دانلود رایگان

مقاله درباره دستاوردهاي حقوق بين الملل عليه مجازات اعدام - دانلود رایگاندانلود رایگان کانون وکلای آمریکا دستور العمل های جدیدی را در مورد انتخاب و نحوه عملکرد وکلا در پرونده های مجازات اعدام در فوریه 2003 به تصویب رساند. این برای

دانلود رایگان مقاله درباره دستاوردهاي حقوق بين الملل عليه مجازات اعدام لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"
فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:34
كانون وكلاي آمريكا دستور العمل هاي جديدي را در مورد انتخاب و نحوه عملكرد وكلا در پرونده هاي مجازات اعدام در فوريه 2003 به تصويب رساند.
اين براي اولين بار بود كه معيارهايي جهت چگونگي دفاع وكلا در پرونده هاي كيفري مطرح مي شود و اين دستور العمل ها معرف تعهداتي براي وكلا مي باشد كه اعمال حقوق بين الملل را در دادگاه هاي داخلي بيان مي نمايد دستور العمل 10.6 تحت عنوان الزامات بيشتر، براي وكيلي با موكل خارجي است كه خواهان دفاع وي مي باشد و به منظور ايجاد موضوعاتي مرتبط با كنواسيون وين به همان گونه كه در معاهده و عنوان آن نشان مي دهد، مطرح مي باشد اين الزامات تنها زماني ايجاد مي شوند كه موكل تبعه خارجي باشد.
اين مقاله كوتاه به موضوعات ديگري در ارتباط بين حقوق بين الملل و مجازات اعدام مي پردازد: نخست: ابعاد گوناگوني را از اتباع خارجه موجود در پرونده هاي اعدام مورد بحث قرار مي دهد.
دوم: نمونه هاي ديگري را مورد بررسي قرار مي دهد كه در آن وكيل مدافع مي تواند بدون توجه به مليت موكل و با توسل بر دعاوي حقوق بين الملل طرح دعوي نمايد.
سوم: از آنجا كه موضوعات حقوق بين الملل براي بيشتر وكلا در آمريكا بحثي تازه
مي باشد، حتي آنهايي كه خواهان اقامه دعواي اعدام هستند راههاي ديگري را پيشنهاد
مي كند كه در آن مي توان به دعاوي حقوق بين المللي استناد كرد.
اين مقاله در نهايت آمريكا را نسبت به مجازات اعدام بسيار با تجربه معرفي مي كند.
ابعاد ديگر كنواسيون وين
تضمير دستورالعمل 10.6 ياد آور مي شود كه سندي مهم وجود دارد و مقامات داخلي دولت آمريكا معمولاً بايد مطابق كنواسيون وين عمل نمايند.
ديگر مفسران متذكر شده اند كه در بيشتر دادگاه هاي داخلي راهي مناسب براي فرار از كنواسيون وين وجود دارد.
اما در پاسخ به اينكه چرا وكلاي مدافع بايد موضوعات حقوق بين الملل را در
پرونده هاي بعدي خود علاوه بر دستور العملهاي موجود دنبال كنند، چندين دليل موجهه وجود دارد: 1- نشانه هاي مثبتي از آراء جديدتر به چشم مي خورد كه شرايط آن را به دفع متهم تغيير مي دهد. 2- دعوا زماني با شكست مواجه مي شود كه با دفاع مناسبي همراه نبوده و يا اينكه زمان مناسبي براي آن صرف نشده و نه يك سوء نيت قضايي صرف.
3- كه تقريباً در رابطه با دليل قبلي مي باشد، نزاعي كه به علت ورود حقوق بين الملل در رويه قضايي دادگاه هاي كشور براي مجازات اعدام ايجاد شده است.
اما اين عدم هماهنگي بايد به عنوان نزاعي بلند مدت به منظور تغيير رويه قضايي
دادگاه هاي امريكا در نظر گرفته شود. اجراي معاهدات موجود كه از حقوق فردي دفاع مي كند امري نيست كه بسياري از دادگاه ها در امريكا به انجام آن عادت داشته باشند. و نقش كانون وكلاي مدافع به همان اندازه كه موثر است آموزش دهنده نيز مي باشد.


تفسير اين دستور العمل راي مطلوب دادگاه تجديد نظر جزايي ايالت اكلاهما Valdezv. را تاييد مي كند.
نتيجه مثبت بعدي در پرونده اي پيرامون مجازات اعدام در ايالت متحده حاصل شد.
Madej. Schomnig طبق مجموعه قوانين مصوبه به دادكاه منطقه اي فدرال احضار شد و براي بررسي اتهام به قتلي در ايلينويز ( I llinois) به جايگاه رفت گرچه دادگاه نظريات وكيل مدافع را رد كرد اما مطالب كنواسيون وين را در راي خود مبني بر صحت، در (La Grand) مورد بررسي دوباره قرار دارد.


مقاله درباره دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام


تحقیق درباره دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام


تحقیق درمورد دستاور


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله درباره دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام - دانلود سرا

مقاله درباره دستاوردهاي حقوق بين الملل عليه مجازات اعدام لینک پرداخت و دانلود در.

دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام - آفتاب

5 دسامبر 2009 ... این مقاله کوتاه به موضوعات دیگری در ارتباط بین حقوق بین الملل و .... اخذ تضمین
دربارة مجازات اعدام ، از این استرداد نسبت به آمریکا امتناع کنند.

ﻓﺮهﻨﮓ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮو ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ - IDLO

ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ ﺑﺮاﯼ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻟﻐﺎت و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ وﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ . اﻳﻦ ﮐﺘﺎب.
ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﻣﻨﺒﻊ ..... ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠ. ﯽ ...... ﻣﺠﺎزات ﻣﺠﺮم ﺑﻪ ﻣﺮگ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع از ﻣﺠﺎزات، اﺷﺪ
ﻣﺠﺎزات ﻳﺎ اﻋﺪام ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ... اﻳﻦ ﻟﻔﻆ دوﻣﻌﻨﺎ دارد ﻳﮑﯽ درﺑﺎرﻩ ﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎ و دﻳﮕﺮﯼ در ﺑﺎرﻩ ﺷﮑﺎﻳﺎت ﺗﺨﻄﯽ
هﺎﯼ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ. : .1 ..... در زﻣﻴﻨﻪ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ، ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪون ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺟﻨﺎﻳﯽ، ﺁزار و اذﻳﺖ را ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

دانلود تحقیق در مورد حقوق بين الملل عليه مجازات اعدام

دستاوردهاي حقوق بين الملل عليه مجازات اعدام. Richard J. Wilsons. كانون وكلاي آمريكا
دستور العمل هاي جديدي را در مورد انتخاب و نحوه عملكرد وكلا در پرونده هاي مجازات اعدام در
...

