداف استراتژیک یا عملیاتی یک سازمان به کار بسته شود.
تکنولوژی مهم ترین عامل در سیستم تولید ثروت است ولی عوامل دیگری نیز در این سیستم دخیل هستند. مثلاً، تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری، نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا می کنند. نیروی کار، عامل موثر دیگری در رشد اقتصادی است. مدیریت تکنولوژی دارای ابعاد ملی، سازمانی و فردی است. در سطح ملی یا دولتی (سطح کلان)، مدیریت تکنولوژی به شکل گیری سیاست های عمومی کمک می کند. در سطح بنگاه (سطح خرد)، به ایجاد و تثبیت بنگاههای رقابت پذیر می انجامد. در سطح فردی، به ارتقاء ارزش فرد در جامعه کمک می کند.
4- مدیریت فناوری: توسعه تاریخی
درجر، تغییرات تکنولوژیکی و محیط کسب و کار را بررسی و چهار دوره را شناسایی کرد که هر دوره به ایجاد یک مکتب جدید در مدیریت فناوری منجرگردیده است ایـــن دوره ها عبارتند از:
1 - مدیریت تحقیق و توسعه: در این مکتب، مدیریت فناوری مرتبط با ارزیابی و انتخاب مناسب پروژه های تحقیق و توسعه، تدارک منابع مالی کافی برای این پروژه ها و مدیریت فعالیتهای تحقیق و توسعه به منظور دستیابی به نتایج مفیدتر و عملکردی بالاتر از نتایج تحقیق توسعه است.
2 - مدیریت نوآوری: این مکتب دربرگیرنده فرایند نوآوری به عنوان کلیه فعالیتهایی است که از تحقیق وتوسعه تا تولید و بازاریابی محصول صورت می گیرد. در این مکتب برخی از وظایف مانند پیش بینی فناوری به مکتب قبلی اضافه شده است.
3 - برنامه ریزی تکنولوژی: در این دوره، فناوری عاملی مهم برای رقابت پذیری بنگاه می گردد. نرخ تحــولات فناوری نیــز افزایش می یابد و درنتیجه، مکتب برنامه ریزی فناوری جهت اثربخشی مدیریت فناوریهای بنگاه اقتصادی پدیدار می شود. در این دوره مدیریت فناوری شامل طیف وسیعی از برنامه ریزی فناوریهای شــرکت از دیــدگاه استراتژیک می شود و برپایه مجموعه ای از ابزارهای تحلیلی نظیر ماتریس تجزیه و تحلیل پورتفولیو قرار دارد. برای اولین بار (در این دوره)، مفهوم استراتژی فناوری وارد ادبیات مدیریت فناوری می شود.
4 - مدیریت استراتژیک فناوری: همانند مکتب قبلی، این مکتب نیز دیدگاهی استراتژیک به مدیریت فناوری دارد. اما بر ارتباط بین استراتژی فناوری و استراتژی کلان بنگاه / کسب و کار تاکید می شود. بنابراین، مدیریت فناوری در این مکتب، به برنامه ریزی استراتژیک فناوری درجهت تطابق بــا استراتژی های کلان بنگاه برمی گردد. سپس، ابزارهای تحلیلی مشابهی با اصلاحات کمتری به کار گرفته می شود. علاوه بر این، مشخص شده است که مدیریت فناوری اثربخش نیازمند توجه به کلیه جنبه های مدیریتـــــی نظیر برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و... است.
همانگونه که درجر اشاره کرده است. چهار مکتب مدیریت فناوری از یکدیگر مستقل نیست اما هریک از مکاتب بعدی مرتبط با ایده ها و مفاهیمی هستند که توسط مکتب قبلی توسعه یافته اند. امروز&ه&، بنگاهها با رشد فزاینده دانش، تغییرات سریع تکنولوژیکی و اقتصاد مشتری محور مواجه هستند و این موضــوع کاملاً مشخص شده است که استراتژی های رقابتی در سطح جهانی در محیطهای پویا و متلاطم، به شدت فناوری محور می باشند. برای واکنش به موقع به محیط جدید، سازمانها نیازمند مفاهیم و ابزارهای جدیدی برای تطبیق با تغییرات مستمر و جدید در این محیط تکنولوژیکی هستند.
با نگاهی به برخی از مفاهیم و تعاریف مدیــریت فناوری در دهـه گذشته مشخص می شود که نیازهای ذیل در زمینه مدیریت فناوری پدیدار گشته و درحال افزایش است:
