دانلود رایگان

773 دانلود تحقیق: بیع و معامله با حق استرداد - دانلود رایگاندانلود رایگان 773 دانلود تحقیق: بیع و معامله با حق استرداد

دانلود رایگان 773 دانلود تحقیق: بیع و معامله با حق استرداد فرمت فایل: ورد – Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 67


ثانیا: اگر قبض را شرط عقد رهن بدانیم نه شرط صحت آن، رهن دین صحیح است. نهایتا می توان گفت تا قبض دین صورت نگیرد، بصورت لازم در نمی آید. اما صاحب غنیه با اینکه قبض را شرط لزوم عقد رهن می داند، رهن دین را منع کرده است.
ثالثا : مفهوم قبض در رهن همان است که در بیع صرف وهبه شرط شده و شکی نیست که با تعیین مدیون، قبض دین محقق می شود و به آنچه ادا می گردد، دین اطلاق می شود؛ هر چند که فردی از افراد کلی باشد.
رابعا: اگر دینی که به رهن گذاشته می شود، بر عهده خود مرتهن باشد، دیگر این دلیل کاربردی ندارد، چون دین در قبض مرتهن قرار دارد؛ پس باید رهن دین در چنین فرضی صحیح باشد؛ با این که قائلان به بطلان رهن دین بین این فرض و غیره تفاوتی نمی گذارند.
6، عده ای گفته اند دلیل وجودی رهن آن است که به استیفای ما فی الذمه، اطمینان نیست؛ لذا برای اطمینان خاطر از وصول طلبش، برای ادای دین، وثیقه می خواهد. حال چطور ممکن است دین دیگری را بعنوان وثیقه دین اول قبول کرد.
به نظر صاحب جواهر، این دلیل هم بطلان رهن دین را بطور کلی ثابت نمی کند؛ زیرا:
اولا: در جایی که دین قبض شود و در اختیارمرتهن قرار می گیرد، این دلیل کاربرد ندارد، خصوصا در حالتی که دین به عهده خود مرتهن باشد.
ثانیا: مردم از حیث خوش حسابی و وضعیت و اعتبار مالی یکسان نیستند؛ چه بسا دیون بعضی افراد حتمی الوصول تلقی شود و بتوان آن را بعنوان وثیقه پذیرفت، اما در مورد بعضی دیگر امیدی به بازپرداخت دین نباشد.
7، در ریاض و برخی کتب، دلیل دیگری بر رابطه بین بطلان رهن دین و قبض آورده شده است؛ بدین بیان که در رهن دین، شک داریم آیا مفهوم قبضی که وجودش در تحقق رهن شرط است، به وجود آمده باشد؛ زیرا ظاهر نصوص وارده حاکی از آن است که آنچه به قبض داده می شود، باید خود رهنی باشد که موضوع عقد قرار گرفته نه فردی از افراد آن؛ ولو اینکه قبض عرفی به آن اطلاق شود؛ چون قبضی که از ادله به ذهن متبادر می شود، ملازمه ای با قبض عرفی رهن ندارد.
عده ای از قائلان پیشتر رفته، گفته اند در مورد دین، قبض عرفب هم در بعضی موارد وجود ندارد؛ مثل موردی که دین در مالکیت دائن باقی مانده باشد، هرچند وقتی دین به خود مدیون منتقل شده باشد، حکم مقبوض را دارد. اما در چنین فرض هم اطلاقات قبض در نصوص منصرف به قبض حسی است. بنابراین تعجبی ندارد که حتی کسانی که قبض را شرط تحقق عقد رهن نمی دانند، رهن دین را مجاز ندانند، چون در مورد دین ، قبض حسی آن امکان ندارد.
به نظر صاحب جواهر این استدلالها هم ضعیف است چون تماما مبتنی بر ادعاهایی است که دلیلی بر اثباتشان ارائه نشده است، بلکه می توان دلایلی برخلاف آنها ارائه داد. چون همانگونه که ذکر شد، مسأله قبض در رهن، تفاوتی با سایر عقودی که قبض در آنها شرط شده ندارد. از سوی دیگر، رهن مال مشاع نیز رهن کلی بر می گردد، ولی صحیح تلقی شده است؛ چون بیان سابق در این موارد هم وثوق و اطمینان خاطر برای مرتهن ایجاد می شود.