گزارش سالانه عفو بین الملل درباره مجازات اعدام در ایران - BBC Persian

30 مارس 2010 ... سازمان عفو بین الملل در گزارش خود درباره مجازات اعدام در سال گذشته ... عفو بین الملل
، از سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر، در گزارش پیرامون موارد اجرای مجازات اعدام
در ... که مقامات جمهوری اسلامی همچنان از مجازات اعدام به عنوان حربه ای علیه زندانیان ....
فرانسه، بریتانیا و آمریکا خواستار تحقیق درباره خشونت های بعد از ...

معاهدات بين المللي، نقض حقوق بشر، اعدام و مجازات اسلامي | پرسمان ...

غرب ايران را به نقض حقوق بشر و عدم پاي بندي به معاهدات بين الملليم متهم مي كندچه ...
است كه در راستاي تبليغات منفي بر عليه نظام جمهوري اسلامي و تخريب وجهه بين
المللي .... اين تعداد شهيد را نخواهد داد و از اين اتهام حقوق بشري درباره اعدام هم مبري خواهد
شد! ..... عباسعلي عميد زنجاني ,تهران , سمت - اسلام و حقوق بين الملل عمومي , دفتر
همكاري ...

دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام - ویستا

10 دسامبر 2006 ... این مقاله كوتاه به موضوعات دیگری در ارتباط بین حقوق بین الملل و مجازات اعدام می
پردازد: ۱) چندین مورد از پرونده‌هایی كه علیه اتباع خارجه تحت عنوان مجازات اعدام ....
مجرمین دارند كه به دلیل عدم توافق درباره اعمال كنوانسیون وین می‌باشد.

پایان نامه | دانلود پروژه،ترجمه مقاله، پایان نامه و گزارش کارآموزی

عنوان پروژه: کار تحقیقی دستاوردهاي حقوق بين الملل عليه مجازات اعدام، رشته حقوق
رشته: فقه و حقوق اسلامی،پروژه تحقيقاتي دوره كارشناسي فرمت فایل: WORD (قابل
...

عفو بین‌الملل - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

عفو بین‌الملل (به انگلیسی: Amnesty International) سازمانی غیردولتی می‌باشد که
... عفو بین‌الملل در سال ۱۹۶۱ و با تاثیرپذیری مستفیم از مقاله زندانیان فراموش شده
.... عفو بین‌الملل همچنین توسط سازمان بین دولتی حقوق بشر در ایالات متحده آمریکا٫ (
به ... گزارش مجازات اعدام توسط سازمان عفو بین‌الملل (When the State Kills به فارسی:
...

مجله تحقيقات حقوقي - سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

اي از. اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد. ﮐﻠﯿﺪ واژﮔﺎن. ﮐﯿﻔﺮﺷﻨﺎﺳﯽ. ،. ﻣﺠﺎزات ...
ﻣﺠﺎزات. ﻫﺎي ﺑﺪﻧﯽ اوﻟﯿﻦ ﻣﺠﺎزات. ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ اﺟﺮا ﻣﯽ. ﮔﺮدﯾﺪ. رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﺎ. ﻧﺰول ﮐﺘﺐ آﺳﻤﺎﻧﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ... ﺗﻮان ﺑﻪ اﺻﻮل ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﺟﺮم و ﻣﺠﺎزات، رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ، ..... ﻧﻈﺮ را ﺑ. ﯽ ﺣﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺪف از اﺟﺮاي ﮐﯿﻔﺮﻫﺎي ﺑﺪﻧﯽ در اﺳﻼم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ و. اﻋﺪام، و ﺷﻼق. – ... اﻟﻤﻠﻞ ، ﭼﺎپ او ل،
ﭼﺎﭘﺨﺎﻧـﻪ.

طرح اصلاح قانون مجازات اعدام - .:: Welcome to Banoye Bartar e ...

در بین این مجازات‌ها‌، مجازات اعدام از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار است، چرا‌که مجازات
اعدام در بین مجازات‌های بدنی علیه تمامیت جسمانی، شدیدترین آن‌هاست‌. در این مقاله به
واکاوی فرایند کاهش یا حذف اعدام آن در جرایم مربوط به مواد مخدر ... به هر حال، همان‌‌طورکه
اشاره شد، این مجازات در مورد جرائم یادشده، وارد نظام حقوقی ما شد و در سطح بین الملل ...

چرا اعدام نه! به مناسبت 10 اکتبر روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در باره انتقادات غربی ها می گوید: غربی ها سنگسار
را ... زیر در توجیه صدور حکم اعدام مطرح می شود: - مجازات متخلف (به عنوان درس عبرتی
برای دیگران) .... *سازمان عفو بین الملل؛ تلاش برای لغو مجازات اعدام مرتبط با مواد
مخدر [2015 Oct] ... *نقدی مختصر به مقاله ی ایرج مصداقی «مسعود رجوی سه دهه فرار و .

حمايت ٤١ سازمان حقوق بشرى از ادامه مأموريت گزارشگر ويژه حقوق بشر ...

21 مارس 2017 ... حمايت ٤١ سازمان حقوق بشرى از ادامه مأموريت گزارشگر ويژه حقوق بشر ... تنها از طریق
توجه مداوم از سوی جامعه بین المللی این دستآوردهای اولیه می ... که فاقد شرایط “جدی
ترین جرایمی” که طبق قوانین بین المللی مجازات اعدام تنها ... مقامات به صورت
سیستماتیک به تحقیق در مورد ادعاهای شکنجه و سایر ... سازمان عفو بین الملل.

راه های تکامل حقوق بشر در ادبیات و گذر تاریخ (پاره ی هفدهم): asre-nou ...

11 سپتامبر 2017 ... در مقاله ی پیشین گفتمان مبارزه بر علیه شکنجه و تکامل نظریات ... بنام "در باره ی
جنایت و مکافات" غیر انسانی بودن اعدام مطرح کرد و خواستار آن شد که ... علیه مجازات
اعدام تبلیغ کرده و شروع به گسترش این چنین تفکری در بین مردم پرداختند. ....
طبق گزارشهای کمسیون حقوق بشر سازمان ملل، سازمان عفو بین الملل و دیده ...

مقالات حقوق بین الملل - سایت حقوقی محمد حسنی

متن ترجمه پروتكل اختياري سوم الحاقي به كنوانسيون حقوق كودك درباره‌ ي آيين
مكاتبات ..... دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام, 19 شهریور 1391, کلیک ها:
798.

درآمدي بر پيش نويس قانون بين الملل جزا - Ghavanin.com : Iran Law ...

موضوع نوشتار حاضر كه به بررسي پيش نويس قانون جرايم عليه صلح وامنيت بشري
... كه دركميسيون حقوق بين الملل ودرمجامع علمي بررسي شده و مي شود، مورد تحقيق و ....
قانون مزبور كه حاوي كلياتي درباره حقوق بين الملل جزا، مسئوليت دولت واشاراتي ....
كميسيون حقوق بين الملل با تعيين مجازات اعدام در قانون بين الملل جزا نظر موافق
ندارد.

ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻮرای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﺸﺴﺖ دهﻢ اﺟﻨﺪا 2 ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺰارش - OHCHR

ﮔﺰارش ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﮐﻤﺸﻨﺮ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﮔﺰارﺷﺎت دﻓﺘﺮ ﮐﻤﺸﻨﺮ ﻋﺎﻟﯽ و ﺳﺮﻣﻨﺸﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ... ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و دﺳﺘﺎورد هﺎی ... ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎ. ن در زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎﻣﻪ. C. اﻗﻠﻴﺖ. هﺎ. V. ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ از ﻣﺠﺎزات. A.
ﻋﺪاﻝﺖ اﻧﺘﻘﺎﻝﯽ. B. ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ از ﻣﺠﺎزات ... ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺱﺘﺮاﺗﻴﮋی ﮐﺎهﺶ ﻓﻘﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺱﺘﺮاﺗﻴﮋی اﻧﮑﺸﺎف ﻣﻠﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ .... ﻳﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺎﻻی ﻳﮏ ﺑﺲ در ﮐﻨﺪهﺎر از ﺱﻮی ﺷﻮرﺷﻴﺎن اﻋﺪام ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ . .18.

زن در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه - فصلنامه پژوهش حقوق کیفری

چکیدهیکی از موضوعات مهم و مورد توجه جامعه بین المللی، احترام به حقوق زن و مرد و
عدمتبعیض بر اساس جنسیت ... دستاوردهای جامعه بین الملل استفاده کنند. ..... برای
تحقیق درباره تدابیر تسهیل کننده بازپروری اجتماعی آن ها از این نهادها استمداد
میجوید. .... بااین حال به حکم ماده 5 همین آیین نامه ، عروض استحاضه، مانع اجرای مجازات
اعدام نیس ت.

IranSOS کمیته بین المللی نجات ایرانیان - مرتکبان اعدام های ۱۳۶۷ ...

کمیته بین المللی نجات ایرانیان تشکلی است برای حقوق بشر. ... مسیر یاب.
موقعیت شما: صفحه نخستاخبار مرتکبان اعدام های ۱۳۶۷ هنوز هم از مجازات معاف هستند ...

نسیم آنلاین | حکم سران فتنه طبق قانون مجازات اسلامی"اعدام" است

28 دسامبر 2016 ... مشروح میزگرد حقوقی درباره "عملکرد سران فتنه" ... فقط در کتاب پنجم قانون مجازات
اسلامی و در فصل اول آن جرائم، علیه امنیت داخلی و خارجی آمده بود اگر ...

گزارش گروه کاری درباره بررسی ادواری جهانی جمهوری اسلامی ایران

نماینده ایران به اشارات صریح و فراوان درباره حقوق بشر در قانون اساسی، مانند فصل ...
11- نماینده ایران همچنین برتاثیر منفی تحریم های یکجانبه و اجباری و بین ....
دستاوردهای انقلاب ایران وپیشرفت های حاصله، وتبعیت ایران ازچند معاهده حقوق بشر
اشاره کرد. ..... اتریش در باره اعمال ظاهرا نا متناسب مجازات اعدام علیه اعضای گروه های
اقلیت و ...

حمایت ۴۱ سازمان حقوق بشری از ادامه ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر ...

17 مارس 2017 ... تنها از طریق توجه مداوم از سوی جامعه بین المللی این دستآوردهای اولیه می‌توانند به ....
لوتر، مدیر تحقیق و حمایت خاورمیانه و شمال آفریقا – سازمان عفو بین الملل ... رافائل
چنویل-هازن، مدیر اجرایی – همه با هم علیه مجازات اعدام (ECPM) ... اظهارات ضد و نقیض و
سردرگمی مسوولان درباره حذف یا حضور سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد.

عفو بین الملل: 2015 سالی شرم آور برای حقوق بشراست/ عربستان ...

24 فوریه 2016 ... حقوق بشر > جهان - سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه از نقض شرم آور حقوق بین ...
عفو بین الملل در این گزارش که درباره 160 کشور و منطقه است، از لغو مجازات اعدام در ...
که قرار است امسال(2016) این مجازات را لغو کند، به عنوان دستاوردهای حقوق ... دوم/
واکاوی اغراض سیاسی اتحادیه اروپا علیه ایران ، به بهانه های حقوق بشری ...

جوابیه ستاد حقوق بشر به گزارش بی‌اساس وزارت خارجه انگلیس در مورد ...

17 آگوست 2016 ... جوابیه ستاد حقوق بشر به گزارش بی اساس وزارت خارجه انگلستان در مورد وضعیت ...
استقرار مردم سالاری دینی بر مبنای تفکر اسلامی و دستاوردهای آن ... مقابل تحریم های
ظالمانه و غیرقانونی کشورهای غربی علیه ایران، حضور ده ها میلیونی .... میثاق بین
المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مجازات اعدام را به طور مطلق منع نمی کند، ...

