دانلود رایگان

دانلود مقاله پيرامون ملاحظات‌ خاص‌ در بكارگيري‌ استانداردهاي‌ حسابرسي‌ - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود مقاله پیرامون ملاحظات‌ خاص‌ در بکارگیری‌ استانداردهای‌ حسابرسی‌

دانلود رایگان دانلود مقاله پيرامون ملاحظات‌ خاص‌ در بكارگيري‌ استانداردهاي‌ حسابرسي‌ ملاحظات خاص در بكارگيري استانداردهاي حسابرسي
14صفحه
بخش 105 : حسابرسي واحدهاي اقتصادي كوچك

فهــرســت
بنـد
كليات 3 - 1
ويژگيهاي واحدهاي اقتصادي كوچك 13 - 4
تاثير ويژگيهاي واحدهاي اقتصادي كوچك بر حسابرسي 22 - 14
تاريخ اجرا 23
پيوست 1 : نمونه گزارش مشروط حسابرس
پيوست 2 : نمونه گزارش عدم اظهارنظر حسابرساستانداردهاي حسابرسي
بخش 105 : حسابرسي واحدهاي اقتصادي كوچك كليــات
كليات
1 . هدف اين بخش ، ارائه راهنماييهاي لازم درباره حسابرسي واحدهاي اقتصادي كوچك است .

2 . استانداردهاي حسابرسي ، در موردحسابرسي اطلاعات مالي كليه واحدهاي اقتصادي ، صرفنظر از اندازه آنها، كاربرد دارد. ويژگي واحدهاي اقتصادي كوچك به گونه اي است كه حسابرس را ناگزير مي سازد رويكرد و طرح كلي حسابرسي را متناسب با شرايط حاكم بر هر واحد كوچك مورد رسيدگي ، تعديل كند.
3 . واحد اقتصادي كوچك در اين بخش ، به واحدي اطلاق مي شود كه تعداد كاركنان آن كم يا ميزان فروش يا جمع داراييهاي آن ، پايين است . اين گونه واحدهاي اقتصادي معمولايك يا هر دو ويژگي زير را دارند :
ويژگيهاي واحدهاي اقتصادي كوچك
تفكيك محدود وظايف
4 . واحدهاي اقتصادي كوچك در مقايسه با واحدهاي اقتصادي بزرگ ، معمولا منابع كمتري را به اجراي وظايف امور مالي تخصيص مي دهند؛ زيرا، استخدام كاركنان مالي با تخصص بالا ممكن است براي آنها مقرون به صرفه نباشد. اگرچه حصول اطمينان از حفاظت داراييها و استقرار سيستم مناسب حسابداري از مسئوليتهاي مديريت است ، اما مديران واحدهاي اقتصادي كوچك معمولا تلاش خود را بيشتر در زمينه هاي عملياتي ، مانند فروش و بازاريابي ، متمركز مي كنند.


دانلود مقاله پیرامون ملاحظات‌ خاص‌ در بکارگیری‌ استانداردهای‌ حسابرسی‌


تحقیق درباره ملاحظات‌ خاص‌ در بکارگیری‌ استانداردهای‌ حسابرس


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقيق کيفيت حسابرسي

... ,تحقيق کيفيت حسابرسي,چشم انداز ... حرفه حسابرسي مستقل که در . 6. دانلود مقاله و پروژه ...

chary - استانداردهايحسابرسي

استانداردهايحسابرسي ... حرفه‌اي‌ حسابرس‌ در هر وضعيت‌ خاص ... "دانلود مقاله ...

مقالات رشته حسابداری - مگ ایران

ملاحظاتخاصدر بكارگيرياستانداردهايحسابرسي‌ بخش ... دانلود مقاله در مورد ...

حسابرسی‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ كوچك‌

... كوچك‌ ,دانلود مقاله ... استانداردهاي حسابرسي ... ملاحظات خاص در بكارگيري ...

کمک حسابدار | مسئولیت حسابرسان در کشف تقلب | حسابرسي

» ملاحظاتخاصدر بكارگيرياستانداردهايحسابرسي‌ 1005 ... » دانلود مقاله ارزش ...

استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 6

حسابرسي; ابر برچسب ...

استاندارد حسابرسی شماره 1005 - amj.ir

ملاحظاتخاصدر بكارگيرياستانداردهايحسابرسي‌ 1005 ... ملاحظاتخاصدر ...

fdghfhgf - مقاله جدید جدید

مقاله ملاحظاتخاصدر بكارگيرياستانداردهايحسابرسي مقاله هزينه يابي بر مبناي ...

دانلود مقاله و پروژه - تأثیر کاربرد نرم افزارهای …

دانلود مقاله ... ملاحظات خاص در بكارگيري ... شركا و مديران شش مؤسسه بزرگ حسابرسي در ...

دانلود پاورپوینت استانداردهای حسابرسی - پروژه دات …

... و اشتباه، در حسابرسي ... خاص. نمونه گیری در حسابرسی و ... دانلود آرشیو مقاله و تحقیق ...