صاحب جواهر در نهایت به این نتیجه می رسد که باید بدون شک قائل به صحت رهن دین شد، همانگونه که در کتاب دروس شهید اول این احتمال بیان شده است؛ با اینکه شهید اول قبض را شرط صحت رهن می داند؛ بنابراین پذیرش مسأله در صورتی که قبض را تنها شرط لزوم عقد بدانیم، روشنتر است چه رسد به اینکه اصلا قبض را در تحقق یا لزوم عقد رهن، شرط ندانیم. (نظر صاحب جواهر).
به هر حال شهرت علمی قائلان به بطلان رهن دین و استدلالهایشان، نویسندگان قانون مدنی را قانع ساخته است که رهن دین را باطل بدانند و اعلام دارند که مال مرهون عین معین باشد... (م 774 ق.م) در حالی که هم جامعه کنونی نیاز به رهن اعیان کلی و دیون دارد و هم مبانی استدلال مربوط به بطلان رهن بشدت مورد انتقاد است.
موضع حقوقدانان در مورد رهن دین تحلیل مسأله در قالب عقد رهن:
بعضی از حقوقدانان هر چند عین معین بودن را در مورد رهن، لازم می دانند، مال را به دو دسته اصالی و آلی تقسیم می کنند و معتقدند لازم نیست که مورد رهن از مصادیق مال اصالی باشد و می توان مال آلی را نیز به رهن گذاشت.
توضیح آنکه به نظر ایشان مال اصالی ، مالی است که ذاتا ارزش دارد، مانند اغذیه، البسه، فرش، خانه، زمین و زر و سیم. و مال آلی مالی است که ذاتا مالیت ندارد، بلکه نماینده مالی است. مثل اسکناس که لااقل در نظر بعضی به اعتبار اینکه معرف پشتوانه و ارزش مقدار سیم و زر است، مالیت دارد.
اسناد خزانه نیز مال آلی و حاکی از استحقاق دارنده آن به دریافت مقداری پول رایج است. همچنین است سهام شرکتهای سهامی، اوراق قرضه و تمبر.
به نظر این مؤلفان، بطور کلی نمی توان گفت این اموال قابل رهن گذاشتن نیست. چون تعریف عین معین بر این اشیاء صدق می کند؛ بخصوص تمبر پست که مانند یک کالا قابل خرید و فروش است. اسناد خزانه نیز بموجب ماده 10 قانون انتشار اسناد خزانه (1340) قابل خرید و فروش می باشند.
ولی وجه نقد را نمی توان رهن داد و اصطلاحا عین معین در حقوق مدنی بر غیر وجه نقد اطلاق می شود.
این حقوقدانان با تعبیری که از عین معین می کنند، مفهوم آن را بگونه ای توسعه می دهند که شامل لااقل برخی از اسناد تجاری بشود. علاوه بر این، در لزوم شرطیت قبض در تحقق عقد رهن نیز تشکیل می کنند و معتقدند که قبض مال مرهون، شرط صحت رهن نمی باشد زیرا :
از یکطرف اعمالی که بین متعاقدان عقد رهن پیش از قبض و اقباض صورت گرفته، باطل و خلاق قانون نیست؛ چه اگر باطل باشد، اقباض مال رهن نمی تواند امر باطل را صحیح گرداند؛ پس منظور از صحت در ماده 772 فعلیت تأثیر عقد رهن است؛ یعنی عقد رهن ذاتا صحیح است، ولی آثار قانونی آن موقعی ظاهر می شود که اقباض هم محقق شود. از طرف دیگر پس از عقد رهن و پیش از تحویل عین مرهون، راهن تعهد به اقباض ندارد و در واقع عقد رهن در این مرحله، از دو طرف جایز است؛ مگر اینکه عقد رهن ضمن عقد لازمه، شرط شده باشد. بنابراین قبض، شرط لزوم عقد رهن تلقی می شود.
برپایه این استدلالها، پیشنهاد کرده اند که در قانون مدنی، اصلاحاتی راجع به قبض رهن و عین بودن مورد رهن صورت پذیرد.
برخی دیگر از اساتید حقوق مدنی با اذعان به نیاز جامعه کنونی به رهن اعیان کلی و دیون، وثیقه قراردادن اسناد تجاری را، که وسیله تسهیل بازرگانی داخلی و بین المللی است و از نظر اقتصادی و اخلاقی نیز هیچ زیانی ندارد و امروزه در عملیات بانکی و بازرگانی مرسوم است، حسب مورد، جایزه شمرده اند و این ادعا را که دین نمی تواند وثیقه دین دیگر قرار گیرد، قابل قبول ندانسته اند.
بر مبنای این نظر، وثیقه نهادن اسناد در وجه حامل یا سهام بی نام شرکتها،، بویژه آنها که فروش ارزش مالیشان بطور مسلم امکان دارد درست است؛ زیرا در دید عرف، ارزش


