دانلود رایگان

مقاله شاهنامه فردوسي - دانلود رایگاندانلود رایگان شاهنامه فردوسی که در حدود پنجاه هزار بیت دارد, شامل قسمتهای اساطیری و داستانهای تاریخی و ملی است. این اثر جاویدان بر اثر نفوذ شدیدی که میان طب

دانلود رایگان مقاله شاهنامه فردوسي لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:79
شاهنامه فردوسي كه در حدود پنجاه هزار بيت دارد، شامل قسمتهاي اساطيري و داستانهاي تاريخي و ملي است. اين اثر جاويدان بر اثر نفوذ شديدي كه ميان طبقات مختلف ايرانيان يافت در همه ادوار تاريخي مورد توجه بود، چنانكه همه شاعران حماسه سراي ايراني تا عهد اخير تحت تاثير آن بوده اند، بدين ترتيب فردوسي را زنده كننده مجدد و بزرگي ديرين ملت ايران و نگاهدارنده زبان، فرهنگ و ادبيات و هنر ايراني و برگزيدة جاويدان اتحاد ملي ايران بايد دانست.[1]
فردوسي حدود چهار هزار بيت درباره پادشاهي انوشيروان سروده است كه در اين جا به بررسي اشعار وي پرداخته مي شود:
بر تخت نشستن انوشيروان و اندرز او به ايرانيان:
پادشاهي انوشيروان چهل و هشت سال بود. انوشيروان پسر قباد چون به تخت نشست اندرزهايي به ايرانيان داد وگفت : جملة هستي به فرمان خداست و … [2] كسري مردم را به دادگري خود نويد داد و كشور را به چهار بخش تقسيم كرد و باژ را تقليل داد و آن را در سه قسط وصول كرد.[3]
شاهان، به ويژه شاه چين و هند كه آوازة او را شنيدند باژ را پذيرفتند و فرستادگاني به درگاهش گسيل داشتند. انوشيروان آنگاه به اطراف و اكناف كشور خود سفر كرد و به گرگان و خراسان و آمل رفت و به كوهي رسيد كه جاي فريدون بود، و در آنجا بود كه آگاه شد تركان چه ستمهايي به مردم روا مي دارند سپس فرمان داد تا ديواري عظيم بنا كردند و راه تركان را بستند. آنگاه به هندوستان رفت و مورد استقبال گرم قرار گرفت و از آنجا به سركوبي بلوچان و گيلانيان- پرداخت و از آنجا به پايتخت خويش ( مداين ) مراجعت كرد.[4]
چو كسري نشست از بر تخت عاجبه سر بر نهاد آن دل افروز تاج