کمپین «بنویس برای حق» و تلاش برای بهبود وضع حقوق بشر در جهان ...

2 دسامبر 2015 ... در تازه‌ترین گزارش این نهاد مدافع حقوق بشر به دستاوردهای کمپین «بنویس برای حق
» نیز اشاره شده است. ... این نجات‌یافته از مجازات اعدام، موسس آکاتوگبا نام دارد که متهم
به ... سازمان عفو بین الملل در کمپین «بنویس برای حق» خواستار برپایی دادگاه ...
علیه متهم، از خواسته‌های سازمان عفو بین الملل درباره سامان نسیم است.

ایران - به اعدام با سنگسار خاتمه دهید

پيوست 1: كمپين عليه سنگسار، نوشته آسيه اميني ... عفو بين‌الملل با مجازات اعدام در
هرشرايطي مخالف است و اعتقاد دارد كه سنگسار مشخصا براي ... كميته حقوق بشر سازمان
ملل تأكيد كرده است كه «مجازات اعدام بايد اقدامي كاملا استثنايي باشد». ..... در باره
سنگسار الهام‌بخش كمپين قانون بي‌سنگسار بوده و در باره اين پرونده تحقيق كرده است
، ...

کودکان و حقوق بشر - IHRN.ir

گزارش 3 سازمان بین المللی درباره مرگ کودکان آواره در دریای مدیترانه ... هشدار عفو
بین الملل درخصوص نقض کودکان کار از سوی 16شرکت بزرگ فناوری .... نخستین
گزارش دبیرکل ملل متحد درخصوص خشونت علیه کودکان در آفریقا ..... بررسی آثار
منفی اجرای مجازات اعدام، بر حقوق بشر کودکانی که والدین خود را بدین وسیله از دست
می‌دهند؛

رشته حقوق Archives - مقاله | بازارچه تحقیقاتی

دسته رشته حقوق, مقالات رایگان, مقالات و تحقیقات رشته حقوق ... دستاوردهای حقوق
بین الملل علیه مجازات اعدام مقدمه: ابعاد دیگر کنواسیون وین بررسی قانون HOFSTRA
...

حذف مجازات اعدام درحالیکه موادمخدر بیداد میکند/آیا مجازاتی به ...

15 دسامبر 2014 ... ***مجازات‌ اعدام در حوزه مواد مخدر نیازمند اصلاح است ... در چند سال اخیر تاوان بسیاری را
درباره مسائل حقوقی بشری داده، البته این موضوعات مدام دستاویز ...

معاهدات حقوق بشري

ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠي ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ا ﯾﻦ روﯾﮑـﺮد. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮي ﻣي. ﺗﻮان. ادﻋﺎ ﮐﺮد ﭼﯿﺰي ﺑﯿﺶ از
ﻧﻘﺶ ... دﺳﺘﺎورد ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺗﺪوﯾﻦ اﯾـﻦ ... ﻗﺎﻧﻮﻧ. ﮕﺬاران و در ﻣﻮرد ﺣﻘـﻮق ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠـﻞ. ﺑﺸﺮ ﻣﺤﺼﻮل
ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠـي ﻧـﺪاﻧﯿم،. درﻋــﯿﻦ ﺣــﺎل ﻧﻤي .... ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﻨﻊ و ﻣﺠﺎزات ﺟﺮم ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌي ..... .30 The
Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
.

حق سپید - استاد محمد حسین رمضانی قوام آبادی

3. كارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی 1378 ... تجارت بین الملل و
محیط زیست(ترجمه و تحقیق)، انتشارات شهر دانش، 1389. 3. نقش كمیته بین المللی ...

به گزارش هیئت بین المللی کنترل مواد مخدر سه چهارم جمعیت جهان به ...

نسبت به انحراف از کنوانسیون های بین المللی کنترل مواد مخدر هشدار می دهد؛ ... برای
کاهش تقاضا و احترام به حقوق بشر را فرا می خواند و مجدداً خواستار لغو مجازات اعدام ...

یک گام تا تغییر مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر/ اعدام حذف نشد ...

یک گام تا تغییر مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر/ اعدام حذف نشد . ... 271 219
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد: طرح الحاق یک ماده به قانون ... بررسی
تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در دستور کار هفته آینده
مجلس .... معاون امور بین الملل و همکاری های بین المللی قضایی ستاد حقوق بشر اسلامی
با ...

از ﺟﺮم ﻧﺎﺷﯽ ﺧﺴﺎرت ﺟﺒﺮان در ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﯿﻔﺮي دادرﺳﯽ ﻫﺎي - مجله حقوقی دادگستری

اﺳﻨﺎد دﯾﻮان ﮐﯿﻔﺮي ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ارزﯾﺎﺑـﯽ ﺧﺴـﺎرت ﻧﺎﺷـﯽ از ﺟﺮم،. اﻣﮑﺎن ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ...
ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ ﺗﺤـﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ دﺳـﺖ آوردﻫﺎي ﺑﺰه دﯾﺪه ﺷﻨﺎﺳــ ﯽِ ﺣــﻤﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ. ﺑﺰه دﯾﺪه را .... ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ در آن ﺟﺎ
زﻧﺪاﻧﯽ اﺳﺖ، ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋﻔﻮ ﯾﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺠﺎزات ﺑﺎﺷﺪ، دوﻟﺖ. ﻣﺮﺑـﻮﻃﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ..... وارد ﺣﻘـﻮق ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺷـﺪ.
اﻣﺮوزه اﯾﻦ ..... ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﺑــﻞ اﻋﻤﺎل در دادﮔﺎه ﻫﺎي ﻧﻮرﻧﺒــﺮگ و ﺗﻮﮐﯿﻮ، اﻋﺪام و ﺣـــﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺠﺎزات در. دادﮔﺎه
ﻫﺎي ...

دستاورد انقلاب:آمار اعدام ها از سال ۵٧تا ٩۵ | فضول محله

11 فوریه 2017 ... بصورت تقريبي ميتوان ٦١هزار نَفَر اعدام رسمی و ترور فتوایی را تخمين زِد ! ... چنانچه
این مقاله را پسندید، خواهشمند است آنرا بازپخش فرمایید. .... طبق آمار آژانس خبررسانی
کُردپا، ٨١۴ مورد مجازات اعدام در سال نخست دولت روحانی به اجرا .... بشر درایران، عفو
بین الملل، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، خبرگزاری هرانا.

