دانلود رایگان

پروژه پست 400 كيلوولت شهيد رجايي. doc - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پروژه پست 400 کیلوولت شهید رجایی. doc پرداخته شده است.

دانلود رایگان پروژه پست 400 كيلوولت شهيد رجايي. doc


نوع فایل: word
قابل ویرایش 290 صفحه

مقدمه:
امروزه انرژي الكتريكي يكي از منابع مهم انرژي بوده كه با هدف توليد برق روز به روز نيروگاهها، گسترش يافته است. توليد و مصرف انرژي يكي از شاخص هاي برجسته و گوياي ميزان توسعه صنعتي كشورها است.
افزايش روزافزون جمعيت جهاني و استفاده بشر از منابع كره خاك در توليد انرژي و توسعه عوامل تخريبي را به وجود آورده اند كه محيط زيست انسان را در معرض خطر جدي قرار داده است.
پيشرفت و توسعه جوامع بشري با بكارگيري انرژي بيشتر و تقويت سيستم توليد مدرن ميسر گرديده است. انرژي زيربناي قوي و اوليه جهت پيشرفت اقتصادي مي باشد. روند روزافزون مصرف انرژي توسط انسان خصوصيات فيزيكي، شيميايي، بيولوژيكي و فرهنگي محيط زيست را دگرگون ساخته است. توليد، انتقال و مصرف انرژي اثرات زيست محيطي مهمي را در اكوسيستم زمين برجاي مي گذارد. امروزه سياستهاي توليد و بكارگيري انرژي در مسايل زيست محيطي محلي و منطقه اي نقش عمده اي، را بر عهده دارند. بنابراين ضرورت تعيين رابطه پيچيده مسايل زيست محيطي با انرژي بيش از پيش ملموس شده است.
استفاده از منابع انرژي در عين آن كه تسهيلات فراواني را براي جوامع بشري به ارمغان آورده است. مشكلاتي از قبيل تغيير شرايط اقليمي، اثرات گلخانه اي، گرمايش جهاني داشته است. در اين راستا انسان در عين آنكه تغييرات سريعي را در اكوسيستم جهاني ايجاد مي كند حجم عظيمي از آلودگيهايي را كه به آساني در داخل سيستم جذب نشده و يا قابل با چرخش مي باشند را به محيط اطراف خود تحميل مي كند. بدين ترتيب آلودگي يكي از اثرات جنبي زيانبار بكارگيري فزاينده انرژي در تمدنهاي مدرن مي باشد.
در سال 1400 جمعيت كشور با احتساب نرخ رشد 2/2 درصد به 108 ميليون نفر خواهد رسيد. براي تامين حداقل انرژي برق چنين جمعيتي حداقل معادل 100 درصد نيروگاههاي موجود، به نيروگاه جديد نياز است. از آنجا كه با دو برابر شدن جمعيت، مصرف انرژي 3 تا 4 برابر افزايش خواهد داشت. بنابراين برآورد، روشن است كه ميزان آلودگي ناشي از مصرف سوختهاي فسيلي در نيروگاهها چه بر سر محيط زيست ما خواهد آورد. بدين ترتيب مقدار كل مواد آلوده كننده هوا كه از دودكش نيروگاهها به جو تخليه خواهد شد، لااقل 2 تا 4 برابر ميزان كنوني خواهد بود. بنابراين بررسي مسايل زيست محيطي بايد با فرآيند توسعه همراه باشد، زيرا كه در اين صورت است كه حفظ توازن مناسب ميان توسعه اقتصادي، رشد جمعيت، استفاده منطقي از منابع و حفظ محيط زيست را در بر خواهد داشت. فرضاً اصل مكانيابي (Land use) و ارزيابي اثرات زيست محيطي (Environmental Impact statement) آن شيوه اي است كه ناشي از اينگونه توسعه مي باشد.

