دانلود رایگان

مبانی نظری وپیشینه تحقیق بررسی تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات بر عملکرد مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمان - دانلود رایگاندانلود رایگان فروشگاه همه جور فایل

دانلود رایگان مبانی نظری وپیشینه تحقیق بررسی تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات بر عملکرد مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمان مبانی نظری وپیشینه تحقیق بررسی تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات بر عملکرد مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمان
بصورت ورد ودر112صفحه
دارای منابع وپیشینه کامل
 1. 1 مقدمه. 1
 2. 2 فناوری اطلاعات.. 2
 3. 2.1 داده و اطلاعات.. 4
 4. 2.2 فناوری.. 6
 5. 2.3 فناوری اطلاعات.. 7
 6. 2.4 سیستم های اطلاعاتی.. 9
 7. 2.5 تفاوت سیستم های اطلاعاتی مدیریت و فناوری اطلاعات.. 12
 8. 2.6 سیر تکاملی سیستمهای اطلاعاتی مدیریت... 15
 9. 2.7 وظایف سیستم های اطلاعاتی.. 18
 10. 2.8 چالش های سیستم های اطلاعاتی.. 21
 11. 2.8.1 چالش سرمایه گذاری در سیستم های اطلاعاتی.. 24
 12. 2.8.2 چالش کسب و کار راهبردی.. 26
 13. 2.8.3 چالش جهانی سازی.. 28
 14. 2.8.4 چالش زیرساخت فناوری اطلاعات.. 31
 15. 2.8.5 چالش اخلاق و امنیت... 32
 16. 2.9 انواع سیستم های اطلاعاتی.. 32
 17. 2.9.1 سیستم های سطح عملیاتی.. 33
 18. 2.9.2 سیستم های سطح دانشی.. 34
 19. 2.9.3 سیستم های سطح مدیریت... 35
 20. 2.9.4 سیستم های سطح استراتژیک... 36
 21. 2.10 تاثیر سازمانی فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی.. 37
 22. 2.10.1 اثرات اقتصادی.. 38
 23. 2.10.2 اثرات سازمانی و رفتاری.. 41
 24. 2.10.3 افزایش انعطاف پذیری سازمانها 42
 25. 2.11 کاربردهای فناوری اطلاعات در سازمان. 42
 26. 2.11.1 کاربردهای عملیاتی: 43
 27. 2.11.2 کاربرد اطلاعاتی.. 45
 28. 3 مدیریت منابع انسانی.. 48
 29. 3.1 تعاریف مدیریت منابع انسانی.. 48
 30. 3.2 تاریخچه ی مدیریت منابع انسانی.. 49
 31. 3.3 نقشها و فعالیتهای مدیریت منابع انسانی.. 55
 32. 3.3.1 فعالیتهای منابع انسانی.. 59
 33. 3.3.2 ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی.. 61
 34. 3.4 چالش های کلیدی مدیریت منابع انسانی برای مدیران امروز. 64
 35. 3.5 منابع انسانی الکترونیکی.. 66
 36. 3.5.1 فناوری اطلاعات بکارگرفته شده بوسیله مدیریت منابع انسانی.. 66
 37. 3.5.2 همسویی سیر تکامل فناوری اطلاعات و توسعه منابع انسانی.. 67
 38. 3.6 از سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی تا منابع انسانی الکترونیکی.. 67
 39. 3.7 مدل مدیریت منابع انسانی الکترونیکی.. 69
 40. 3.7.1 سیاست ها و استراتژی های اولیه مدیریت منابع انسانی.. 70
 41. 3.7.2 اهداف مدیریت منابع انسانی الکترونیک... 71
 42. 3.7.3 انواع مدیریت منابع انسانی الکترونیک... 72
 43. 3.7.4 خروجی های مدیریت منابع انسانی الکترونیک... 72
 44. 3.8 اجرای فعالیت های منابع انسانی الکترونیکی.. 73
 45. 3.8.1 کارمند یابی وجذب الکترونیکی.. 75
 46. 3.8.2 انتخاب الکترونیکی.. 77
 47. 3.8.3 یادگیری از راه دور. 79
 48. 3.8.4 مدیریت عملکرد الکترونیکی.. 82
 49. 3.8.5 جبران خدمات الکترونیکی.. 85
 50. 4 مدل مفهومی تحقیق.. 87
 51. 4.1 شاخص ها در ارزیابی هر کدام از متغیرها 89
 52. 4.1.1 شاخص هایی در ارزیابی کاربرد فناوری اطلاعات.. 89
 53. 4.1.1.1 حمایت مدیریت ارشد سازمان از کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان. 90
 54. 4.1.1.2 میزان بودجه و سرمایه گذاری سازمان بر کاربرد فناوری اطلاعات.. 91
 55. 4.1.1.3 کیفیت پرسنل فناوری اطلاعات.. 91
 56. 4.1.1.4 میزان ماشینی کردن سیستم منابع انسانی الکترونیک سازمان. 92
 57. 4.1.1.5 میزان یکپارچگی سیستم منابع انسانی الکترونیک سازمان. 93
 58. 4.1.1.6 انعطاف پذیری سیستم منابع انسانی الکترونیک سازمان. 94
 59. 4.1.1.7 دسترسی پرسنل مدیریت منابع انسانی به سخت افزار و نرم افزار موجود. 94
 60. 4.1.1.8 پذیرش و حمایت پرسنل مدیریت منابع انسانی از کاربرد فناوری اطلاعات.. 95
 61. 4.1.2 متغیرهای ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی.. 96
 62. 4.1.3 متغیر های ارزیابی عملکرد سازمانی.. 99
 63. 4.1.3.1 رضایت ذینفعان. 100
 64. 4.1.3.2 ارتباطات سازمانی.. 101
 65. 4.1.3.3 همکاری تیمی.. 101
 66. 4.1.3.4 عملکرد استراتژیک... 102
 67. 4.1.3.5 مدیریت دانش... 103
 68. 4.1.3.6 رشد سازمانی.. 103
 69. 5 تحقیقات انجام گرفته دراین زمینه. 104
 70. 6 سازمان ثبت اسناد واملاک.. 106
 71. 7 خلاصه. 108
فهرست منابع.. 109مبانی نظری فناروی اطلاعات