نیاز به قواعد کاری به منظور مدیریت روز به روز فناوری.
نیاز به دیدگاهی جامع جهت مدیریت فناوری با نگاهی جدید به سازمانها.
نیازبه چارچوبی نظام مند که وظایف مدیریت فناوری را با نگاهی متمرکز
بر وابستگی متقابل به صورت یک < کل> یکپارچه سازد. به عبارت دیگر، نیاز مشخصی برای رفع موانع وایجاد پل ارتباطی بین اصول وکارکردها و برقراری ارتباط بین ابعاد مختلف یک کسب و کار و نیازهای مشتری وجود دارد. پاسخ اصلی که می تواند نیازهای یادشده را پاسخگو باشد مدیریت فناوری مبتنی بر فرایند است.
5- نقش فناوری دررقابت پذیری
رقابت پذیری، فرایندی است که هر نهادی می کوشد تا از آن طریق بهتر از دیگری عمل کرده و از وی پیشی گیرد (مدیریت تکنولوژی، ص 48). درواقع می توان از آن به عنوان تلاشی یاد کرد که یک بنگاه اقتصادی، صنعت یا کشور برای برتری یافتن نسبت به یک بنگاه اقتصادی، صنعت یا کشور دیگر در عرصه رقابت انجام می دهد. در سطح بین المللی، کشورها به دلیل کمبود منابع مالی، فنی و تخصصــــی لازم، می باید برای رسیدن به ثروت و بهره مند ساختن آحاد جامعه خود از رفاه، با یکدیگر به رقابت بپردازند. از این رو، کسب توانمندیهای رقابتی در جهان امروز به یکی از چالشهای اساسی کشورهای مختلف در سطح بین المللی تبدیل شده است. برای برخورداری از توان رقابتی، عوامل مختلفی باید وجود داشته باشندکه از جمله عوامل و شاخصهای اصلی رقابت پذیری در دو سطح ملــی و بین المللی می توان به عوامل ذیل اشـــاره کرد. (مدیریت تکنولوژی صص 48 و 49)
الف - استاندارد سطح زندگی؛ ب - تجـارت؛ ج - بهره وری؛ د - سرمایه گذاری. ترکیب این عوامل با یکدیگر، تعیین کننده میزان رقــــــابت پذیری یک کشور در بعد بین المللی است. فناوری می تواند درهریک از عوامل مذکور نقش اساسی ایفا کند. به کمک فناوری می توان زیرساختهای لازم برای سرمایه گذاری را فراهم آورد. همچنین فناوری سبب افزایش میزان کارایی تولید و به تبع آن افزایش بهره وری می شود.
ازسوی دیگر، فناوری به ارتقا و تسهیل تجارت کمک قابل توجهی می کند. در سطح بنگاههای اقتصادی، فناوری از عوامل مهم افزایش توان رقابتی پذیری محسوب می شود. زیرا از طریق تبلور در متمایزسازی محصولات، کاهش هزینه ها و ایجاد فرصتهای جدید کسب و کار به بنگاههای اقتصادی در کسب مزیت رقابتی کمک می کند. درواقع فناوری می تواند با کاهش قیمت تمام شده محصولات، بهبود کیفیت کالاها یا خدمات تولیدی و تغییر مشخصات محصولات، عـــــاملی برای رقابت پذیری بنگاههای اقتصادی در عرصه بازارهای جهانی و منطقه ای باشد. در سطح صنعت، چنانچه آن صنعت توانایی بهبود، توسعه و نوآوری تکنولوژیکی را داشته باشد و بتواند با استفاده از سازوکارهای مناسب به انتشار فناوری در بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه خود کمک کند، آنگاه با افزایش سطح توانمندیهای مجموعه بنگاههای زیرمجموعه خود، به سوی رقابت پذیری گام برخواهد داشت. اما عامل رقابت پذیری و حضور در بازارهای مختلف، تنها عامل پیدایش و اهمیت یافتن مدیریت فنــــــاوری در عرصه ملی و بین المللی نبوده است. عوامل متعدد دیگری همچون محدود بودن منابع تکنولوژیک، سرمایه گذاریهای هنگفت جهت نوآوری و توسعه فناوری، دشواری دستیابی به فناوریهای توسعه یافته توسط دیگر بنگاهها، پررنگ شدن حمایت ازحقوق مالکیت معنوی و... ضرورت روزافزون مدیریت این منبع حیاتی را در سطوح مختلف آشکار ساخته است.