فهرست مطالب:
مقدمه
كليات
انواع نيروگاههاي مولد برق
موقعيت جغرافيايي و اقليمي قزوين
موقعيت جغرافيايي نيروگاه شهيد رجايي قزوين
اطلاعات عمومي نيروگاه بخاري شهيد رجايي
مشخصات فني نيروگاه شهيد رجايي
مواد اوليه تهيه بخار آب
سوخت مازوت
سوخت گازوئيل
اسا كار نيروگاه شهيد رجايي
تصفيه خانه
گرم كن ها (HEATERS)
دياراتور (هيتر شماره 4)
پمپ تغذيه بويلر
بويلر (ديگ بخار)
ساختمان بويلر
توربين
اجزاء ساختمان توربين
كندانسور
كندانسيت پمپ
توربوژنراتور
اصل كلي ماشين سنكرون
تشريح ژنراتور
دورنمايي از ژنراتور
استاتور
پوسته
ورقه هاي هسته
اتصال قسمتهاي انعطاف پذير ورقه هاي هسته
سيم پيچ استاتور
پارامترهاي اختصاصي استاتور
سيم پيچ استاتور
مواد كوپلها
اوزان
بدنه روتور
سيم پيچ روتور
سيم پيچ خفه كننده (تضعيف كننده)
حلقه هاي جمع كننده
هواكش محوري (فن هاي محوري)
پارامترهاي اختصاصي روتور
سيستم خنك كننده
مسير هواي خنك كن در استاتور
مسير هواي خنك در كنداكتورهاي روتور
فيلترهاي جبران هوا
كولرها
پارامترهاي اختصاصي
ياتاقانها
روغنكاري
كنترل (نظارت) حرارتي
رينگهاي لغزشي و نگهدارنده هاي ذغالي
بهره برداري
بهره برداري كلي
سيم پيچ استاتور
سيم پيچ روتور
هسته استاتور
پايداري و تثبيت وضعيت
اختلاف انبساط سيم پيچ استاتور ـ هسته استاتور
لرزشهاي يا ارتعاشات
راه اندازي، بارگيري، تريپ (خارج شدن واحد)
ملاحظات
پيش از راه اندازي
اخطار
راه اندازي
دستورالعملهاي سنكرون شدن
بهره برداري به هنگام پارالل
تغيير در بار اكتيو
بهره برداري با شبكه ايزوله
تريپ يا قطع مدار
تريپ نرمال
وضعيتهاي بهره برداري غيرنرمال
تنظيم ولتاژ بصورت اتوماتيك
تنظيم ولتاژ بصورت دستي
بهره برداري در فركانس بالا
بهره برداري در فركانس پائين
خروج از حالت سنكرون (جدا شدن ژنراتور از شبكه)
قطع ميدان تحريك
تريپ همزمان
تريپ ژنراتور
تريپ كليد (بريكر)
تريپ ترتيبي
تريپ دستي
برگشت دستي و تريپ
برگشت اتوماتيك
برگشت دستي
حفاظت هاي ژنراتور
خطاهاي الكتريكي
لرزش ياتاقان ها
لرزش در ياتاقان هاي نوع ژورنال
اتصال ژنراتور به توربين گاز
بازديدهاي دوره هاي
بازديدهاي روزانه
بازديدهاي بصري و ماهانه و كنترل
اطلاعات تكميلي
سيستم تحريك
توضيح كلي درباره سيستم تحريك
اجزاي سيستم تحريك
بخش قدرت
پل تريستور
فيوزها
مدارهاي اسنابر (Snubbers)
اجزاي سيستم تحريك
بخش قدرت
پل تريستور
فيوزها
مدارهاي اسنابر (Snubbers)
سيستم خنك كننده
Crow bar
مقاومت تخليه
حفاظت هاي مبدل
اطلاعات كلي
قطع فيوزها
حفاظت در برابر حداكث جريان لحظه اي
حفاظت افزايش جريان با تاخير زمان
حفاظت براي جريان نا متعادل
بخش كنترل
توصيف كلي
كارت افزايش DAUXEA I/O
كارت توليد پالس DPSEX
آتش كردن تريستور
ساختار نرم افزار
وظايف و نقش تنظيم كننده
كنترل مضاعف
بهره برداري از تجهيزات ماشين
اطلاعات كلي
بهره برداري در مورد اتوماتيك
شرايط راه اندازي تحريك
شرايط قطع تحريك
شرايط مورد نياز براي كنترل پارالل
بهره برداري از راه دور
مشخصات ترانسفورماتور تحريك
سيستم راه انداز
مقدمه
سيستم الكتريكي راه انداز
اصول بهره برداري
تجهيزات اندازه گيري
واحدهاي كنترل
سيگنال ها و آلارم ها
مدارات قدرت
راكتور صاف كننده اتصال (=H01-LL01) DC
مدارات كمكي
مدارات PLC
كارت هاي مشترك
كارت هاي سيگنال ديجيتالي
كارت هاي سيگنال آنالوگ
ترانسديوسرها
مدارات كنترل
اطلاعات كلي
حفاظت ها ـ اطلاعات كلي
حفاظت هاي سخت افزار
مراتب بهره برداري
سيستم الكتريكي
مقدمه
توصيف كلي
قسمتهاي اصلي سيستم الكتريك واحد
قسمتهاي اصلي سيستم الكتريك مشترك
قسمتهاي اساسي ديزل ژنراتور
طبقه بندي و عملكرد سيستم هاي الكتريك نيروگاه
تجهيزات الكتريكي و متريالها (مواد)
توضيح كلي
ترانسفورماتور را فراينده ولتاژ
مشخصات قسمتهاي اصلي ترانسفورماتور
هسته
سيم پيچها
پوسته فلزي
بوشينگ
كولرها
تپ چنجر
اطلاعات فني ترانسفورماتور افزاينده ولتاژ
كليد ژنراتور GCB
مشخصات تكنيكي كليد ژنراتور
هسته
سيم پيچها
محفظه فلزي
بوشينگ، عايق كننده ها، نگهدارنده ها
مشخصات تكنيكي ترانسفورماتور واحد
مشخصات كلي
تجهيزات واحد توربين گاز (GT)
تابلوي توزيع MV
تابلوي توزيع
كليد
كنتاكتور
كليد اتصال به زمين (فيدرهاي موتوري و ترانسفورماتورها)
مشخصات ساخت و طراحي
تفكيك تجهيزات
سيستم ايمني و مسدودكننده ها (اينترلاك ها)
تركيب فيدرهاي نمونه اي سوئيچ گير
تابلوي اندازه گيري
فيدر تابلو ترانسفورماتور كمكي
فيدر ذخيره (SPARE) براي تابلوي مصارف مشترك
نوع و مقادير
سيم پيچها
اتصالات
متعلقات
تابلوي توزيع LV
تابلوي توزيع
كليدها
نوع ساخت
نوع
مشخصات الكتريكي
مقادير و كمكي
مشخصات ساخت و طراحي
تجهيزات ايمني و مسدودكننده ها (اينترلاك ها)
كليدهاي كمپكت
اجزاء فيدر نمونه اي (TYPICAL) تابلو
تابلو اندازه گيري باس بارها
فيدر موتوري (قابليت برگشت ندارد)
فيدر موتوري (با قابليت برگشت)
مشخصات فني اصلي
مشخصات كلي طراحي
مشخصات ساخت و بهره برداري
يكسوكننده
باطري
اينورتر
سوئيچ ثابت
دستگاه ديزل ژنراتور اضطراري
مشخصات فني اصلي موتور ديزل
مشخصات عملكردي
مشخصات ساخت
سيستم خنك كننده رادياتور (مدار بسته)
كنترل و مانيتورينگ (نشان دهنده ها)
سيستم اتصال زمين
شبكه فرعي سيستم زمين
حفاظت هاي ژنراتور
پست 400 كيلوولت شهيد رجايي
شرح كلي
اجزاء پست به ترتيب طرز قرار گرفتن
سيستم حفاظتي و اندازه گيري پست
بي برق و برقدار كردن يك فيدر
برقدار كردن يك فيدر
بي برق كردن فيدر
ترانسفورماتورهاي نيروگاه شهيد رجايي
سيم پيچي ترانسهاي قدرت
رله و حفاظت
حفاظت شين
سيستم مخابراتي PLC
سيستم مخابراتي PLC در پستها و بررسي موج گيرها
موارد استفاده PLC
قسمتهاي مختلف سيستم PLC
اصول كار دستگاه مركزي PLC
محدوده فركانس PLC
سيستمهاي كوپلاژ و مسير انتقال سيگنال در سيستم PLC
روشهاي مختلف اتصال سيستم PLC به خطوط فشار قوي
سيستمهاي كنترل، نظارت و حفاظت
رئوس برنامة FGC بويلر
حفاظتهاي بويلر
حفاظتهاي توربين
پرژكوره وليك تست
ليك تست گازوئيل
شرايط روشن شدن مشعل گاز
مراحل روشن شدن مشعل سوخت گازي
وضعيت هاي غيرعادي
مشخصات فني نيروگاه شهيد رجايي