گروه حقوق و جزا و جرم شناسی/ - دانشگاه قم

3 روز پیش ... جوايزعلمي )دستاوردها و افتخارات) ... سياست کيفري ايران در حفظ محيط زيست با
الهام از اسناد بين الملل ... بزه تصرفات عدواني, مزاحمت و ممانعت حق موضوع قانون مجازات
اسلامي ... نسل‌زدايي و جنايت عليه بشريت در حقوق بين المللي جزايي و داخلي ..... 22-
واکاوي مستندات فقهي اعدام تعزيري،پژوهش حقوق کيفري،1393

روزنامه اعتماد91/11/1: ديوان:پايان فرهنگ مصونيت،آغاز محاكمه قدرت

20 ژانويه 2013 ... رسيدگي به جناياتي كه در صلاحيت ديوان كيفري بين المللي موضوع ماده پنج ... جنت
مكان رفتيم و درباره صلاحيت ديوان كيفري بين الملل، دستاوردها، موانع و پرونده ... مد
نظرتان بوده است در آغاز و نخستين بار در حقوق بين الملل چگونه طرح شده است؟ ...
اصلي كه مباشر يا طراح جنايات بين المللي بودند از محاكمه و مجازات مي شد.

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﯾﯽ اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﻗﺒﺎل ﻣﻮاد رواﻧﮕﺮدان

واﺣﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ... ﺒﯽ داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺣﻘﻮق ﺟﺰا و ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﯽ واﺣـﺪ ﺑـﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻞ اﻇﻬﺎر ﻣﯽ
... ﺷﺪﯾﺪ و ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺮاﻧﻪ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﻋﺪام ، ﺷﻼق ، ﺣﺒﺲ ﻫﺎي ﻃـﻮﻻﻧﯽ.

تحقیق , پروژه , ارائه , مقاله , حقوق , علوم سیاسی , علوم انسانی , پایان ...

دستاوردهاي حقوق بين الملل عليه مجازات اعدام Richard J. Wilsons كانون وكلاي آمريكا
دستور العمل هاي جديدي را در مورد انتخاب و نحوه عملكرد وكلا در پرونده هاي مجازات اعدام در
...

حقوق و علوم قضایی | کلیک - مرجع دانلود پایان نامه و مقاله

دانلود پایان نامه : بررسي حقوقي جرم قاچاق كالا ... دانلود تحقیق : بررسي وقايع نفت
در يك دهه پيش از انقلاب ... دانلود مقاله : دستاوردهاي حقوق بين الملل عليه مجازات اعدام.

حقوق - نسل زدایی از دیدگاه اسلام و حقوق بین الملل

حقوق - نسل زدایی از دیدگاه اسلام و حقوق بین الملل - وبلاگ اختصاصی حقوق. ... این
مقاله در دو گفتار تنظیم شده که گفتار نخست به نسل زدائی از دیدگاه حقوق بین الملل
... جرم نسل زدائی در کنوانسیون 1948 جلوگیری و مجازات جنایت نسل زدائی بیان شده
... نسل زدائی عبارت است از ارتکاب هر یک از اعمال مشروحه زیر علیه یک گروه ملی ،
قومی ...

تحقیقی در بارۀ کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ... - انقلاب اسلامي

در اواخر بهمن‌ماه ١٣٦٧، خمینی در پیامی تاریخی به پرخاش علیه هواداران چپ گرای سابقش
... ۴ گرچه رویه جمهوری اسلامی در سازمان ملل این بود که همه دعاوی در باره اعدام در زندان‌ها را
.... دیگر اصول حقوق بین الملل را هم زیرپا گذاشت و از مجازات مصون ماند، مخالفان را در ...
یا نخواستند مجدّانه به تحقیق درباره کشتار دستجمعی در زندان‌های ایران بپردازند، ...

زنده باد سکولاریسم | - بهرام رحمانی

4 نوامبر 2017 ... چهارشنبه , ۳ آبان , ۱۳۹۶ حقوق بشر, خبرهای روز ... غارت و چپاول و زندان و شکنجه و اعدام
و نابودی کشور بزرگترین دستاوردهای رژیم اسلامی. از زمانی که ...

به سوی حقوق جزای انسانی - شفقنا افغانستان

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها[1] یكی از اصول بنیادین حقوق جزا است. ... علیه
درنظر بگیرد كه در قانون وجود ندارد بلكه صرفاً می تواند فرد محكوم علیه را به .... این
مبحث یکی از مباحث مهم درحقوق جزای بین الملل است، چون از بحث ما خارج است ..... دوم)
این ماده شکنجه را هم در مراحل گرفتاری، تحقیق و تعقیب، منع می کند و هم در مرحله اجرای
مجازات.

وضعیت كودكان كار و خيابان طبق اسناد بین المللی و در ايران

20 آگوست 2013 ... بر اساس ماده یک کنوانسیون بین المللی حقوق کودک ، کودک به کسی گفته ... در این
مقاله طی بند های مجزا به تعریف کودکان کار و خیابان ، آمارهای موجود در این .... بین
المللی حقوق کودک پیوسته است ، از نظر موازین حقوق بین الملل قابل ... مواردي همچون
خشونت عليه كودكان، خشونتهاي خانگي، بيگاري و استثمار اقتصادي آنها، ...

حقوق بشر و دموکراسی برای ایران :: حقوق زن حقوق بشر است

حق زندگی، مجازات اعدام . ... مقالات مذكور در سال ۱۹۹۵ در كتاب «حقوق زنان، حقوق بشر
است»، به ویراستاری جولی ... گاه‌شمار مبارزات و دست‌آورد‌های حقوقی زنان در سطح
بین‌الملل ... در این قطعنامه تبعیض علیه زنان به دلیل نفی برابری ذاتی بین انسان‌ها
و لطمه ... ۱۹ ژوئن-۲ ژوئیه ۱۹۷۵، تشكیل اولین كنفرانس سازمان ملل متحد در باره‌ زنان در
مكزیكو.