مقالات مدیریت


نقش فناوری در رقابت پذیری


مدیریت فناوری


تکنولوژی


فناوری و تکنولوژی در مدیریت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مدیریت تحقیقات و فناوری در نظام سلامت - ISI و IF و

مدیریت تحقیقات و فناوری در نظام سلامت - Health research and thechnology management

عنوان مقاله: نقش فناوری اطلاعات در فرایند مهندسی …

... فناوری در محصولات و ... در این مقاله، سعی ... در مدیریت میانی و کاهش ...

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری RICeST

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری،ایران ژورنال ، نشریات ، پایگاه نشریات ادواری ...

بانک مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: دانلود اصل مقاله

آخرین مقالات. اقدامات آموزش مدیریت رفتار و محتوای برنامه های آموزشی معلم تربیت بدنی ...

ايتنا - سایت خبری تحلیلی فناوری اطلاعات و ارتباطات

ايتنا، بر آن است كه به اطلاع‌رسانی جامع و حرفه‌ای در زمينه تكنولوژی ارتباطات و ...

Modir.ir - مرجع شما در زمينه مدیریت

این سایت برای استفاده کلیه دانشجویان، صاحبنظران و علاقمندان مدیریت تهیه گردیده است.

عنوان مقاله: سیستم پشتیبان تصمیم گیری در جذب فناوری

... دانش مدیریت در ... فنآوری و سازگاری یا ... سوق دهنده تکنولوژی و ابزارهای ...

مقاله مدیریت کسب و کار

مقاله مدیریت کسب و کار توسط مرکز توسعه آموزشهای مجازی پارس جهت بالا بردن اطلاعات ...

تکنولوژی و فناوری های جدید

تکنولوژی و فناوری های جدید - بیائید تا همه چیز در مورد تکنولوژی و فناوری های جدید جهان ...

پروژه دات کام - prozhe

فناوری اطلاعات عنوان مقاله : فناوری اطلاعات در مسابقات المپیک ۲۰۱۶‎ قالب بندی : Word ...

بررسی ارتباط میان مدیریت تحول ، تکنولوژی اطلاعات و

چکيده شايد مهم ترين و مشکل ترين فرايند در هر سازمان ايجاد تحول و تغيير در سازمان باشد ...

پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد …

کاشت درختان و بوته ها راه بسیار مناسبی برای کسب درآمد است . همه افراد و نهادهای ...

گـــــــروه آمـــوزش و پــــرورش

آموزش سلامت جنسی در مدارس گفتگو با دکتر رهنما، روان شناس و عضو هیأت علمی‌ دانشگاه ...

مشاهده مقاله | سیستم‌های تصویرسازی و خلأ، و خطاها در ...

سیستم تصویر برداری در SEM بر استفاده از لوله ی پرتوی کاتدی Cathode Ray Tube) CRT)مبتنی است.

ITIRAN | مرجع اخبار و تحلیل‌های فناوری اطلاعات

10 تکنولوژی انقلابی آینده. مدتهاست که تکنولوژی در شکل‌گیری نحوه کار و سبک زندگی انسان ...

