دانلود رایگان

دانلود پاورپوینت حسابداري مخارج تامين مالي - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود حسابداری مخارج تامین مالی,پاورپوینت حسابداری مخارج تامین مالی,دانلود پاورپوینت حسابداری مخارج تامین مالی,مقاله حسابداری مخارج تامی

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت حسابداري مخارج تامين مالي لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : .PPT ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
قسمتی از متن .PPT :
تعداد اسلاید : 13 اسلاید
مخارج واقعي يا انتسابي به حقوق صاحبان سرمايه ، در اين استاندارد مطرح نمي شود.
4/13 مخارج تامين مالي مخارج تأمين مالي عبارت است از سود تضمين شده ، كارمزد و ساير مخارجي كه واحد تجاري براي تأمين منابع مالي متحمل مي شود. مخارج تامين مالي قابل احتساب در بهاي تمام شده دارايي، آن دسته از مخارجي است که در صورت عدم تحصيل آن دارايي، بايد از آن اجتناب مي شد. 5/13 دارايي واجد شرايط دارايي واجد شرايط يك دارايي است كه آماده سازي آن جهت استفاده مورد انتظار يا فروش الزاماً مدت زيادي طول مي كشد. داراييهايي که به هنگام تحصيل براي استفاده مورد نظر يا فروش آماده است، به عنوان دارايي واجد شرايط تلقي نمي شود. 6/13 مخارج تامين مالي ممکن است شامل موارد زير باشد: الف. سود تضمين شده، کارمزد و جرايم ديرکرد تسهيلات.
ب. مخارج جنبي تسهيلات مالي دريافتي از قبيل حق ثبت و حق تمبر
ج. مخارج تامين مالي مربوط به قراردادهاي اجاره به شرط تمليک و خريد اقساطي
د. تفاوت تسعير ارز ناشي از تسهيلات ارزي دريافتي تا حدي که به عنوا ن تعديل سود تضمين شده و کارمزد تسهيلات مذکور محسوب مي شود. 7/13 شناخت مخارج تامين مالي مخارج تامين مالي آيا مستقيما
قابل انتساب به تحصيل
يک دارايي واجد شرايط
مي باشد؟

آيا مخارج
انجام شده داراي منافع
اقتصادي آتي بوده و بگونه اي
اتکاپذير قابل اندازه
گيري است؟

به عنوان هزينه دوره وقوع تلقي مي شود. قابل احتساب به بهاي تمام شده دارايي مي باشد (طبق اين استاندارد) بلي بلي خير خير 8/13 مخارج تامين مالي قابل احتساب در بهاي تمام شده دارايي تسهيلات مالي آيا رابطه
مستقيم بين تسهيلات
مالي خاص و يک دارايي
واجد شرايط
وجود دارد؟ فعاليت تامين مالي متمرکز مبلغ مخارج تامين مالي قابل احتساب در بهاي تمام شده دارايي عبارتست از:
مخارج انجام شده جهت آن دارايي  نرخ جذب* مبلغ مخارج تامين مالي قابل انتساب در بهاي تمام شده دارايي شامل:
مخارج واقعي تسهيلات طي دوره
هرگونه درآمد حاصل از سرمايه گذاري موقت وجوه حاصل از تسهيلات مالي * ميانگين موزون مخارج تامين مالي براي تسهيلات مالي دوره، به استثناي تسهيلاتي که مشخصا به منظور تحليل دارايي واجد شرايط اخذ شده است. بلي خير 9/13 مازاد مبلغ دفتري نسبت به مبلغ بازيافتني دارايي واجد شرايط چنانچه مبلغ دفتري يا بهاي تمام شده نهايي مورد انتظار دارايي واجد شرايط بيشتر از مبلغ بازيافتني آن باشد، مبلغ دفتري طبق الزامات استاندارد حسابداري شماره 11 با عنوان حسابداري داراييهاي ثابت مشهود كاهش مي يابد. درشرايطي خاص ، طبق الزامات استاندارد مذكور مبلغ كاهش مجدداً برگشت داده مي شود. 10/13 احتساب


دانلود حسابداری مخارج تامین مالی


پاورپوینت حسابداری مخارج تامین مالی


دانلود پاورپوینت حسابداری مخارج تامین مالی


مقاله حسابداری مخارج تامی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پيوست استانداردهاي‌ حسابداري‌ -مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي

شمـاره‌ بنـد ¢ مقدمـه‌ ۱ تا ۱۰: هدف‌ و جایگاه‌ ۱ تا ۴: دیدگاه‌ کلی‌ ۵: گزارشگری‌ مالی‌ و ...

پرديس البرز دانشگاه تهران

دفاع راهنما / مشاور عنوان رشته مقطع نام کامل ش.د; ۹۶/۲/۱۳ دکتر طاهر روشندل اربطاني

استانداردهای حسابداری - ACCPress.com – تازه های …

پیشنویس استاندارد حسابداری بخش عمومی‌ شماره‌ ۹ حسابداری مخارج استقراض. کمیته تدوین ...

پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد …

0 :انتخاب موضوع تهیه پروپوزال انجام پایان نامه مقاله دانلود پرسشنامه آ.مهندس هاشمی: سیستم ...