تحلیل جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران | شبکه ...

در این مقاله تلاش میشود با ارائة تحلیل حقوقی جامع از این جرم، ابعاد و ویژگیهای آن ...
در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و در فصل اول آن تحت عنوان جرائم ضد امنیت داخلی و
.... در فرهنگ روابط بین الملل، Propaganda شامل هر گونه آگاهیبخشی است که متوجه ....
ایران، خواه مستقلاً، برضد مملکت ایران مسلحانه قیام کند، محکوم به اعدام خواهد شد.» ...

ابعاد حقوقی و بین المللی تعرض به سفارت عربستان - خبرآنلاین

6 ژانويه 2016 ... مقاله حاضر به ابعاد حقوقی و بین المللی آن از منظر حقوق بین الملل، به اجمال می پردازد.
... بررسی مسئولیت حقوقی اعدام شعیان و تعرض به سفارت و کنسولگری عربستان ...
دادگاه تجدیدنظرعربستان،اتهامات مطرح شده علیه شیخ نمر را با حکم صادر ... و نظر به "
قتل تعزیری" و اعدام وی به جهت عدم تناسب مجازات قبلی صادره با ...

دستاوردها و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید (قسمت چهارم)

خانه » اخبار حقوقی, مقالات کیفری » دستاوردها و نوآوری های قانون آئین دادرسی ....
شناخته شده در حقوق بین الملل(۳) و در نتیجه، پُر رنگ ساختنِ رویکرد حقوق بشری
بدان و نیز ... علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن، ت – جرائم
موجب مجازات ... صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین، رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و
سیاسی، به ...

www.azadizan.net

روز جهانی زن و روز جهانی کارگر از افتخارات و دستاوردهای با ارزش جنبش
سوسیالیستی .... اطلاعیه: حکومت اسلامی ایران سمبل مجازات اعدام در جهان است! ..... طبق
این تحقیق "۱۱ میلیون دختر آماده ازدواج … ... به گزارش سازمان های حقوق بشر و عفو
بین الملل ... در این سخنرانی درباره ریشه و منشاء خشونت علیه زنان و راه مبارزه با آن
صحبت می شود.

اصل مقاله (731 K) - فصلنامه قضاوت

بودن قاعده مصونیت دولت، در. حقوق بین. الملل معاصر. ،. با بررس، این موضوع در ر. ی
دیوان بین .... جمهوری اسکم، ایران برای رسیدگ، به دعاوی مدن، علیه دولت. های خارج،. «.

۶ دلیل رد گزارشهای احمد شهید/ عملکرد گزارشگر ویژه مردود است ...

11 جولای 2016 ... معاون قضایی ستاد حقوق بشر، در واکنش به انتشار خبر احتمال تغییر گزارشگر ...
سندسازی علیه خود در مجامع بین المللی را بی پاسخ نگذاشته است، ستاد حقوق ...
گزارشگر کلیه دستاوردهای علمی،فنی و دموکراتیک ایران را نادیده گرفته آنها را ...
معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان در خصوص مجازات اعدام در جمهوری ...

انجام پایان نامه (پایانی بر یک شروع عالی) - ایران وب

بانک مقاله و پایان نامه انجام پایان نامه. گروه آبنوس علاوه بر ارائه خدمات تخصصی انجام
.... انجام پایان نامه پروژه پايان دوره كارداني رشته اقتصاد كار و بهره وري درباره پول
وبانكداري. 244 ... انجام پایان نامه دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام. 278 ...

مدافعین حقوق ال.جی.بی.تی نگران تاثیرات مخرب ترامپ بر آفریقا هستند

ژوزف آچیله تدیو؛ فعال حقوق همجنسگرایان به طور روزمره نگران آزار و اذیت و احتمال ...
مقاله · ویدیو ... را در روند از بین بردن دستاوردهای فعالین این عرصه و کاهش حمایتهای
بین المللی ... علیه لوایح و تصمیمات شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه مجازات اعدام و
نیز علیه ... سازمان عفو بین الملل اعلام کرده است: همجنسگرایی در بیشتر از 33
کشور ...

دانلود پاورپوینت بررسی ضوابط و اصول طراحی پارکینگها | فروشگاه ...

10 فوریه 2017 ... پارکینگ مزاحم: محل توقف خودرویی که از آن برای عبور خودروی دیگر حقوق ارتفاقی
تعریف شده باشد. حذف پارکینگ: آن تعداد پارکینگ که برخلاف ...

حقوق بین الملل عمومی :: در رگ تاک

۱۸۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حقوق بین الملل عمومی» ثبت شده است - یادداشت ها و آثار
امیر مقامی. ... مقاله ای با عنوان «سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم از منظر حقوق بین
الملل و حقوق .... اکنون بحثهای عمومی درباره سند آموزشی 2030 در جریان است و کمتر
کسی است که .... مشروعیت مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر از منظر فقه امامیه و حقوق بین
الملل.

کانون هواداران حقوق بین الملل

پیرامون مفهوم پدیده تجزیه در حقوق بین الملل مقاله ای مختصر در حداقل 40 سطر
بنویسید. .... وی همچنین گفت: برای برخی زندانیان ایرانی در خارج از کشور مجازات
اعدام صادر شده یا .... (نامه يک حقوقدان به رئيس‌جمهور درباره زندانيان ايراني و محکوم به
اعدام در مالزي: .... رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی
تلفیق ...

تحريم اقتصادي يكجانبه ايالات متحده امريكا عليه جمهوری اسلامی ايران از ...

31 ا کتبر 2011 ... صحنه اعدام مزدوران جناتکار آمریکا و صهیونیسم که دست به ربودن و کشتار ... تحريم
اقتصادي در حقوق بين الملل وسيله‌اي براي فشار به كشور ... تحريم اقتصادي يكجانبه
آمريكا عليه ايران در گذر تاريخ ... دي ماه سال 1359 (19 ژانويه سال 1981) آزاد شدند اما
مجازات ايران هنوز ادامه دارد. ..... درباره ی سید محمد هاشم پوریزدانپرست.