بزرگان گيتي شدند انجمنچو بنشست سالار با رايزن


سر نامداران زبان برگشادز دادار نيكي دهش كرد ياد


چنين گفت كز كردگار سپهردل ما پر از آفرين باد و مهر


كزويست نيك و بد وكام و نامازو مستمنديم ، ازو شادكام


به فرمان او ابد از چرخ خورازويست فر و بدويست زور


ز راي و ز پيمان او نگذريمنفس جز به فرمان او نشمريم


به تخت مهي بر هر آنكس كه دادكند، در جهان باشد از داد شاد


هر آنكس كه انديشة بد كندبه فرجام بد تا تن خود كند


از انديشة دل كس آگاه نيستبدين تنگي اندر مرا راه نيست


ز ما هر چه پرسيد پاسخ دهيمبه پاسخ همي راي فرخ نهيم


اگر پادشا را بود پيشه دادشود بيگمان هر كسي از داد شاد


از امروز كاري به فردا ممانچه داني كه فردا چه گردد زمان


گلستان كه امروز باشد ببارتو فردا چتي گل نيايد به كار


بدانگه كه يابي تنت زورمندزبيماري انديش و درد و گزند


پس زندگي ياد كن روز مرگچنانيم با مرگ چون باد و برگ


هـر آنـكه كـه در كـار سـستي كنيهـمي راي ناتنـدرستـي كـنــد


چه چيره شود بر دل مرد رشكيكي درمندي بود بي پزشك


وگر بر خرد چيره گردد هوانخواهد به ديوانگي بر گوا


دگر مرد بيكار و بسيار كوينماندش نزد كسي آبروي


به كژي ترا راه تاريكترسوي راستي راه باريكتر


به كاري كه تو پيشدستي كنيبد آيد كه كندي و سستي كني


اگر جفت گردد زبان با دروغنگيرد ز تخت سپهري فروغ


سخن گفتن كژ ز بيچارگيستبه بيچارگان بر ببايد گريست


چو برخيزد از خواب شاه از نخستز دشمن بود ايمن و تندرست


خردمند و از خوردني بينيازز دشمن بود ايمن و تندرست


اگر شاه با داد و بخشايشستجهان پر ز خوبي و آرايشست


وگر كژي آرد به راي اندرونكبستش بود خوردن و آب خون


هر آنكس كه هست اندرين انجمنشنيد اين برآورده آواز من


بدانيد و سرتاسر آگه بويدهمه ساله با بخت همره بويد


كه ما تاجداران بسي ديده ايمبه داد وخرد راه بگزيده ايم


وليكن ز دستور بايد شنيدبد و نيك بي او نيايد پديد


هر آنكس كه آيد بدين بارگاهبه بايسته كاري به بيگانه و گاه


نباشم ز دستور همداستانكه برمن بپوشد چنين داستان


به درگاه بر كارداران منز لشكر نبرده سواران من


چو روزي بريشان نداريم تنگنگه كرد بايد به نام و به ننگ


همه مردمي بايد و راستينبايد به داد اندرون كاستي


هر آنكس كه باشد ز ايرانيانببندد بدين بارگه بر ميان


بيابد ز ما گنج و گفتار نرمچو باشد پرستنده با راي و شرم


چو بيداد گيرد كسي زيردستنباشد خردمند و ايزدپرست


مكافات يابد بدان بد كه كردنبايد غم ناجوانمرد خورد


شما دل به فرمان يزدان پاكبداريد و از ما مداريد باك


كه اويست بر پادشا پادشاجهاندار و پيروز و فرمانروا


فروزندة تاج خورشيد و ماهنماينده ما را سوي داد راه


جهاندار و بر داوران داورستاز انديشة هر كسي برترست


زمان و زمين آفريد و سپهربياراست جان و دل ما به مهر


نگهدار تاجست و تخت بلندترا بر پرستش بود يارمند


شما را دل از مهر ما برفروختدل وچشم دشمن به فرمان بدوخت


همه تندرستي به فرمان اوستهمه نيكوي زير پيمان اوست


ز خاشاك تا هفت چرخ بلندهمان آتش و آب و خاك نژند


به هستي يزدان گوايي دهندروان ترا آشنايي دهند


ستايش همه زير فرمان اوستپرستش همه زير پيمان اوست


چو نوشيروان اين سخن برگرفتجهاني ازو مانده اندر شگفت[1] حقيقت ، عبدالرفيع، فرهنگ شاعران زبان پارسي، 1368 ، ص 431.
[2] دبير سياقي ، سيد محمد ، نامورنامه باستان، 1379 ، ص 17.
[3] همو ، همان، همانجا ؛ ثعالبي مرغني، حسين بن محمد، شاهنامه كهن، ترجمه سيد محمد روحاني، 1372، ص 348.
[4] رستگار فسايي، منصور ، فرهنگ نامهاي شاهنامه ، جلد دوم، 1379، ص 786-785.


مقاله شاهنامه فردوسی


تحقیق درباره شاهنامه فردوسی


تحقیق درمورد شاهنامه فردوسی


شاهنامه فردوسی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


شاهنامه - فردوسی - jasjoo.com

خانه شعر کهن > فردوسی > شاهنامه. شاهنامه. شاهنامه اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی، یکی از ...

گنجور » فردوسی

حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی (زادهٔ ۳۲۹ ه‍.ق، ۳۱۹ ه‍.خ - درگذشتهٔ پیش از ۴۱۱ ه‍.ق، ۳۹۷ ه ...

بررسی نقش زن در شاهنامه فردوسی

شاهنامه ی فردوسی از بزرگترین کتب حماسی ادبیات جهان است . بر همین اساس به یک منبع بسیار ...

زندگینامه مختصر فردوسی به نقل از فرهنگ دهخدا - …

فردوسى. حکیم ابوالقاسم فردوسى طوسى، بزرگترین حماسه‌سراى تاریخ ایران و یکى از برجسته ...

جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه …

تاكنون در سامانه اطلاعات علمی دانشگاه (ساعد) بیش از 47000 عنوان مقاله علمی از اعضای هیات ...

گنجور » فردوسی » شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسی . فردوسی » شاهنامه فردوسی . آغاز کتاب. کیومرث. هوشنگ. طهمورث

جستارهای ادبی - jls.um.ac.ir

مصوبه هیات ممیزه دانشگاه در خصوص مقالات (پست شد: 2013-01-16) بند 6 صورتجلسه مورخ 91/10/16 هیات ...

شرح زندگی نامه حكیم ابوالقاسم فردوسی

شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 2 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را ...

زندگی نامه فردوسی شاعر نامدار ایران

زندگی نامه فردوسی،بیوگرافی فردوسی،شاهنامه،آرامگاه فردوسی،زندگینامه حکیم ...

: فردوسی

حکیم فردوسی در "طبران طوس" در سال 329 هجری به دنیا آمد. پدرش از دهقانان طوس بود و از نظر ...

نگاهي به عيد نوروز در دين مبين اسلام

بسمه تعالي با عرض سلام و خسته نباشيد. بنده در وبلاگ خودم 5 مقاله حول موضوع "عيد نوروز از ...

شعر منتسب به فردوسی؛ چو بخت عرب بر عجم تیره …

سلام علیکم بر سید بزرگوار و همیشه در صحنه در اینکه بسیاری از این ابیات در شاهنامه وجود ...

حقايقي از رابطه فروغ فرخزاد و ابراهيم گلستان | کافه …

دوستان عزيزم سلام. به بهانه اينكه احتمالا بعد از معرفي و شرحي كه نسترن بيگي عزيز ...

وب سايت رسمي دکتر حسين الهي قمشه اي

توضيحات : § مقصود از كتابهاي بزرگ (Great Books) كتابهائي است كه در طول 2600 ...

عکس های ناب آثار باستانی ایران باستان - پارسیان …

2 هفته قبل پاسخ به مقاله دروغین «پاسارگاد ساختهٔ یهودیان یا ایرانیان» 3 هفته قبل ...

تارنمای علي ميرفطروس » نكته‌ها و گفته‌ها

نكته‌ها و گفته‌ها. فرازهائى از ميان كتاب ها و مقالات نويسنده. روش تحقيق. من فكر مى كنم ...

زبان و ادبیات فارسی

خوانندگان ارجمند من برای آشنایی با مجموعه ی مقاله های نوشته شده در این تارنما و ...

PARSA - شعارهای انتخاباتی

parsa - شعارهای انتخاباتی - مقاله ها و دست نوشته های غفار پارسا

گروه ادبیات استان همدان - پاسخ خود آزمایی های سال …

گروه ادبیات استان همدان - پاسخ خود آزمایی های سال سوم انسانی - ادبیات ، شعر ، داستان ...

اجتماعی | پژوهشهای ایرانی | Page 30

KURDISH CLOUDS OVER DARKENING WEST ASIA HORIZON “Those who control the present control the past”* In 1969 when I was posted to Ankara , the word Kurd ...

مفهوم و ماهیت امنیت ملی|مفهوم و ماهیت امنیت ملی

مفهوم و ماهیت امنیت ملی. مفهوم امنيت ملي داراي وجوه چندگانه مي‏باشد. به همين خاطر ...

عکس های ناب آثار باستانی ایران باستان - پارسیان …

2 هفته قبل پاسخ به مقاله دروغین «پاسارگاد ساختهٔ یهودیان یا ایرانیان» 3 هفته قبل ...

PARSA - شعارهای انتخاباتی

parsa - شعارهای انتخاباتی - مقاله ها و دست نوشته های غفار پارسا

اجتماعی | پژوهشهای ایرانی | Page 30

KURDISH CLOUDS OVER DARKENING WEST ASIA HORIZON “Those who control the present control the past”* In 1969 when I was posted to Ankara , the word Kurd ...

جستارى بر انواع تمثیل در مَثَل ها و قصّه هاى قرآن …

بخشى از قصه هاى قرآن تمثیل اخلاقى و تمثیل اندیشه محسوب مى شوند؛ چراکه هدف این قصّه ها ...

Donbelid » شعر انگلیسی

وزن در شعر انگلیسی را با دو سنجه ارزیابی می کنند: نخست ترتیب فشار (stress) در هر پایه است.

زبان و ادبیات فارسی - kazem ostadi

ارائه نظرات و پیشنهادات شما موجب خوشحالی من خواهد شد

تخت جمشید - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تخت جمشید یا پارسه (یا پرسپولیس، پرسه‌پلیس، هزارستون، صدستون و یا چهل‌منار) نام یکی ...

بانك موضوعات پايان نامه رشته زبان انگليسي- …

بانك موضوعات پايان نامه رشته فقه و حقوق- همه گرايشها ; بانك موضوعات پايان نامه رشته ...

تحقیق درباره سوره نساء

گزارش کار آموزی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

فيزيك دان ايراني و شگفت آفريني تازه سياه چاله ها

تحقیق درمورد علم شيمي

دانلود پاورپوینت اهميت ازدواج در اسلام

كارگاه ذوب فلزات مدرن 39 ص

دانلود مقاله درمورد محاسبه سيالات ساختمان100 ص

تحقیق در مورد آبله مرغان

پاورپوینت نظارت بر مقررات دولتی -19 اسلاید

تحقیق درمورد ضمانت اجراي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان روش اکستروژن در 131 اسلاید

جهاني سازي

709 - بررسی سازمان فنی و حرفه ای کشور و اهداف و فعالیتهای آن

تحقیق درباره فرآوری سیب

دانلود تحقیق درباره آفریقا (علوم انسانی-جغرافیا)

تحقیق در مورد حقوق و دستمزد 68 ص

حسابداری

نوع‌شناسي سيستم‌هاي اطلاعات 26 ص

مقاله درباره عقل و ایمان