مبانی نظری سیستم های اطلاعاتی


مبانی نظری عملکرد مدیریت منابع انسانی


مبانی نظری عملکرد سازمان


فناروی اطلاعات


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مبانی نظری وپیشینه تحقیق بررسی تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات ...

... مبانی نظری وپیشینه تحقیق ... کاربرد فناوری اطلاعات بر عملکرد مدیریت منابع انسانی و ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر فناوری اطلاعات بر

... تحقیق تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود ... مبانی نظری عملکرد ... مدیریت منابع انسانی ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر فناوری اطلاعات بر

... مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود ... مدیریت منابع انسانی ...

مبانی نظری وپیشینه تحقیق فناوری اطلاعات و

مبانی نظری وپیشینه تحقیق فناوری ... مبانی نظری وپیشینه تحقیق فناوری اطلاعات و ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر فناوری اطلاعات بر

... تاثیر فناوری اطلاعات بر ... بررسی عملکرد و کاربرد ... تحقیق و مبانی نظری ...

مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدیریت عملکرد

مبانی نظری وپیشینه تحقیق ... تحقیق مدیریت عملکرد ... و پست :مبانی نظری وپیشینه ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش فناوری اطلاعات در مدیریت

مبانی نظری وپیشینه تحقیق ... کاربرد و مدیریت منابع و ... تأثیر فناوری اطلاعات بر ...

مبانی نظری وپیشینه تحقیق بهبود عملکرد سازمان

مبانی نظری وپیشینه تحقیق ... عملکرد سازمان ... منبع و پست :مبانی نظری وپیشینه ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نوآوری سازمانی - …

مبانی نظری و ... سیستم های مدیریت منابع انسانی کارا ... تحقیق فناوری اطلاعات وسبک ...

مبانی نظری وپیشینه پژوهش بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمان بر ...

مبانی نظری وپیشینه ... بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی ...

تحقیق درباره سوره نساء

گزارش کار آموزی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

فيزيك دان ايراني و شگفت آفريني تازه سياه چاله ها

تحقیق درمورد علم شيمي

دانلود پاورپوینت اهميت ازدواج در اسلام

كارگاه ذوب فلزات مدرن 39 ص

تحقیق در مورد آبله مرغان

پاورپوینت نظارت بر مقررات دولتی -19 اسلاید

تحقیق درمورد ضمانت اجراي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان روش اکستروژن در 131 اسلاید

جهاني سازي

709 - بررسی سازمان فنی و حرفه ای کشور و اهداف و فعالیتهای آن

تحقیق درباره فرآوری سیب

دانلود تحقیق درباره آفریقا (علوم انسانی-جغرافیا)

تحقیق در مورد حقوق و دستمزد 68 ص

حسابداری

نوع‌شناسي سيستم‌هاي اطلاعات 26 ص

مقاله درباره عقل و ایمان