دانلود رایگان

دانلود پاورپوینت مکانیک سیالات استریتر- 251 اسلاید - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلودپاورپوینت های اول تاششم ابتدایی و متوسطه تا دانشگاه

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت مکانیک سیالات استریتر- 251 اسلاید* فصل 1
ویژگی های سیال
1-1 مقدمه:
دانش فناوری مکانیک سیالات با درک و مفاهیم ویژگی های سیال و همچنین بکارگیری قوانین اساسی مکانیک و ترمودینامیک و انجام آزمایشهای دقیق بسیار گسترش یافته است .
ویژگی چسبندگی و چگالی در جریان داخل کانالهای باز و بسته و جریان در پیرامون اجسام شناور در سیال نقش عمده ای در مکانیک سیالات دارد . به هنگامی که با کاهش فشار روبرو هستیم , فشار بخار نیز که موجب تغییر فاز (حالت) مایع به گاز می شود , اهمیت می یابد .
در این فصل ابتدا به تعریف سیال و سیستم بین المللی یکاها (SI) و سپس به بررسی ویژگی ها و تعریف های فوق می پردازیم .

2-1 تعریف سیال:

سیال ماده ای است که در اثر تنش برشی حتی ناچیز به طور دائم تغییر شکل می دهد . تنش برشی متوسط برابر با تقسیم نیروی برشی بر سطح است .
توجه داریم که نیروی برشی همان مولفه ی مماسی نیرو بر سطح مزبور می باشد . حال اگر این سطح آنقدر کوچک شود که به یک نقطه تبدیل شود آنگاه حد نیروی برشی بر این سطح نقطه ای را تنش برشی در یک نقطه می گویند .

و با جايگزيني اين رابطه در (34-3) داريم
(37-3)
و اين معادله بسيار مهم از كاربر معادله ی اویلر در ترموديناميك مي باشد.
6-3 معادله ي برنولي
اگر از معادله ي (29-3) در حالتي كه چگال ثابت باشد، انتگرال بگيريم ، مـنـتـهـي بـه معادله ي برنولی مي شود:
(38-3)
توجه داشته باشيد كه چهار فرض انجام شده است. تا معادله ی برنولي بدست آيـد. هر جمله ي بعد نيوتون ـ متر بر كيلوگرم دارند يعني


بنابراين معادله ي (38-3)، انرژي در واحد جرم است. اگر اين معادله را بر g تقسيم كنيم:
(40-3) ثابت

10-2-3 در جريان دو بعدي اطراف يك استوانه، فاصله خطوط جريان در فاصله اي دور از استوانه كه سرعت 100 است ، برابر با mm50 مي باشد. در نقطه اي نزديك به استوانه فاصـله خـطوط mm5/37 مي شود ، سرعت متوسط برابر است با (برحسب )
الف) 75
ب) 133 ج) 150 د) 200

11-2-3 يك خط جريان
الف) خط ارتباطي مركز سطح مقطع هاي عبور جريان است.
ب) تنها در مورد جريان يكنواخت تعريف مي شود
ج) عمود
بر بردار سرعت در هر نقطه رسم مي شود
د) در جريان دائمي در فضا ثابت مي باشد.
___________________________________________________________________________

1-3-3 در سیستم باز
الف) يك سطح آزاد وجود دارد
ب) جرمي معيني موجود است

ج) يك حجم كنترل وجود دارد
د) هيچ ارتباطي بين سيستم و محيط وجود ندارد

___________________________________________________________________________


9-2-6 تغييرات آنتروپي گازكامل
(الف) همواره مثبت است.
(ب) فقط تابعي از دماست.
(ج) فقط تابعي از انرژي داخلي است.

(د) يك ويژگي ترموديناميكي است كه به فشار و دما بستگي دارد.
___________________________________________________________________________
10-2-6 فرآيند ايزونتروپي همواره
(الف) برگشت پذير و بي در رو است.
(ب) برگشت پذير و تكدماست.

(ج) آنتروپي ثابت است.
(د) بدون اصطكاك و برگشت ناپذير است.

__________________________________________________________________________
11-2-6 رابطه ي (مقدار ثابت)=P فقط براي فرآيندهايي برقرار است كه:
(الف) پلي تروپي و برگشت پذير باشد.
(ب) ايزونتروپي باشد.
(ج) تكدما بدون اصطكاك باشد.
(د) برگشت ناپذير بي در رو باشد.

__________________________________________________________________________


پاورپوینت


دانلود پاورپوینت


powerpoint


پاورپوینت درسی


ppt


pptx


پاورپوینت اموزشی


پاورپوینت درسی اول ابتدایی تا ششم ابتدایی


پاورپوینت مقطع متوسطه


پاورپوینت دبیرستانی


پاورپوینت درس فارسی ریاضی علوم مطالعات اجتماعی دین و زندگی


پاورپوینت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه