دانلود رایگان

مبانی نظری وپیشینه پژوهش بررسی مدیریت منابع انسانی برعملکردمالی شعب بانک ملی براساس مدل هاروارد - دانلود رایگاندانلود رایگان فروشگاه جامع تحقیقات کامپیوتری , مبانی نظری و مقالات دانشجویی

دانلود رایگان مبانی نظری وپیشینه پژوهش بررسی مدیریت منابع انسانی برعملکردمالی شعب بانک ملی براساس مدل هاروارد مبانی نظری وپیشینه پژوهش بررسی مدیریت منابع انسانی برعملکردمالی شعب بانک ملی براساس مدل هاروارد
بصورت ورد ودر124صفحه
دارای منابع وپیشینه کامل
بخش اول : مدیریت منابع انسانی
مقدمه 1
تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی 2
تاریخچه مدیریت منابع انسانی در ایران 6
تعاریف مدیریت منابع انسانی 11
فلسفه مدیریت منابع انسانی 13
نگرش فرایندی به مدیریت منابع انسانی 16
اهمیت مدیریت منابع انسانی برای سازمانها 19
عوامل موثر بر مدیریت منابع انسانی 24
ویژگی فعالیت های مدیریت منابع انسانی 29
مدیریت استراتژیک منابع انسانی 29
ماهیت مدیریت استراتژیک منابع انسانی 30
ماهیت تعهد محوری مدیریت منابع انسانی 31
کارکنان به عنوان سرمایه انسانی 32
مدیریت منابع انسانی به عنوان فعالیت مدیریت- محور 33
اهداف مدیریت منابع انسانی 34
استراتژی منابع انسانی 35
مکاتب توسعه استراتژی 36
فعالیت ها و نقش های مدیریت منابع انسانی 36
فعالیت ها وظایف 37
نقش های مدیریت منابع انسانی 38
سیستم اطلاعات منابع انسانی 41
برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی 42
عوامل مهم در گسترش نقش مدیریت منابع انسانی 43
مدیریت منابع انسانی و مدیریت کارکنان 44
الگو های توانمند سازی 45
مکتب روابط انسانی 49
مقایسه مدل های تدوین استراتژی منابع انسانی 50
مدل جنبه های سخت ونرم 52
مدل چارچوب مدیریت منابع انسانی هاروارد 53
مدل کاربرد تئوری سیستم در مدیریت منابع انسانی 55
مدل ذینفع ها 55
مدل نظام منابع انسانی بر اساس کارکرد های منابع انسانی 57
جهانی شدن و مدیریت منابع انسانی 58
حسابداری منابع انسانی 59
موضوعات پرسنلی در منابع انسانی 63
آینده مدیریت منابع انسانی 66
نقش درحال تغییرمنابع انسانی 68
چالش ها 69
نقش منابع انسانی درمسئولیت اجتماعی 72
بخش دوم عملکرد
مقدمه 76
تعریف مدیریت عملکرد 77
هدف مدیریت عملکرد 80
موضوعات مهم در مدیریت عملکرد 81
فرایند مدیریت عملکرد 83
عوامل تاثیرگزاردراجرا وپیاده سازی نظام مدیریت عملکرد 84
مزایا ومعایب 85
بهره وری 89
اصول مدیریت بهره وری 90
ارتباط ارزیابی عملکردومدیریت عملکرد 91
ارزیابی عملکرد 92
هدف نهایی ارزیابی عملکرد 93
روش های ارزیابی عملکرد 94
ضرورت واهمیت ارزیابی عملکرد 96
شاخص های ارزیابی فردی 97
نسبت های مالی الزام آور برای سیستم بانکی 98
شاخص های کملز از عملکردمالی 99
بخش سوم رابطه مدیریت منابع انسانی وعملکرد
مقدمه 102
ارزیابی عملکرد در مجموعه منابع انسانی 103
چراشاخص های کلیدی عملکرد بکار می بریم 107
شاخص های کلیدی عملکرد 108
چگونگی تاثیرگزاری مفاهیم 110
بخش چهارم سوابق تحقیق
تحقیقات فارسی 113
تحقیقات خارجی 116
فهرست منابع 120


مبانی نظری مدیریت منابع انسانی


مبانی نظری ارزیابی عملکرد


مبانی نظری عملکردمالی


مدیریت منابع انسانی


ارزیابی عملکرد


عملکردمالی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه