دانلود رایگان

تحقیق درباره فرهنگ و عناصر آن 17 ص - دانلود رایگاندانلود رایگان فرهنگ و عناصر آن مقوله فرهنگنگاهی از بام تیره و هوس آلود سده بیستم به گذشته, جهان را پهنه دگرگونی های بی شمار نشان می دهد, دگرگونی هایی که گاه

دانلود رایگان تحقیق درباره فرهنگ و عناصر آن 17 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 17فرهنگ


و


عناصر


آن


17


صفرهنگ


و


عناصر


آن


تحقیق درباره فرهنگ و عناصر آن 17 ص


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق فرهنگ و عناصر آن |52226| واتنیوز

این مقاله درمورد تحقیق فرهنگ و عناصر آن می باشد. عناصر; عناصر; آن; و; فرهنگ; و; آن;
صفرهنگ; تحقیق درباره فرهنگ و عناصر آن 17 ص; 17; دانلود فایل درمورد |تحقیق ...

فرهنگ عمومی | سایت پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم

بر این اساس فرهنگ عمومی از سه حوزه اصلی ارزشها، عقاید، باورها و هنجارها تشکیل ....
شئون اجتماعی که عناصر فرهنگ عمومی هستند، بر اساس تعالیم اسلامی شکل گرفته‌اند
. ... و دیگران؛ جامعه و فرهنگ (مجموعه مقالات) تهران، آرون، چاپ اول 1380 ص 124 تا ص
170. .... سازمان تبلیغات اسلامی; پرتال رسمی پژوهشکده; سایت جامع معرفی منابع
تحقیق ...

نقش فعاليت های فرهنگی دانشگاه ها در توسعة فرهنگی جامعه

18 ژانويه 2014 ... تاريخ دريافت مقاله: 92/2/17. تاريخ تأييد مقاله: 92/5/20 ... از دهة 60 قرن بیستم،
دانشگاه ها عهده دار تولید دانش و پژوهش در زمینه های علمی و ... فرهنگ و نقش آن در توس
عة همه جانبة جامعه و س پس به تحلیل نقش دانش گاه در توسعة ..... توسعة فرهنگ و
عناصر فرهنگي از ضروري ترين ابزار ايجاد صلح و آزادي در جوامع.

سازمان تبلیغات اسلامی - فرهنگ و اهمیت آن از دیدگاه امام خمینی (ره)

7 مارس 2015 ... ضرورت طرح اندیشه های امام خمینی (ره) درباره توسعه و فرهنگ در سال های اخیر دانشمندان
و ... حتی اگر این نظریه ها محصول و نتیجه تحقیقات و روش های علمی معتبر باشد، باز
... این راه حل در واقع تمهیدی است که میتواند تا حدی ناسازگاری ها و عناصر ناسره اندیشه
های غیربومی و بیگانه را آشکار .... (صحیفه نور، ج 17، ص 3، 2).

دریافت فایل

23 ژانويه 1974 ... تحقيق، يافته ها، بحث و نتيجه گيري و منابع )درون متني ... 7. درباره فلسفه فرهنگ.
علي اكبر رشاد. 17. گامي براي بهره گيري از محتواي دين اسالم در ...

درباره فرهنگ ريشه شناختيِ زبان فارسي و ضرورتِ تدوين آن *

چگونگي آفرينشِ عناصرِ گيتي و نحوه پيدايش نهادها و سنّت هاي فرهنگي٬ بازنمود.
يکي از نيازهاي ..... 17) Aelius Stilo. ٬ را درباره وجه .... ه صورت يکي از ارکان فقه اللغه
تاريخي زا يافت و ب ه س ريشه شناسي نيز اهميتي ب. درآمد. در آخرين دهه هاي ...
پيشينه ماـقبل تاريخ واژه ها جاي خود را به تحقيق درباره سرگذشت واژه ها در رابطه.
نزديک آنها با ...

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻏﺮب ﺑﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻫﺎي واﻛﻨﺶ ﺑﺮرﺳﻲ

ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻏﺮب آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻴﺶ. ﺗﺮ. ي. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ... ﺑﻪ ﺑﺤﺜﻲ ﻧﻈﺮي درﺑﺎرة
ﻓﺮﻫﻨـﮓ، ﻧﻔـﻮذ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ و دﮔﺮﮔـﻮﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ .... دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻳﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺨﻲ ﺑﻪ ...... Page 17 ...

تعریف تاریخ فرهنگ تمدن - تاریخ و فرهنگ

یکی از مباحث مهم و ضروری در هر تحقیقی، بررسی مفاهیم کلیدی آن در ابتدای تحقیق
.... دومین عنصر تشکیل دهنده فرهنگ و تمدن، تعاون و همکاری گروهی با هدف مشخص28 در
واقع ... فرهنگ جامعه هنگامی تعییر می کند که باورهایش درباره هستی و انسان و ارزش‌های
حاکم بر زندگی تغییر کند. .... 42 - علل پیشرفت اسلام و انحطاط مسلمین، ص 17.

ماهیت انقلاب - ديگران - khamenei.ir

10 مارس 2009 ... انقلاب که در معنای امروزی آن پدیده‌ای جدید است، در فرهنگ گذشته غالب جوامع امر ... اگر
بحث تئوریک نیز درباره آن می‌شد، بیشتر اخلاق و هنجاری بود. ... سیاسی، فرهنگی و
اقتصادی باشد و از آن جا که به گستره مشارکت یا عناصر اقدام کننده .... 11- چالمرز
جانسون، تحول انقلابی، حمید الیاسی، امیر کبیر 1363، ص 17.

تعامل غرب زدگی(1) و انحرافات اجتماعی(2)

مطالعه، تحقیق و تفحّص درباره ماهیت غرب و غرب شناسی به ندرت انجام شده است. ...
مرحله ای که در آن عناصر بیگانه طرد می شوند و با آگاهی از فرایند از خودبیگانگی، به
خویشتن خود ... عوامل متعدّد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در غرب زدگی جامعه
ایرانی ... (17) روح آموزش های غربی بر اومانیسم (انسان گرایی) مبتنی است، در حالی که
این ...

منابع فرهنگ متعالی از منظر قرآن کریم - سراج منیر

این پژوهش ضمن آنکه طبیعت، غریزه، قلب، فطرت، دین، عقل، سیرة عقلا و تاریخ را ...
این دیدگاه‌ها در قرآن کریم و سنّت پیامبر (ص) و جانشینان معصوم وی (ع) منعکس ... بحث
منابع فرهنگ مطلوب از منظر قرآن کریم سابقة چندانی ندارد، اگرچه بحث‌های فراوانی
دربارة ..... می‌دهد و روشن است که این عناصر تا چه حد در دستیابی به فرهنگ مطلوب
مؤثّرند.

نقش فرهنگ در اقتدار ملی - ديگران - khamenei.ir

16 آگوست 2010 ... در مشخص ساختن فاکتورها و مؤلفه‌های فرهنگ در اقتدار ملی، به عناصر مهم زیر اشاره شده
است: ... د: فاکتور دیگر دخیل در این تحقیق، عامل هنجارهای پسندیده‌ای است که در ... (
روزنامه خرداد، 17/7/1378) اقتدار ملی از دیدگاه‌های مختلف مورد توجه قرار داده ... فرهنگ
نیز نوعی نظم می‌باشد (همان، ص 4) و همین انتظام ضریب اقتدار ملی را بالا ...

ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎﻧﻪ - دانشگاه تهران

ص. ). 68. در اﻳـﻦ. ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣـﺪل دﻧﻴﺴـﻮن. 1. ) 2000(. ﻛـﻪ ﻳﻜـﻲ از ﻛﺎﻣـﻞ.
ﺗـﺮﻳﻦ. ﻣﺪل. ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮓ .... ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ. ي. ﺑﻴﻦ. ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎﻧﻪ. در داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﻬﺮان. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. دﻫﺪ ﻛـﻪ ...... ص. ص. 17- 33 . ﻛﺮدﻧﺎﺋﻴﺞ، اﺳﺪاﻟﻪ، ﻣﻘﻴﻤﻲ، ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ، ﻗﻨﺎﺗﻲ،
ﺳﻮﺳﻦ و ﻳﺰداﻧﻲ، ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ. 1388(. ). ﺑﺮرﺳـﻲ ... How about measuring entrepreneur- ship?

بررسی تحلیلی پدیده جهانی شدن با تمرکز بر حوزه فرهنگ

روش تحقیق در این مقاله از نظر نوع تحقیق ، تاریخی است، از آن رو که به بررسی ... و
مخالفان پدیده جهانی شدن ، بررسی و تحلیل آثار جهانی شدن بر حوزه فرهنگ که شامل آراء
و ... امروزه، گفتگو و بحث در باره جهانی شدن ، جنبه ها و ابعاد گوناگون آن ، چه در سطح
ملی و .... اجتماعی و وابستگی متقابل را تشدید و تقویت می کنند (گیدنز 1379 ،ص
75).

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻘﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ در اراﺋﻪ ﻃﺮﺣﻮاره ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮ

ﺳﺎن . ﺪا و ﺳﯿﻤﺎی اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال اﺻﻠﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ،
ﻧﻘﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ در. اراﺋﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺮﺣﻮاره ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﮔﯿﻼن ﭼﯿﺴﺖ؟

بررسی بازتاب جلوه¬های فرهنگ عامه (فولکلور) در داستان¬های جلال آل احمد

اما نویسندة دیگری که در داستان‌های خود از عناصر فرهنگ عامه استفاده کرد، جلال آل احمد
بود ... در انگلستان «توماس براون» با کتاب بررسی دربارة اشتباهات عمومی‌ و عامیانه،
در ... عدّه‌ای دامنة موضوعی و تحقیقی دانش فولکلور را خیلی وسیع می‌بینند و آن را مانند
..... (همان: 17). - پدرسگا. (سه تار، «آرزوی قدرت»: 118). 5-2-6-4. قسم. - به آن قفلی که ...

عناصر زیبایی‌شناختی در دیوارنگاره‌های‌ قاجاری معراج پیامبر(ص ...

مراحل و منازل معراج پیامبر(ص) اگرچه به شیوه‌های مختلف در نگارگریها و چاپهای سنگی
نمود ... حاصل این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی انجام گرفته،
بیانگر آن است که ... درباره نشریه · اهداف و چشم انداز · اعضای هیات تحریریه · اعضای
مشورتی هیات تحریریه .... مازندران: ادارۀ کل میراث فرهنگی استان مازندران. ... صص 17-
29.

هویت فرهنگی اراک: یک بررسی تجربی | فرهنگ شناسی

[5] این رساله که توجه محافل علمی را به تحقیقات تجربی درباره شهرها و فرمول بند ی
منظم ..... تداوم نظام اقطاع و حاکمیت عنصر ایلی بر حیات اجتماعی ، نظام حکومتی
تیولداری با ناامنیها ... تضعیف شهرنشینی و عدم شکل گیری کانون فرهنگی در منطقه
عراق بوده است.[17] ..... ک گروه مطالعاتی هامون، طرح جامع استان مرکزی، مطالعه شهری، ص
17.

دانلود پاورپوینت مطالعات فرهنگی در بازاریابی بین المللی

... تحقيق درباره صاعقه 17 ص (3,000 تومان) · طرح تاسيس مدرسه 2 زبانه 86 ص ... این
فایل در زمینه " مطالعات فرهنگی دربازاریابی بین المللی " بوده که می تواند ... عناصر
فرهنگ Elements of culture ... تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.

رویکرد فرهنگی اجتماعی به جنگ ایران و عراق‌؛ ضرورتی برای شناخت ...

این مقاله تلاش می کند دیدی کلی درباره فرهنگ، فرهنگ دفاع و چالش‌های پیش روی ...
جنگ پدیده‌ای اجتماعی است و به دلیل وجود عناصر انسانی درون خود، ویژگی‌های پیچیده‌ای
نیز دارد. .... تحقیقات نشان داده است که مردم وقتی فرهنگی )سنتی( برایشان مبهم به
نظر .... غالباً دارای هدف‌های متضاد( بیان شود و مذاکره و تحقق خواسته‌ها امکان‌پذیر باشد.
17.

مهندسی فرهنگی؛ بایسته‌ها و راهبردها | پايگاه اينترنتي معاونت فرهنگي ...

پیرو رهنمود‌های مقام معظم رهبری در چند سال اخیر درباره ضرورت مهندسی فرهنگی، در دیدار
با اعضای شورای عالی ... لازمه مهندسی داشتن نگاه جامع به همه عناصر و اجزای سیستم
می‌باشد. ... «فرهنگ یک جامعه اساس هویت آن جامعه است»[17] .... قرآن کریم درباره پیامبر
اکرم(ص) می‌فرماید: «این پیامبر که در تورات و انجیل از او یاد شده چیزهای خوب را حلال ...

ارتباطات میان فرهنگی (تاریخ، مفاهیم و جایگاه) | سایت شخصی حسین ...

در باره فرهنگ، بیش از صد تعریف که – هر یک از دیدگاهی خاص به این پدیده نظر دارد-،
... میان فرهنگی نیز می توان از آن استفاده کرد-، تعریف ذیل است (محسنیان راد،۱۳۶۹،
ص ۵۷): ... اما برای مطالعه و تحقیق، اجزای فرهنگی و اجزای ارتباطی متفاوت را می توان
..... براین اساس، به آندسته از عناصر فرهنگی مؤثر برکنش متقابل در ارتباطات میان
...

اخلاق حرفه‌اي؛ ضرورتي براي سازمان | معرفت اخلاقي

10 فوریه 2011 ... از اين‌رو، كوشيده‌اند به تحقيقات دربارة اخلاق حرفه‌اي جايگاه ويژه‌اي بدهند؛ وقتي ....
طرفدار حق است؛ در قضاوت تعصب ندارد؛ بين افراد از لحاظ فرهنگي، طبقه ... مي‌يابد.
17 براي تعيين مؤلفه‌هاي کاربردي اخلاق حرفه‌اي(اسلامي)، مي‌توان از اصول ..... مميزي
اخلاقي بسپارد و مناسبات سازماني خود را با همة عناصر محيط داخلي و خارجي ...

فرهنگ هیپ هاپ - رپ آمپر

26 ا کتبر 2013 ... مواردی که در بالا گفته شد توضیح کلی بود در مورد فرهنگ غنیِ هیپ هاپ تا مخاطب با
محتوای کلی آن آشنا شود ... هیپ هاپ در اوایل دهه 1370 شمسی با عنصر " برک دنس " (در
ادامه گسترده تر ... چه بسا با کمی تحقیق و گوش کردن به آهنگهای بعضی از رپ خوان
های .... سه‌شنبه 10 دی 1392 ساعت 17:31 ... درباره من ... ش, ی, د, س, چ, پ, ج.

ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﺳﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎﻥ ﻧﺴﻞ ﺳﻪ - فصلنامه مطالعات راهبردی

ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺳﻪ ﻧﺴﻞ ﺍﺯ ﻣﺘﻔﻜـﺮﺍﻥ ﺩﺭ ... ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﺩﺭ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻭ ﺯﻣﻴﻨﻪ.
ﻫﺎﻱ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﺳـﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ... ﺁﻗﺎﻱ ﻋﺒﺪﺍﷲ. ﺧﺎﻧﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﻴﻦ ..... ﺭﻫﻴﺎﻓﺖ ﻭﻳﮋﻩ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﻫﺴﺘﻪ. ﺍﻱ .... ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ . ﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﻣﻲ. ،. ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲ. ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻛﻠـﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ
ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺍﺳـﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ .... ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻣﺎﻫﻴﺖ. ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﺪﻧﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﻧﻈﺎﻣﻲ.
(. 17. ).

تعريف فرهنگ - راسخون

18 آوريل 2015 ... از نظر اكثر محققان و صاحب نظران، ارائه تعريفي يگانه از «فرهنگ» كاري ... اما حاوي
نكات و عناصر ارزشمندي است كه در روشن شدن مفهوم فرهنگ مي تواند ياري رسان باشد.
..... هاي اروپايي درباره سياست فرهنگي، ترجمه هادي غبرائي، تهران: دفتر پژوهش ... در
زمينه فرهنگ و تمدن)، تهران: انتشارات پيام امروز، چاپ اول، 1378، ص 17.

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺗﻌﺎﺭ

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﻛﺘﺴﺎﺑﻲ ﻭ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻱ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻳﻚ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﻛﺮﺩ ... ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻣﺪﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ. ﺍﺭﺯﺷﻬﺎ ﻭ ﻧﻈﻢ ﻧﻤﺎﺩﻳﻦ ﺍﺳﺖ .
... ﺍﻣﺎ، ﺩﺍﻝ ﻫﺎی ﺩﯾﮕﺮ، ﻟﺒﺎ. ، ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺩﯾﺪﺍﺭی، ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎی ﺧﻮﺭﺩﻥ، .... ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﻪ
ﺩﺍﻭﺭی ﻣﯽ ﻧﺸﻴﻨﺪ. ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻭﻗﻮﻡ ..... Page 17 .... ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﺮ ﺭﻭی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ.

خفیف و ثقیل - دانشنامه جهان اسلام

بحث درباره مفاهیم خفیف و ثقیل در میان فلاسفه و مهندسان یونانى و پس از آنها در بین
... کندى در این رساله (1431، ص 279ـ281) ضمن بحث درباره کیفیات اولیه عناصر (
شامل .... جمله مقالة لارشمیدس فى الثقل و الخفة (رجوع کنید به سلان، ص 431؛
روژانسکایا، ص ... به نوشته خازنى (ص 17) مرکز ثقل هر جسمِ سنگین نقطه‌اى است که
هرگاه آن جسم ...

رسانه - زير دامنه پژوهش مركز پژوهشهاي اسلامي صداوسيما

همه مغزها و انديشه ها جبهه فرهنگي شده اند و علمدار جبهه فرهنگي، رسانه ها هستند. ..... و
جامعه ضروري است. مانند گزارش اوضاع سهام، ترافيك و شرايط آب و هوايي.[17] .... سنت
پيامبر اكرم (ص) و ائمه اطهار(ع) و سيره مسلمانان نيز سرشار از توصيه هايي در ... در
منابع اسلامي نظير قرآن، سنت و اجماع، احكام متعددي دربارة وجوه مختلف حريم خصوصي
وجود دارد.

مطالعه‌ای پیرامون رابطه قشربندی اجتماعی و مصرف فرهنگی با استفاده ...

پایگاه با هردو مؤلفه کیفی مصرف فرهنگی (موسیقایی) یعنی مصرف نخبه و توده ...
اجتماعی و مصرف فرهنگی به‌عنوان عناصر دو نظام اجتماعی و فرهنگی بررسی خواهد ...
اکثر تحقیقات و نوشته‌های جامعه‌شناختی جدید درباره قشربندی اجتماعی، ..... شفرد،
جان (1385) جامعه‌شناسی موسیقی، ترجمه رضا صمیم، فصلنامه موسیقی ماهور، شماره 31،
ص 127 ...

معنا و مفهوم "فرهنگ" از منظر استاد مطهری | شهید مطهری

4 مه 2014 ... در حقیقت، بحث درباره فرهنگ یکی از اساسی‌ترین مبادی تصوریه نظریه فرهنگی به
شمار می‌آید. .... از میان عناصر سه گانه سازنده شخصیت و هویت انسان، این عنصر فطرت
است که منشأ و .... [17]. Culture. [18]. بحث دربارۀ فرهنگ به صورتی که در ذیل عنوان
هستی شناسی ... همو؛ یادداشت‌های استاد مطهری؛ جلد ششم؛ ص 408. [29] .

هویت دینی - دین و ارتباطات

غامض و پیچیدۀ هویت در عصر حاضر که با مقتضیات فرهنگی، سیاسی و. اجتماعی .....
ص. 17 .(. در پاسخ به پرسش چیستی هویت یا ارائۀ تعریف مشخص از آن، از منظر. ها. ی.

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ اﻧﺴﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ و آرﻣﺎﻧﻲ در ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮ

ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﻈﺮي. -. ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ در ﺑﺎب ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺳـﻼﻣﻲ از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ، ﺑـﻪ. ﭘﮋوﻫﺸﻲ در ﺧﺼﻮص ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻧﻈﺎم ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺳﻼﻣﻲ اﺧﺘـﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘـﻪ و ﻣﻮﺿـﻮع در. ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ... ﻣﺤﺼﻮل ارﺗﺒﺎط آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺎ اﻧﺴﺎن
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ اﺳـﺖ . ﻣﺘﺨﺼـﺼﺎن اﻳـﻦ ﺣـﻮزه. ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﻈﻢ درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش از
ﻣﻨﻈ .... ص. 37: ؛. 17. ،. ﺻــﺺ. :53- 152 .(. در واﻗــﻊ. ،. ﻧﺘــﺎﻳﺞ. ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻫﺮ. ﻳﻚ از روﻳﻜﺮدﻫﺎ ﻧﻘﺸ. ﻲ.

اعتماد اجتماعی

ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم. ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي. ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ. و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .... ص . )
201. در. زﺑﺎن ﻻﺗ. ﻴ. ﻦ ﻧ. ﻴ. ﺰ اﻋﺘﻤﺎد. ،. ﻣﻌﺎدل. ﻛ. ﻠﻤﻪ ا. ﻳ. ﻤﺎن. 1. ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـ ..... Page 17
.... (Simmel.G.1978:p179) . از ﻧﻈﺮ ﮔﻴﺪﻧﺰ اﻳﻦ ﻗﺴﻢ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻜﻲ از. ﻋﻨﺎﺻﺮ. اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﺷﺪ.

جنگ نرم و تهاجم فرهنگی

27 مه 2011 ... اما آنچه امروزه مشکل ساز شده "تهاجم فرهنگی" یا غلبه ی یک فرهنگ بر ... (روح الامینی،
1372، ص 17 به نقل از: ادوارد تایلور1، فرهنگ ابتدایی). ..... الف) عوامل برون زا: زمینه
ها، عناصر و ابزاری که به نحوی ردپای کشورهای .... ابزارهای فراگیری هستند که
بررسی نقش هریک از آنها در تهاجم فرهنگی نیاز به یک تحقیق مستقل و همه ...

ﯽ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﯼ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻴﻠﺗﺤﻠ - جامعه شناسی کاربردی - دانشگاه ...

ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮ. ﻭﻧﺪﻱ ﻭ ﻋﻨﺎﺻﺮ. ﻛﻠﻴﺪﻱ ﺁﻥ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ. ﻃﻮﻝ ﺗﺎﺭﻳﺦ. ﭘﺮﻓﺮﺍﺯ ﻭ. ﻧﺸﻴﺐ. ﺍﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ
ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﺘﻔﻜﺮﺍﻥ. ﻭ. .... ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ. وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي اﻓﺮاد ﻣﻮرد. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺟﺎﻣﻌﻪ
آﻣﺎري. و. ﺑﺮرﺳﯽ. ﻣﯿﺰان. ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮ. وﻧﺪي. ﺎدو اﺑﻌ ... ص . )17. ﺑﺎ ﻧﺎﺑﻮدي. اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﻧﯿﺰ از
ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ. و ﺑﻌﺪﻫﺎ. در ﺗﻤﺪن آﺗﻦ اﺣﯿﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﺎ ﻇﻬﻮر دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ..... ﻧﻈﺮﯾﻪ در ﺧﻮر درﺑﺎره ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺑ. ﺎﯾﺪ
ﺳﻄﻮح.

مقاله: محمد خداوردی درمورد تهاجم فرهنگی - پایگاه شخصی، تحلیلی محمد ...

پایگاه شخصی، تحلیلی محمد خداوردی - مقاله: محمد خداوردی درمورد تهاجم فرهنگی ...
تحمیل فرهنگی: در تحمیل فرهنگی، فرهنگ مهاجم عناصر مفسد را به فرهنگ مورد نظر
تحمیل می کند. ... [17]. ویژگیهای تهاجم فرهنگی: تهاجم فرهنگی در مقایسه با تهاجم
نظامی یا اقتصادی .... پیامبر اکرم(ص) می فرماید: «کادالفقر ان یکون کفراً»[32] و
دانشمندان فقر را ...

اﺧﻼﻗﻲ ﻧﻘﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺧﻼق ﻧﻘﺪ

،. ﺆ. ال اﺻﻠﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ. : اﺧﻼق و. رﻓﺘﺎر ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﺮاي ﻧﻘﺪ. ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﭼﻴﺴﺖ؟ از ﭼﻪ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ....
ﻓﺎﺿﻠﻲ، ﻛﺘﺎب ﻣﺎه ﻋﻠﻮم. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ص. 95-94(. ﻫﻤﺎن. ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدﻳﺪ، درﺑﺎرة ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻔﻬﻮم. « ﻧﻘﺪ.
» اﺗّﻔﺎق ... ﭘﮋوﻫﺶ و ﺣﻮزه، ش. 23 ... آﻧﺪ. رو و ﺑﺮاوﻳﺖ، ﺟﻒ؛ درآﻣﺪي ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ. ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ، ﺑﺮﮔﺮدان. :
ﻣﺤﻤ ﺪي، ص. 17. و .)288 ..... ﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎ، ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺴﻠّﻂ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎد ي ﻓﺮﻫﻨ. ﮓ.

جهانی شدن فرهنگ و تاثیر آن بر هویت ملی ایران - مطالعات روابط بین الملل

دوام و استمرار هویت فرهنگ ایرانی در طول تاریخ، مدیون گروه های مختلف قومی نظیر
کردها، آذری ها، ... جهانی شدن، پروژه جهان غرب برای سلطه بر جهان شرق می باشد. ..... مولفه
ها و عناصر هویت ملی در ایران سابقه دیرینه و طولانی دارد و اندیشمندانی که درباره هویت
ایرانی سخن .... صور گوناگون هویت ایرانی در سطح جهانی، ملی و فردی خودنمایی می کنند
.

فرهنگ ایران باستان

4 جولای 2017 ... وی که تحقیقات زیادی در این مورد انجام داده و مورد مشاورت دولت هم قرار گرفته بود، ..... او
با ارایه‌ی توضیحات و مستنداتی درباره اقتدار هخامنشیان در مرزهای شرقی ..... (ص 17)!!!
فراموش نکنیم که طبق گزارشات و رده‌بندی‌های زبانی سازمان فرهنگی، ..... گسترده بود
و هنوز بسیاری از این عناصر کهن اشتراک در این فرهنگ وجود دارد.

ﺟﺰوه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ

ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ در ﯾﮏ. ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﻼق، اﺑﺪاع ... ي ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در درون ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ ... ﻓﺮﺻﺖ.
دوره ﺷﮑﻞ ﮔ. ﺮﯿ. ي. ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان. « ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز. » ﻣﻮرد ﺗﺤﻠ. ﯿ. ﻞ واﻗﻊ ﻣ. ﯽ. ﺷﻮد. ﯾا. ..... ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
درﺑﺎره ..... ﻟﺬت. ﻫﺎ وﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ. ﻫﺎ را ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ اوردن ﻟﺬت. ﻫﺎ و ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ. ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗ. ﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻣﯽ. اﻧﺪازد .
17.

رابطة استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان و پای‌بندی به هویت ...

از آن جاییکه در این تحقیق پایبندی فرهنگی زنان مدنظر بوده، زنان 15تا 49 ساله، به
روش ... قادر به پخش و انتشار ارزش‌ها و عناصر فرهنگی یک جامعه در میان جوامع دیگر
است. .... در رویکردی دیگر، عالم [17]، آن را در سه عامل اساسی زبان مشترک، بستگیهای
..... تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک گروه پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی. ص 76.

مقاله مدیریت نوآوری در سازمان های آموزشی

در ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از ﺳﻮي اﻏﻠﺐ ﺻﺎﺣﺐ. ﻧﻈﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ... ﺳﺌﻮال اﺻﻠﯽ
ﺗﺤﻘﯿﻖ. در واﻗﻊ اﯾﻦ .... ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ اوﻟﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻧﻈﯿﺮ . ﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ .... ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ،
اﺳﺘﻘﺮار ﯾﮏ ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻮآوري از ﻣﺮﺣﻪ آﻏﺎز و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﯾﺪه. ﻫﺎي ﺟﺬاب و .... .17.
ﺗﺒﺎدل ﺣﻘﻮق و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮي در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻣﻮزﺷﯽ. 18 . ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزي در ...

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی(براساس مدل هافستد) بر خلاقیت

زمینه و هدف: کشف عناصر ناشناخته، ارائه راه حلهای جدید، مشخصه افرادی است که
تاثیری ... این پژوهش با هدف بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی (بر اساس مدل هافستد) بر
خلاقیت ... تحقیق در مدیریت با رویکرد پایان نامه نویسی، تهران، انتشارات بازتاب،
ص 155. ... نشریه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دوره 5، شماره 17، بهار 1393، صفحه
39-54.

روش پژوهشی‌ هانری‌کربن در شیعه شناسی - معاونت فرهنگی(سایت علمی ...

6 سپتامبر 2015 ... وی چندین مقاله مستقل درباره ولایت و امامت امام مهدی (عج)، جزیره خضرا، محل ... و به
پژوهش و تحقیق در زمینه ایران‌شناسی، اسلام شناسی، عرفان و فلسفه .... هانری‌کربن در
مسئله مهدویت و شناخت شیعه، به عناصر، شاخص‌ها و .... هانری‌کربن، تاریخ فلسفه
اسلامی، اسدالله مبشر، چاپ سوم، انتشارات امیر کبیر، تهران، 1361، ص 17.

بدون عنوان - مطالعات زبان و ترجمه

بررسی وضعیت آموزش ترجمة عناصر فرهنگی در مقطع کارشناسیارشد مطالعات ترجمه در
... رشته دربارة سرفصل و همچنین عملکرد آنها در ترجمة عناصر و اصطلاحات فرهنگی نیز
.... و تعامل میان فرهنگهای مبدأ و مقصد را اجتنابناپذیر میسازد» (حقانی، 1386، ص. ....
هدف اصلی تحقیق، بررسی تأثیر گذراندن دروس مربوط به ترجمة عناصر فرهنگی بر ...

(PDF) متن کامل فصل‌نامه

... واﺣﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ. ﻣﺮدم. ﻣﺮ. ﻛ. ﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ ... ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺸﺘﺮك در ﻣﻴﺎن اﻗﻮام اﻳﺮاﻧﻲ. 4.
ﻧﺸﺎﻧﻪ .... ع sa΄d. ﺳﻌﺪ s. = س. +. ث. +. ص sar. ﺳﺮ j. = ج jän. ﺟﺎن č. = چ un č. ﭼﻮن x. = خ xun
. ﺧﻮن ..... Page 17 ..... ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻲ ﻛﻪ درﺑﺎره ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺸﺮ ﺑﺎ دﻟﺴﻮزي و اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴ. ﺖ اﻧﺪﻳـﺸﻴﺪه.

احساس امنیت اجتماعی جوانان و عوامل اجتماعی مرتبط با آن

این تحقیق در سال 1391 با هدف بررسی احساس امنیت اجتماعی و عوامل مرتبط با آن انجام
گرفته است. ... ص ص 77-59 ... تاریخ پذیرش نهایی مقاله:17/12/1392 .... به عقیده
بوزان جوامع درباره مقوله «هویت» بسیار اساسی برخورد می‌کند، او استدلال میکند که
مقوله .... مرتن به برقراری ارتباط بین عنصر فرهنگی و عنصر اجتماعی اهمیت زیادی
می‌دهد.

ستاد توسعه فرهنگ علم ، فناوری و اقتصاد دانش بنیان - اخبار ...

28 ا کتبر 2017 ... نقش خلاقیت و نوآوری در توسعه صنایع فرهنگی ... است؛ عناصر فرهنگ و هنر ايراني
چون موسيقي، صنايع دستي و توليدات سينمايي، در حال حاضر مزيت ...

مردم‌شناسی مراسم آیینی - انسان شناسی و فرهنگ | انسان‌شناسی ...

(ص 17) مؤلف در ادامه به توضیح و تشریح عنصر مادی اصلی عزاداری حسینی در این ....
تحقیق دربارة نخلگردانی/ نخلبرداری و زمان انجام این تحقیق سخن نمیگوید؛ اموری که
...

پژوهشنامه آموزشي ، شماره 120 دي ماه 1389 - پژوهشگاه مطالعات آموزش و ...

بخشي از ديدگاه دكترحاجي بابايي وزير آموزش و پرورش درباره پژوهش. 3 ... 17. پژوهش،
پي ساخت تحول در آموزش و پرورش - دكتر شمسي نامي. 19 ... معاون هماهنگي و آموزش مجتمع
آموزش عالي پيامبراعظم )ص( - سيد علي شريف زاده. 111 .... از نتايج و يافته های
پژوهشی مطلع شوند، فرهنگ پژوهش در ميان تمامی دست اندركاران پذيرفته و نهادينه شود.

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﺮﻫﻨﮓ از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺘﻔﻜﺮان ﻏﺮﺑﻲ - دفتر امور فرهنگی | وزارت تعاون

ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ را از ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻼﺳﻴﻚ آن ﺧﺎرج ﻛﺮد و ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ ﺗﻤﺪن ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺖ،. « ادوارد ﺑﺎﻧﺖ ....
ﻛﺎرﺑﺮد دﻗﻴﻖِ ﻣﻔﻬﻮمِ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ آن ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻠﻮر آﻏﺎز ﻣﻲ. ﺷﻮد . وي در ﻛﺘﺎبِ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎﻳﻲ درﺑﺎره.

تشکیلات مافیایی هواپیمایی ایران - کیهان

15 ژانويه 2017 ... بازخوانی دیدگاه‌های مرحوم حسن شایانفر درباره نفوذ فرهنگی ... بنياد پژوهشهاي زنان
ايران ومركزمطالعات و تحقيقات مسايل ايران، معروف به سيرا و نظاير آنها به
فعاليتهايشان شتاب بخشيده‌اند. ... بررسي ساختار، عناصر اصلي، كادرها و روش هاي
اين بنيادها نشان مي‌دهد كه آنها ... 3- اسناد لانه جاسوسي امريكا در ايران، جلد17، ص 83 .

25 ﻣﺒﺎﻧﻲ و ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎي دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ( ص ) ﻋﺼﺮ ﻧﺒﻮي در ﻛ

ص. 25-48. ﻣﺒﺎﻧﻲ و ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎي دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ. در. ﻋﺼﺮ ﻧﺒﻮي. (. ص. ) دﻛﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺟﺎن. اﺣﻤﺪي .... ﺑﺮ
اﻳﻦ اﺳﺎس، ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﺤﻘﻴﻖ درﺑﺎره اﻳﻦ ﺳﻮاﻻت اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺖ .... 17 . 2. ﻃﺮح ﻗﺼﺺ اﻧﺒﻴﺎء و ﻣﻠﻞ
ﮔﺬﺷﺘﻪ. 18. ﺑﺎ ﻫﺪف ﻋﺒﺮت آﻣﻮزي و اﻟﮕﻮ ﺳﺎزي؛ . 3. اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﺣﻴﺎت ﭘﺲ از ..... ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻛﻨﺘﺮل اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
54.

فرهنگ نگاری، ترجمه و زبان فارسی - کارنامک

كار پژوهشي. · گروه فرهنگ نويسي فرهنگستان زبان، بخش پژوهش انتشارات رشد. نقد
كتاب: · نوشتن نقد كتاب دربارة فرهنگ نويسي، زبانشناسي و ترجمه از 1370 تا كنون.

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ : ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻫﺎﻱ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻳﺜﺎﺭ ﻭ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺟﺪﻳﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ... . 277. ).
ﺣﻀﺮﺕ ﺁﻳﺖ ﺍﷲ. ﺧﺎﻣﻨﻪ. . ﺍﻱ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. «: ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﻋﻨﺼﺮ. « .... . 17. ) ﻣﻔﻬﻮﻡ
ﺍﻳﺜﺎﺭ ﻭ ﺷﻬﺎﺩﺕ. ﺷﻬﻴﺪ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﻩ ﺷﻬﻮﺩ ﻭ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺍﺳﺖ؛ ﺷﻬﻮﺩ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ .... ﺩﺭﺑﺎﺭﺓ ﺭﺍﺑﻄﺔ
ﺍﺭ.

نقش فرهنگ سیاسي شیعه در میزان قدرت نرم جمهوري اسالمي ایران

پژوهش حاضر، نقش فرهنگ سياسي شيعه در ميزان قدرت نرم جمهوري اسالمي. ايران است.
... جوامع ايفا مي کند؛ زيرا مطالعه و تحقيق درباره فرهنگ سياسي، عالوه بر آنكه کليد.

۷ نکته که باید درباره آریایی قهرمان و عرب سوسمار‌خور بدانید – میدان

27 آوريل 2015 ... به این ترتیب با وجود زبان رسمی یکسان و عناصر فرهنگی مشترک دیگر، مطلقا ...
تحقیقات زیست‌شناسی هم که هر چه بیشتر بی‌معنا بودن دسته‌بندی سفت و ...... عرب ها
مردم با غیرتی هستند و بعد ح محمد ص خودش هم عرب بود ما باید بخاطر ...

فرهنگ به مثابه روح نظام اجتماعی/ معنا و مفهوم "فرهنگ" از منظر استاد ...

3 مه 2014 ... در حقیقت، بحث درباره فرهنگ یکی از اساسی‌ترین مبادی تصوریه نظریه فرهنگی به
شمار می‌آید. .... از میان عناصر سه گانه سازنده شخصیت و هویت انسان، این عنصر فطرت
است که منشأ و .... [17]. Culture. [18]. بحث دربارۀ فرهنگ به صورتي كه در ذيل عنوان
هستي شناسي ... همو؛ یادداشت‌های استاد مطهری؛ جلد ششم؛ ص 408. [29] .

جامعه و فرهنگ و تاثیر آن بر فرم سفالِ پیش از تاریخ ... - دانشگاه هنر

پژوهش پیش رو در مورد بررسی رابطه میان عناصر فرهنگی و فرم سفال های سیلک، از
...... 16. سفالگران سیلک، ص 111. 17. پرو، ژان، دلفوس، ژنوییو؛ 1376، شوش و جنوب
...

فرهنگ افغانستان - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تأثیر فرهنگ یونانی در این شهرها به دوران فتوحات اسکندر مقدونی در سدهٔ چهارم ... آثار
بدست آمده از آی‌خانم اختلاط عناصر معماری محلی و تزئینات معماری یونانی را در ......
تغییر نام سراج الاخبار به سراج الاخبار افغانیه (از شم ۶ س ۱ به بعد)، و نیز ... ادیبان
، محققان و نویسندگان کشور در دوران مهاجرت به تحقیقات ادبی، تاریخی، زبان‌شناختی
و…

پاسخی به مقاله توهین آمیز - Iran History

«تنها مورد استعمال مجاز اصطلاح آريايي درباره اقوامي است كه در ازمنه باستاني خود، ...
دياكونوف: «تاريخ ماد»، ترجمه كريم كشاورز، انتشارات علمي و فرهنگي، 1380، ص 142،
سطرهاي 5 تا 9، و يادداشت هاي 12 تا 17 ص 82-481). .... حاكميت مادهاي ايراني بر غرب
ايران، و سپس پيوستن سكاهاي ايراني بدانان، به تدريج عناصر فرهنگي و زباني و
قومي ...

روش شناسی بنیادین نظریه فرهنگی استوارت هال با رویکرد انتقادی

این مقاله درصدد روش شناسی انتقادی مبانی معرفتی و غیرمعرفتی نظریه فرهنگی هال
است ..... می دانست، مدعای اصلی اش این بود که این رضایت همگانی »از طریق پیوند
وثیق تاچریسم با عناصر ... آشکارا مشابه با شیوه های دیگر آحاد جامعه است )استوری،
1389، ص 17(. ..... فوکو بیش تر به پژوهش هایی درباره بازنمایی به ویژه ماهیت »
مولد« ...

مقاله 447 - کتابخانه ملی

ﮐﺎﺭ ﻭ ﮐﺎﺭﮔﺮ، (۲۷ ﺧﺮﺩﺍﺩ ۱۳۷۵): ۵ ،. ۷. ﻣﻨﺸﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ... ۱۴. ﻣﻨﺸﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ
. ﺗﻮﺻﯿﻔﮕﺮ. ﮔﺮﺩﻫﻤﺎﯾﯽ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻓﺮﻫﻨﮓ. ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ (ﺩﻭﻣﯿﻦ/ ﺗﻬﺮﺍﻥ/ )۱۳۷۵. ﺗﻮﺻﯿﻔﮕﺮ .... ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ. ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﻳﺪﺁﻭﺭ ..... Page 17 ...... ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻭﯾﮋﮔﯿﻬﺎ : ﺍﺻﻼﺣﮕﺮﯼ ...

ﺔ ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺣﻤﺎﺳ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺩﻳﻨﻲ ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺟﻬ

16 ژوئن 2012 ... ﺍﺯ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺒﻬﻢ ﻭ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ. ﻫﺎﻱ. ﺍﺳﺎﻃﻴﺮﻱ ﻭ .... ،. 27. ) ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﻈﻮﻣ.
ﺔ. ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﻧﺎﻣﻪ. ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﻭﺩ. ﺓ. ﺷﺎﻋﺮﻱ ﮔﻤﻨﺎﻡ .... ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﻬﻦ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ، ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺩﻳﺪﻩ ﻧﻤﻲ. ﺷﻮﺩ. P. 10P
.... (ﻣﺎﺩﺡ،. 1380. ،. 17. ) -. ﺗﻌﺒﻴﺮ. « ﺗﻴﺮﺷﻬﺎﺏ. ». ﺍﻗﺘﺒﺎﺱ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺯﻳﺒﺎ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻳﺎﺕ. « ﻭ ﻟﻘﺪ ﺟﻌﻠﻨﺎ
...... ﺩﺭﺑﺎﺭﺓ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﻜﻨﺪﺭ ﻭ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺁﻥ ﺑﻨﮕﺮﻳﺪ ﺑﻪ : ﺻﻔﺎ،. 1352. ، .

دو ماهنامه معمار، شماره 17 - Magiran

متن سخنراني لوكوربوزيه درباره پروژه مارسي پرويز فروزي ص 14. عناصر معماري ...
حسين شيخ زين الدين با گفتگويي درباره زبان و تكنيك ص 28 ... پرديسان ايران؛
طرح هاي مرمت و احيا در يزد و ابر كوه / سازمان ميراث فرهنگي كشور ص 54 ...

تحقیق در مورد فرهنگ و عناصر آن 17 ص - تحقیق مقاله پروژه برنامه

تحقیق در مورد فرهنگ و عناصر آن 17 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت
فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 15 فرهنگ و عناصر آن مقوله ...

اصل مقاله - مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی

14 فوریه 2015 ... جذب عناصر فرهنگ های دیگر دارد، و مفهوم دوم به عامل تکثر فرهنگی در محدودۀ ...
فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، دوره هفتم، شماره 3، تابستان 1394، ص
ص 169-147 ..... متعدد، از وبگاه »زندگی نامه« گزیده شده است. ..... Page 17 ...

آرمان بسیج و بسیج آرمانی از منظر امام خمینی(س) - پرتال امام خمینی

25 نوامبر 2016 ... فرهنگ بسیجی در معنای حقیقی و کامل آن، فرهنگی است فطری و انسانی و به همین ...
آثار امام · اماکن منتسب · آثار درباره امام · صحیفه امام · کتابخانه · زندگینامه ... بسیج
که از لحاظ لغوی از عناصر «اراده»، «آگاهی»، «سامان بخشی» و «عام اندیشی» ..... و معراج
اندیشۀ پاک اسلامی»17 و «شجرۀ طیبه و درخت تناور و پرثمر»18 و.

تحقیق در مورد فرهنگ و عناصر آن 17 ص - دانلود رایگان فایل

24 سپتامبر 2017 ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد
صفحات: ۱۵ فرهنگ و عناصر آن مقوله فرهنگ نگاهي از بام تيره و ...

دانلود متن نقشه مهندسی فرهنگی کشور - شورای عالی انقلاب فرهنگی

عنصر فرهنگی چگونه و با چه كیفیتی بايد باشد؛ به كدام سمت بايد برود. و كجاهايش
ايراد .... مختلف و با بهره گیري از پژوهش هاي متعدد و نظرات صاحبنظران،. ضمللن ارایه
.... 17. جامعه هدف نقشه مهندسی فرهنگی كشور: 1. شهروندان و اتباع جمهوری اسامی ایران؛. 2
. سازمان ها و ..... راهبرد كالن 2. بازآفرینی نظام فکری، س اختارهای رسمی و غیررسمی و.

سبک‌های زندگی در سطح شهر تهران به کدام سو می‌روند؛ تمایز یا یکدستی؟

در سنجش این امر، صور مادی و غیرمادی فرهنگ در نظر گرفته شده است. ... روش تحقیق،
کمی و ابزار پژوهش، پرسش‌نامه محقق ساخت بود که در میان 300 پاسخ‌گوی ناهمگون از ...

نقش سازمانهای فرهنگی درگرایش خانوادهها به نماز و مسجد

1 دسامبر 2014 ... تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش سازمانهای فرهنگی در گرایش خانواده ها به نماز و مسجد
و ... (پارسا، ۱۳۶۸، ص ۴۳) با توجه به نقش سرنوشت ساز تربیت خانوادگی در رشد و ...
یک تعریف جامع از فرهنگ باید متضمن مهم ترین عناصر و کارکردهای آن باشدکه ....
دیدگاه های مقام معظم رهبری درباره وظایف سازمان های فرهنگی و مدیریت آنها، ...

ترویج فرهنگ وقف - معاونت پژوهش

پیشنهادات 17 ... بنیاد هستی بر تعادل است و نگه داشت این تعادل که به پیدایش
عنصر حیات ... مورد نیاز درباره امور مربوط به وقف را ذکر کرده است و جای ابهامی باقی
نگذاشته است. ... 1- از پیامبر (ص) و معصومین (ع) در مورد وقف احادیث زیادی نقل شده
است

تحقیق ابنیه و آثار تاریخی ایران بعد از اسلام |6942| ناب تک

پدران و گذشتگان این مرز و بوم میراث فرهنگی خود را با خلق آثار و شاهکارهایی بدیع
... آثار تاریخی ایران بعد از اسلام 17 ص; ابنیه و آثار تاریخی ایران بعد از اسلام 17 ص
.... قدمت آن حدود 180 سال است و برای ساخت آن از عناصر و مصالح بومی که به مقتضای ...

بررسی مضامین و نمادهای شیعی در نگارة معراج پیامبر (ص) در نسخة ...

یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد نگارة معراج فالنامة تهماسبی که در دورة اوج گرایش‌های ... در
این مسیر، با توجه به زمینه‌های فرهنگی و فکری هر دوره، متناسب با تحولات زمانه، از
نظر ... این حال، پژوهش دربارة نگاره‌های این موضوع و تغییرات زیبایی‌شناسانه و
نمادینی که ... و چه رابطه‌ای میان ویژگی‌های زیبایی‌شناسی و عناصر نمادین نگاره و
فضای فکری ...

اجزای توسعه گردش گری – دانلود رایگان پایان نامه مقاله تحقیق

28 ا کتبر 2017 ... عناصر سازمانی لازم برای توسعه مدیریت گردش گری ، مشتمل بر برنامه ... های
اقتصادی زیست محیطی و اجتماعی – فرهنگی و کنترل اثرات می شود . ... منبع : کاظمی ،
1386 ، ص 35 شکل شماره ی 10 این اجزا را در چارچوب محیط ... کنفرانس بین المللی ملل
متحد که در سال 1963 درباره جهان گردی و ... 17- توسعه اخیر جهان گردی.

17 سال درباره شهيد بروجردي تحقیق کردم

23 ژانويه 2017 ... جلد دوم کتاب «مسيح کردستان» که روايتي داستان‌گونه از زندگي شهيد محمد بروجردي
است، به تازگي وارد بازار نشر شده است؛ کتابي که ظرف کمتر از ...

دانشکده روابط بین الملل - دکتر محمدرضا دهشیری

عضو شوراي راهبري ISC، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، پايگاه استنادي علوم جهان
اسلام (از شهريور 1391) ... بشر، دهم اسفند 1393، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی، ص 17 تا 19 ... «تأملاتي دربارة عدالت از منظر اسلام» (به زبان انگليسي)،
هشتمين دور ... «نگاهي به عناصر تحكيم روابط فرهنگي ايران و تركيه»، همايش بين
المللي ...

فرهنگ عاشورا و انقلاب اسلامي | پرسمان دانشجويي - اندیشه ی سیاسی

... و رهبران نهضت، بيانگر اين واقعيت است كه از ميان عناصر مذهبي، «فرهنگ عاشورا و
نهضت امام ... امام راحل(ره) دربارة تأثير عاشورا بر اهداف و انگيزه هاي انقلاب اسلامي مي
فرمايد: ... صحيفة نور، ج 17، ص 55 مردم از فرد ستيزي به دور بوده و تحت تأثير
رأفت ...

پیامبر اکرم از کودکی تاوفات

تحقیق در مورد آدیداس

تحقیق پرورش قارچ صدفي

دانلود تحلیل محتوای علوم ششم پایه ابتدایی درس یازده و دوازده .

دانلود پاورپوينت جامع وکامل دربارهMarketing on social networks

دانلود حل مشکل ثبت شبکه گوشی سامسونگ استار پرو مدل Samsung Galaxy Star Pro GT-S7262 با لینک مستقیم

دانلود پاورپوینت اصلاح آفتابگردان زراعي 24 اسلاید

تحقیق در مورد ساختمان سبز

تحقیق درمورد: اهمیت تمركز در تنيس

تحقیق درمورد آشنايي با بتن و فولاد1 با فرمت ورد

تحقیق در مورد کارخانه ماکارونی 38 ص

پاورپوینت فرهنگ سفال چشمه علی

تحقیق درمورد روابط متکامل زن و مرد

پرسشنامه ناتوانی در بیان احساسات با استفاده از کلمات

پاورپوینت مخلوط گازها

پاورپوینت بررسی معماری کاخ هشت بهشت - 24 اسلاید

پاورپوینت معماری و پایداری

سيستم هاي صوتي و مربوط به صدا در كليساي معاصر

تحقیق در مورد معرق چوب 10ص

مقاله درمورد پولشویی و اثرات اقتصادی آن

دانلود طرح توجيهي پرورش مرغ گوشتي

مقاله درباره تاریخچه ایران خودرو

تحقیق در مورد انتگرال 11 ص

پروژه ساختار بتن و مصارف آن (word)

صهيونيسم

تحقیق در مورد لزوم شناسايي عوامل همگرايي و واگرايي

تحقیق درباره شبيه سازي و آثار حقوقي آن

شهر الکترونیک رشته کامپیوتر نرم افزار

تحقیق در مورد پيامبر اسلام

مقاله درباره تغذيه و بهداشت