پایان


نامه


جهت


اخذ


مدرک


ارشد


تحقیق


کاردانی


کارشناسی


داک


کلاسی


ارائه


پروژه


پست


400


کیلوولت


شهید


رجاییdoc


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق - پروژه پست 400 كيلوولت شهيد رجايي

تحقیق - پروژه پست 400 كيلوولت شهيد رجايي - ... تعداد صفحات :300 قیمت: 24000 تومان. مقدمه 1

بررسی نیروگاه و پست 400 كيلو ولت شهيد رجايي

... doc. تعداد ... پست 400 كيلوولت شهيد رجايي ... پروژه پست 400 كيلوولت شهيد رجايي پروژه ...

پروژه بررسي علت تخريب برق گيرهاي پست 230/400 كيلوولت. doc

پروژه بررسي علت تخريب برق گيرهاي پست 230/400 كيلوولت. doc; پروژه ... پست 230/400 كيلوولت شهيد ...

پایان نامه پست 400 کیلو ولت شهید رجایی

دانلود پایان نامه پست 400 کیلو ولت شهید رجایی,پایان نامه پست 400 ... دانلود پروژه ...

پست پاساژ برق چیست؟ - iranfile.parsablog.com

... پروپوزال,پرسشنامه,دانلود رایگان,جزوه ,پروژه, ... نامه پست 400 كيلوولت شهيد رجايي.

برچسب ها - پست 400 کیلو ولت

ظرفیت پست 400 ... ولت شهرک صنعتی بیرجند اظهار داشت برای اجرای این پروژه... پست 132 ...

دانلود پروژه پست ۴۰۰ کیلوولت شهید رجایی

دانلود مقاله نیروگاه برق دانلود پروژه پست ۴۰۰ کیلوولت شهید رجایی پروژه شهید رجایی ...

پست | Filepark

پست 400 كيلوولت شهيد رجايي ... پایان نامه کامل نیروگاه رجایی, پروژه بررسی پست 400 کیلو ...

موضوع : کارآموزی کارورزی | پایان نامه ، پروژه های نرم ...

پروژة مالي انبارداري شركت ... پست 400 كيلوولت شهيد رجايي. ... (بيمارستان شهيد رجايي ...

لیست عناوین برق، الکترونیک ، مخابرات

311 – پست 400 كيلوولت شهيد رجايي 300 312 ... 764 – پروژه طراحي 16 ص 765 – پست فشار قوي 54 ...

دانلود مقاله خيانت

تحقیق در مورد هدف هاي پژوهش

فایل پاورپوینت در مورد نیرو ..

تحقیق. اقسام توحيد

کارورزی 3( کنش پژوهی)

دانلود فایل پاورپوینت ریاضی اول تم 12 ..

تحقیق درمورد: مطالعات مربوط به خصوصیات جمعیتی و اجتماعی شهر چناران 29 ص

تحقیق در مورد وصیت نامه داریوش کبیر 4ص

پاورپوینت بررسی موانع کلی در فرایند یاد دهی یاد گیری درس فیزیک 1

تحقیق در مورد تاًثيرات تقويت تراكمي بر روي استحكام برشي تيرهاي پل بتن مسلح 71 ص

تحقیق در مورد زیبایی شناسی در هنر اسلامی

پاورپوینت در مورد فنآوری و آینده

مقاله ‌‌‌نـقش‌ بورس اوراق بهادار در تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

تحقیق درمورد: بررسي حقوق زن در اسلام

تحقیق درمورد طراحي و ساخت تجهيزات سد و نيروگاه كارون 3

مقاله درمورد بازاريابي

تحقیق در مورد سيستم مديريت كيفيت براي سازمانهاي مجازي 16 ص (word)

تحقیق درمورد ترانسقورماتور قدرت

تحقیق در مورد ابن سینا 14ص