773 دانلود تحقیق: بیع و معامله با حق استرداد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود نقشه GIS کامل دشت های ایران

دانلود نقشه GIS دریاچه ها و رودخانه های ایران

پاورپوینت حرکت های زمین

روش رسم منحنی آمبروترمیک در اکسل

طرح درس سالانه جغرافيا دهم

جزوه انسان از دیدگاه اسلام ابراهیم نیک صفت

روش تحقیق در علوم اسلامی - نقیبی - الهیات پیام نور

آموزش نمــازهـای 2 ، 3 و 4 رکعـتــــی بصورت داستانی و انیمیشن

پاورپوینت درس اول دین و زندگی یازدهم

نمونه سوالات تستی و تشریحی درس عمومی اندیشه اسلامی 2 جعفر سبحانی و محمد محمدرضایی

پاورپوینت نردبان آسمان

دانلود منتخب سؤالات امتحانی سال‌های گذشته عربی (قواعد۱، امتحانات جامع و اسما)

پرده‌نگار (پاورپوینت) استاد سوزنچی و دکتر غلامی: مباحث شهید مطهری: هدف زندگی و آزادی بندگی (از منابع امتحان آزمون اسما؛ دکتری)

دانلود نمونه سوالات امتحانی تستی و تشریحی انسان در اسلام

دانلود نمونه سوالات امتحانی تستی و تشریحی درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران

دانلود نمونه سوالات امتحانی تستی و تشریحی تاریخ امامت

ترجمه و شرح بدایة الحکمة

پاورپوینت فصل ششم کتاب فلسفه حسابرسی (نویسنده: یحیی حساس یگانه)

دانلود مقاله ادراك موسيقي و موسيقي درماني از ديد ابن سينا

مقاله " علیت از دیدگاه اسپینوزا "

رجوع همزاد

دانلود پاورپوینت کارل یاسپرس

فیلم آموزش قواعد عربی پایه هشتم

پاورپوینت درباره مبانی فکری- فلسفی نظریه های روابط بین الملل

دانلود مقاله ارشد فلسفه نظريه صدق منطق دانان مسلمان

پژوهش مستندات تجربیات شغلی (1.تجربیات شغلی یک معلم 2.تجربیات شغلی یک معلم فلسفه و منطق)

پاورپوینت خلاصه ی آموزش فلسفه

دانلود علائم کامل راهنمایی و رانندگی به زبان فارسی ، انگلیسی و عربی

کتاب معلم تاپ ناچ Top Notch 2A & 2B ویرایش دوم

در انگلیسی چطور نامه رسمی بنویسیم؟!