ﻫﺎي اﯾﺮان و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ د - پژوهش ملل

8 ژوئن 2017 ... ﮐﯿﻔﺮي ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻞ (. )2. ﻣﺤﺴﻦ ﺳﯿﺮﻏﺎﻧﯽ. 1. ، ﻣﻬﺪي رﺑﯿﻊ. 2. ﭼﮑﯿﺪه. ﺍﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺍدﺍﻣﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ. « ﻓﺮﺻﺖ. ﻫﺎ و
ﭼﺎﻟﺶ. ﻫﺎی ﺍﯾﺮﺍن ..... دﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﺗﺒﺎع دﯾﮕﺮ ﮐﺸـﻮرﻫـﺎ. ﻧﯿﺰ ﻃﺮح دﻋﻮا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. .... دﺭﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دﯾﻮان
دﺭﺑﺎﺭه ﻣﻘﺮﺭات ﻣﺎﻫﻮی ﮐﯿـﻔـﺮی. ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﺑﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﻗﺮاﺭ ... اﻟﻐﺎی ﻣﺠﺎﺯات اﻋﺪام، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ
دﯾـﻮان اﺯ. ﺳﻮی دوﻟﺖ .... ﮔﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ، ﯾﮑﯽ ﺍز ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﺣﻘﻮﻗﯽ. ﺑﺸﺮ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽ.

حقوق بین الملل عمومی علامه طباطبایی - سخنرانی دکتر سید قاسم زمانی ...

پرونده حقوق بشری امریکا در شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد ... فعالیت خویش
دستاوردهای مهمی را در زمینه تدوین و توسعه حقوق بشر از خود به جای گذاشت. ... رفع تمام
اشکال تبعیض علیه زنان مورخ 1979، کنوانسیون میان امریکایی حقوق بشر مورخ ...
ندارد کما اینکه در بسیاری کشورها اعدام وجود دارد اما در امریکا مجازات اعدام به جدی ترین
و ...

ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام

مقاله توسط ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام منتشر شده در 12-09-2017 ... مبارزه با
مجازات اعدام مورخ 10 اکتبر سال 2017، افزایش آگاهی درباره دلایلی است که ... سازمان
عفو بین الملل نشریه جهانی خود درمورد مجازات اعدام را سه شنبه 11 آوریل ... نهمین گزارش
سالانه توسط "سازمان حقوق بشر ایران" و "سازمان با هم علیه مجازات اعدام" درمورد مجازات
اعدام در ...

وزارت دادگستری

12 مارس 2016 ... ​کنوانسیون حقوق کودک در 54 ماده در 20 نوامبر 1989 به اتقاق آرا در مجمع عمومی سازمان
.... آقای دکتر محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت ... برگزار و ضمن
اعلام دستاوردهای جمهوری اسلامی تجربیات آنها دریافت شود. .... در موضوع تحولات رخ داده
در پایاندهی به اعدام کودکان، آیا قضات تحت آموزش قرار گرفتهاند؟

بازدارندگی و نقش آن در پیشگیری از جرم

8 مارس 2016 ... در مقاله ی پیش رو ابتدائا به معرّفی کوتاه نظریّه ی بازدارندگی کیفر می پردازیم
و .... دراز نه تنها در عرصه کیفری از حقوق داخلی بلکه حتّی در حوزه ی حقوق بین الملل
و .... شخصی که در باب الغای مجازات اعدام قلم فرسایی کرده است(بکاریا،1380 ص 70)،
.... 93)اعم از واکنش های جامعه علیه جرم از قبیل مجازات،اقدامات تأمینی و ...

7 حكم عليه احمدی‌نژاد/اسرار تخلفات 4 و 7 هزار ميلياردی/پیشنهاد ... - آفتاب

30 جولای 2017 ... در اين مدت ٤٠٠ مورد توبيخ كتبي با درج در پرونده و ٥٢٠ مورد كسر حقوق صادر ...
دادستان ديوان محاسبات كشور، اين را به يكي از شعب تحقيق خود ارجاع ... در بخشي كه
احكامش متضمن اعمال مجازات اداري است، اين احكام از توبيخ ..... در مورد بابك زنجاني حكم
قطعي اعدام صادر شده است. ..... ١٠٠ دستاورد برجام از زبان «حمید بعیدی‌نژاد» ...

Displaying items by tag: جنگ قره باغ - موسسه ترجمه و تحقیق هور

وی نقض مفاد آتش بس را از اصول حقوق بین الملل دانسته است. نماینده جنگ طلب
پارلمان .... واکاوی مواضع دروغین جمهوری آذربایجان درباره جنگ قراباغ. ایساک
یونانسیان.

ماهنامه خط صلح – ملاحظات حقوق بشری و جنسیتی در مقابله با مواد مخدر ...

25 سپتامبر 2016 ... برای آن‌که به طور موثر هزینه‌های حقوق بشری جنگ علیه مواد مخدر را در عرصه‌ی جهان
برآورد نمود، باید رابطه‌ی بین قوانین و سیاست‌های ... در کشورهای چین و ایران که مجازات
اعدام وجود دارد آیا مشکل و آسیب‌های اجتماعی مواد مخدر محدودتر گردیده است؟ ... دستاورد
تحقیق گسترده‌ای که در سه کشور سنگاپور، مالزی و اندونزی بین سال‌های ...

ملاحظات جنسیتی حق تجمع — الهه امانی | سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج ...

16 ا کتبر 2017 ... ملاحظات جنسیتی حق تجمع ” عنوان مقاله جدید من که در این شماره ماهنامه ی ... در سطح جهانی
نخستین سند بین المللی، اعلامیه جهانی حقوق بشر است که در ... ماده شماره ۷
کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان ... این اعلامیه درباره حق تجمع به طور کامل
سکوت کرده است. .... International Covenant on Civil and Political Rights ...

تحقیق دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام |8489| حرفه ای

25 ا کتبر 2017 ... تحقیق دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام (8489):تحقیق در مورد دستاوردهای
حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام دستاوردهای حقوق بین الملل علیه ...