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری | اکسپت, چاپ مقاله

تهیه پروپوزال، انجام پایان نامه یا نگارش رساله و استخراج مقاله از پایان نامه یکی از ...

دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری ...

آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات پورتال دومین کنفرانس بین المللی و ...

مقاله ERP , مقاله BPM , مقاله BI , کتاب ERP , کتاب BPM ...

ERP|مقاله BPM | برنامه ریزی منابع سازمان | Enterprise resource Planning | مدیریت فرایندهای کسب و کار

فناوری آموزشی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فناوری (تکنولوژی) آموزشی به‌کارگیری وسایل و ابزار و استفاده از یافته‌های پژوهشی ...

دانلود مقاله رایگان ، دانلود مقاله ، دانلود رایگان مقاله ...

دانلود مقاله رایگان , سایت دانلود رایگان مقاله , دانلود مقاله isi , دانلود کتاب , دانلود ...

دنیای فناوری - زومیت

کلیه اخبار فناوری اطلاعات it شامل عکاسی، معماری، ابزارهای تازه، موبایل، اینترنت و ...

مقاله مدیریت ناوگان ریلی راه آهن با استفاده از RFID ...

مدیریت ناوگان ریلی راه آهن با استفاده از فناوری شناسایی به کمک امواج رادیویی مطالعه ...

نرم افزار مدیریت فرایند کسب و کار - BPMS

معجزه ای در مدیریت سازمان آیا شما هم تاکنون بخشنامه دولت مبنی بر لزوم ایجاد دولت ...

سیتنا | سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات

وزیر ارتباطات در ارتباط با شرکت مخابرات ایران توضیح داد: در تلاش هستیم برخی از مسائل و ...

انستیتو تحقیقات و توسعه قلم - فناوری اطلاعات و ارتباطات در ...

انستیتو تحقیقات و توسعه قلم - فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش ایران ...

مدیریت و رهبری آموزشی در هزاره سوم

مدیریت و رهبری آموزشی در هزاره سوم - مقــالات علمـــی رشته مدیریت آموزشـــی، برنامه ...

بزرگترین وبلاگ مقاله کشاورزی ایران

دانلود مقاله انگلیسی رایگان کشاورزی ارگانیک با ترجمه جدید 93 مقاله ای در مورد کشاورزی ...

جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه …

توجه: برای جستجوهای خود می توانید از کاراکتر های + برای عمل and (و) و | برای عمل or (یا ...

جديدترين مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات | …

سلام ، ممنون از مقاله مفیدی که تهیه نمودید . ای کاش بیشتر راجب انواع روش های مدرن تولید ...

طراحی سیستم های اطلاعاتی و مدیریتی - مدیریت فناوری

ارائه مقالات مدیریت و فناوری اطلاعات، پسوردهای دانشگاه ها ( sciencedirect, IEEE,Emerald, Proquest ...

زناشويي

پاورپوینت بهبود نظام آموزشی، تنها از طریق اصلاح ارزشیابی تحصیلی امکان پذیر نیست

تحقیق؛ پروژة SSADM

تحقیق 134 صفحه ای با عنوان آنالیز انتشار موج در خاک¬های دانه¬ای با استفاده از روش المان¬های مجزا (ِDEM)

پروژه دینامیک سیالات در توربو ماشین ها (word)

انديشه

فوتبال

مقاله درباره آموزشكده فني و حرفه اي دختران زاهدان

مقاله درمورد: معماري مسجد جامع اصفهان

تحقیق درمورد خازن (3)

تحقیق بلوغ و بحران بيولوژيكي عاطفي

پاورپوینت درمورد سیستمهای خرید انبارداری وتوزیع

تحقیق در مورد استاد مطهري 12 ص (2)

تحقیق در مورد دلايل آتش سوزي درخودرهاي 405 ومحصولات ايران خودرو

تفسير سوره اخلاص 20 ص

فایل گزارش کارآموزی نیروگاه برق شازند ..

تحقیق در مورد آزمایش مقاومت 5 ص