تعريف، مفاهيم اساسي و اصول بودجه :: مقاله در راهكار …

عنوان مقاله: تعريف، مفاهيم اساسي و اصول بودجه: نويسنده: موحدزاده، ايوب: زبان: فارسي: سال انتشار

فقط مقاله - خشونت

تعريف خشونت معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگري به كار برده مي شود و در تعريف پرخاشگري آمده است ...

قانون شهرداري - urbanmanagement.ir

‌قانون شهرداري ‌فصل اول - در تأسيس شهرداري ‌ماده 1 - در هر محل كه جمعيت آن حداقل به پنج هزار ...

پيوست استانداردهاي‌ حسابداري‌ -مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي

شمـاره‌ بنـد ¢ مقدمـه‌ ۱ تا ۱۰: هدف‌ و جایگاه‌ ۱ تا ۴: دیدگاه‌ کلی‌ ۵: گزارشگری‌ مالی‌ و ...

پرديس البرز دانشگاه تهران

دفاع راهنما / مشاور عنوان رشته مقطع نام کامل ش.د; ۹۶/۲/۱۳ دکتر طاهر روشندل اربطاني

استانداردهای حسابداری - ACCPress.com – تازه های …

پیشنویس استاندارد حسابداری بخش عمومی‌ شماره‌ ۹ حسابداری مخارج استقراض. کمیته تدوین ...

پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد …

0 :انتخاب موضوع تهیه پروپوزال انجام پایان نامه مقاله دانلود پرسشنامه آ.مهندس هاشمی: سیستم ...

تعريف، مفاهيم اساسي و اصول بودجه :: مقاله در راهكار …

عنوان مقاله: تعريف، مفاهيم اساسي و اصول بودجه: نويسنده: موحدزاده، ايوب: زبان: فارسي: سال انتشار

فقط مقاله - خشونت

تعريف خشونت معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگري به كار برده مي شود و در تعريف پرخاشگري آمده است ...

قانون شهرداري - urbanmanagement.ir

‌قانون شهرداري ‌فصل اول - در تأسيس شهرداري ‌ماده 1 - در هر محل كه جمعيت آن حداقل به پنج هزار ...

پيوست استانداردهاي‌ حسابداري‌ -مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي

شمـاره‌ بنـد ¢ مقدمـه‌ ۱ تا ۱۰: هدف‌ و جایگاه‌ ۱ تا ۴: دیدگاه‌ کلی‌ ۵: گزارشگری‌ مالی‌ و ...

پرديس البرز دانشگاه تهران

دفاع راهنما / مشاور عنوان رشته مقطع نام کامل ش.د; ۹۶/۲/۱۳ دکتر طاهر روشندل اربطاني

استانداردهای حسابداری - ACCPress.com – تازه های …

پیشنویس استاندارد حسابداری بخش عمومی‌ شماره‌ ۹ حسابداری مخارج استقراض. کمیته تدوین ...

پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد …

0 :انتخاب موضوع تهیه پروپوزال انجام پایان نامه مقاله دانلود پرسشنامه آ.مهندس هاشمی: سیستم ...

تعريف، مفاهيم اساسي و اصول بودجه :: مقاله در راهكار …

عنوان مقاله: تعريف، مفاهيم اساسي و اصول بودجه: نويسنده: موحدزاده، ايوب: زبان: فارسي: سال انتشار

فقط مقاله - خشونت

تعريف خشونت معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگري به كار برده مي شود و در تعريف پرخاشگري آمده است ...

قانون شهرداري - urbanmanagement.ir

‌قانون شهرداري ‌فصل اول - در تأسيس شهرداري ‌ماده 1 - در هر محل كه جمعيت آن حداقل به پنج هزار ...

پاورپوینت انواع شیشه کاربردی در ساختمان

پاورپوینت آشنایی با بیماری سل

تحقیق راهكار های رفع بحران کمبود منابع آب زيرزمينی کشور

مقاله درمورد احاديث وفاداري

شناخت شهرستان شیروان 92ص

تحقیق در مورد زمین شناسی

دانلود پاورپوینت نمودار تعادلی آهن و كربن

دانلود تحقیق در مورد تفسیر سوره کوثر

تحقیق در مورد هپاتيت B

پاورپوینت تحلیل فضای شهری آگورا

کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس - 105 برگ ورد

تحقیق در مورد مدیریت اطلاعات سخت افزاری

مقاله درباره اقسام اموال

برنامه متن و گیف ساز

تحقیق در مورد ثبت املاک

مقاله کامل انواع حافظه (word)

تحقیق درباره آئين گفتگو ميان ايرانيان باستان با فرمت ورد

تحقیق درباره بررسی تاثیر تاخیرهای پروازی به تفکیک علل بر رضایتمندی مسافرین

دانلود درس پژوهی ریاضی پنجم دبستان محیط دایره.

دانلود پروژه کارآموزی شرکت صنعتی کیمیا فراور 102 ص (word)

تحقیق در مورد قره گوردم 11 ص

پاورپوینت درمورد نقره سخن ، طلای سکوت

پرسشنامه هوش معنوي عبداله زاده - 4 برگ ورد

تحقیق در مورد دین وبحران فناوری

زندگي از ديدگاه بزرگان

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران

فريمان

الگوی طرح درس فارسی اول دبستان

تحقیق در مورد سوالات امتحان رياضي2

مقاله درباره براي تلفّظ حرف ساكن و مُنوّن با توجّه به اولين حرف كلمة