رژیم صهیونیستی اسرائیل ناقض حقوق بشر

22 آوريل 2017 ... مقالــه حاضــر. 1. ... دسـتاوردهای پژوهـﺶ حاكـی از آن اسـت كـه ... حقــوق بین الملــل و
جنایــت جنﮕــی و جنایــات علیــه بشــریت محســوب می شــوند و. طراحــان، آمریــن و
عاملیــن آن مســتوجب تعقیــب، محاكمــه و مجــازات می ... ملل دربـاره اقدامات رژیم
صهیونیسـتی ..... اسـرائیلی مردان شـهر را اعـدام نمودند و منازل مسـکونی را منهـدم كردند .

واکنش ستاد حقوق بشر به گزارش حقوق بشری وزارت خارجه انگلیس ...

17 آگوست 2016 ... ستاد حقوق بشر کشورمان به منظور تنویر افکار عمومی در مورد گزارش بی‌اساس ...
استقرار مردم سالاری دینی بر مبنای تفکر اسلامی و دستاوردهای آن ... مقابل تحریم های
ظالمانه و غیرقانونی کشورهای غربی علیه ایران، حضور ده ها میلیونی مردم .... میثاق بین
المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مجازات اعدام را به طور مطلق منع نمی کند، ...

تحقیق دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام |16032| 2160

16 ا کتبر 2017 ... تحقیق دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام (16032):تحقیق درباره
دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام دستاوردهای حقوق بین الملل ...

رزومه - شهلا معظمی - دانشگاه تهران

کارشناسی, 1349, حقوق (قضایی), دانشگاه تهران; دکتری, 1363, حقوق جزا و ... تحلیل
اثار اجرا علنی مجازات ها از منظر جرم شناختی، زینب طاهری، کاربردی، دانشگاه ازاد
اسلامی، ... تحلیل جرم شناختی جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، محمد مهدی نادری،
کاربردی، ... بین الملل در مورد خشونت خانگی، سلامه ابوالحسنی، کاربردی، دانشگاه ازاد
اسلامی، ...

"امام(ره)" به احمدی‌نژاد در خواب چه گفت؟/ خواستگاری از این دخترها حرام ...

3 آوريل 2014 ... داعش اعلام کرده است که زنان عضو این دو گردان بین 18 تا 25 سال دارند و در ازای ...
مي‌توانيم درباره پارازيت بنويسيم و اين دستاورد پزشكي را به فال نيك بگيريم. ...
در آن یک زن ساکن الانبار علیه تروریست‌های داعش سلاح بر دست گرفته است. .... رابطه
خاصی دارند و سعی می‌کنند از حقوق رایگان‌شان به خوبی استفاده کنند.

محمود عسگری و ایاز مرهونی - دانشنامه همجنس‌گرایان

حكم شعبه 19 سابق دادگاه عمومی درباره اعدام این دو متهم بعد از اعتراض وكلای متهمان در
دیوان .... نسرین ستوده حقوقدان وفعال حقوق کودک در این باره می‌گوید: آنچه که در حال
حاضر ... اما کمیته تحقیق سازمان عفو بین الملل متوجه شده در همان روزی که نماینده ایران
در .... اتحادیه اروپا یادآوری می‌كند كه مجازات اعدام، تحت هیچ شرایطی، نباید علیه افرادی
كه ...

اعدام؛ مجازات مردانی که به دختر ۱۵ ساله تجاوز کردند - پایگاه خبری گیل ...

17 آگوست 2017 ... اعدام؛ مجازات مردانی که به دختر ۱۵ ساله تجاوز کردند ... در غیاب همدستش که سال‌ها پیش
اعدام شد، ادعا کرد دوستش به این دختر تجاوز کرده بود و خودش را بی‌گناه خواند. ... پرونده
، کیفرخواست علیه او صادر شد و پرونده برای رسیدگی در اختیار شعبه ... ختم جلسه را
اعلام کردند و برای تصمیم‌گیری درباره این پرونده وارد شور شدند و ...

مقاله دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام | لئودانلود

:Web version ﻣﻘﺎﻟﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ... اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﯾﮕﺮی
در ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ و ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻣﯽ ﭘﺮدازد: ﻧﺨﺴﺖ: اﺑﻌﺎد. ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را از اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﻪ ... ﺗﺤﻘﯿﻖ
درﺑﺎره ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ از ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و روان ﮔﺮدان ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: word.

PDF: مقاله دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام | DoArticle

ﻣﻘﺎﻟﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺠﺎزات. اﻋﺪام. اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ PDF ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه ﺣﻮل |ﻣﻘﺎﻟﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی
ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام| ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. درﺑﺎره. |ﻣﻘﺎﻟﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺠﺎزات ...

داکتر صاحب نظر مرادی: از دستاورد ده سال مان حراست کنیم - FIDH.org

8 مه 2014 ... وی تاکید می کند که حراست از دست آوردهای ده سال گذشته وظیفه همه مردم ... اگرخاطره ای
از نقض حقوق بشری خودتان در زندگی تان دارید، تعریف کنید. ... و بنیادهای اجتماعی
ترقی داشته است، جهش فکری در بین جوانان به وجود آمده است، ... که دست آورد مردم
افغانستان است همه متحد شوند و علیه آن مبارزه کنند. .... درباره ی همین موضوع.

مجموعه مقالات حقوق عمومی - بانک مقالات حقوقی , نشر عدالت

27 نوامبر 2016 ... مجموعه مقالات حقوق عمومی دانلود رایگان مجموعه ای بی نظیر از مقالات حقوق عمومی. ...
بررسی مجازات اعدام . تفاوت آن . .... گروگانگیری مرزبانان ایرانی از منظر حقوق بین
الملل ... برسی دستاوردهای قانون جدید دیوان عدالت اداری .... صلاحيت جهاني رسيدگي به
جرائم عليه بشريت در حقوق فرانسه .... گفتاري درباره حقوق شهروندي.

مجازات زنان و مردان خائن چیست؟ - تبیان

21 ا کتبر 2012 ... این جرم در قانون این‌گونه تعریف شده است كه «هرگاه زن و مردی كه بین آنها علقه ... زمانی
که انگیزه طلاق خیانت زن به مرد باشد تکلیف حقوق زن مبهم است از نظر عقل و ... البته
در شدیترین مجازات برای زنان زانی بحث حبس و مجازات اعدام كه می‌تواند ... همان قانون
متبادر درباره زنا و محصنه و غیر محصنه بودنش صدور حكم خواهد كرد.