دانلود رایگان

مقاله شيعه واقعي كيست - دانلود رایگاندانلود رایگان معنای لغوی شیعه یاران و پیروان است و شایع یعنی دنبال کرد و تبعیت نمود و در اصطلاح شیعه به کسانی می گویند که از علی و فرزندانش علیهم السلام تبع

دانلود رایگان مقاله شيعه واقعي كيست لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:122
مقدمه:
معناي لغوي شيعه ياران و پيروان است و شايع يعني دنبال كرد و تبعيت نمود و در اصطلاح شيعه به كساني مي گويند كه از علي و فرزندانش عليهم السلام تبعيت و پيروي نموده و ولايت آنان را پذيرفته اند و اين نام براي پيروان اهل بيت بقدري مشهور و معروف شده كه تا واژه شيعه بر زبان جاري مي شود بي درنگ پيروان علي در ذهن مي آيد برخي از نويسندگان و مورخان پيدايش شيعه را پس از رحلت رسول اكرم(ص)و يا پس از قتل عثمان دانسته و برخي فراتر رفتند تكوين مذهب شيعه را در ايام فتنه طلحه و زبير دانسته اند در حالي كه ما معتقديم شخص رسول اكرم (ص) مذهب تشيع را ايجاد كرده و در نخستين روزهاي بعثت كه بني هاشم را بر اساس آيه‹‹وُانْذِرً عشيُرتكْ الاقربين›› دعوت كرد فرمود: هر كه از شما با من بيعت كند جانشين من خواهد بود و كسي جز علي پاسخ مثبت به حضرتش نداد. از آن روز پيروان واقعي حضرتش مشخص و متمايز گرديدند پيامبر اكرم (ص) در آن مناسبت و در مناسبتهاي گوناگون ديگر تا حجته الوداع تنها و تنها علي را برادر، وارث، وزير، وصي، خليفه و جانشين خود معرفي كرد و به مردم فهماند كه هر كه او مولايش است پس علي نيز مولا و سرور اوست و بايد از او فرمان ببرد و ولايتش را بپذيرد و بي گمان اهل سنت و اقعي كساني هستند كه در روز نخست پيغام مولا و رهبر شان، رسول خدا (ص)را با دل و جان شنيدند و پذيرفتند و در برابرنص صريح او اجتهاد نكردند و با پيامبر مخالفت نورزيدند و پيروي از علي را مانند پيروي از رسول خدا(ص) و اجب و لازم دانستند. جالب اينجا است روايتهايي كه پيامبر درآنها دستور پيروي از علي را داده است و علي را به عنوان وصي، ولي و خليفه خود تعيين كرده است در مصادر اهل سنت صدها روايت است و با اين حال نه تنها به آن اهميت نداده بلكه آن را رها كرده و از آن مي گذرند گويا اين همه روايت براي آنها كافي نيست مطلبي كه شايد براي برخي از دوستان تازگي داشته باشد اين است كه رسول اكرم(ص) بر واژه شيعه اصرار داشته و شيعيان علي را شيعه خود و رستگاري و سعادت را در شيعه بودن دانسته و بشارت به بهشت را در شيعيان علي منحصر نموده است ودراصل اين نام مقدس را آن حضرت به پيروان علي گذارده نه اينكه پس از وفاتش نامگذاري شده باشد. حال در برابر اين روايتها كه شيعيان علي را مي ستايد و متجاوز از 120 مورد در مصادر قطعي و موثق اهل سنت آمده است آنان چه پاسخي دارند و چگونه آن را با وضعيت خويش منطبق مي دانند خود بايد پاسخگو باشند و يا اينكه سر تسليم و اطاعت را فرود آورده و اين سخنان حضرت رسول اكرم(ص) را نيز مانند ديگر سخنانش با قلبي پاك و عاري از هر كينه وتعصبي بپذيرند و چنين توقع به جايي هم از حق جويان هست،چه اينكه در كتاب خدا آمده است: ‹‹وُماْينطقْ عُن الهُوي اِنً هْوُ اِلاوُحًيّ يْوحُي›› او هرگز از روي هوا و هوس سخن نمي گويد و سخنش جز وحي منزل نيست و در آيه ديگري مي فرمايد:‹‹و ما آتاكُمْ الرسْولُ فخُذوهْ و ما نهاكمً عُنْدْ فاْ نتَهْوا›› و هر چه از رسول خدا به شما رسد به آن عمل كند و از هر چه بازداشت امتناع ورزيد.
شيعه علي در زبان پيامبر
چنانكه ذكر شد رسول اكرم(ص) درموارد گوناگوني شيعيان علي را ستوده و آنان رابشارت به بهشت برين ورستگاري داده است جالب است كه بيشتر اين احاديث دركتابهاي معتبر حديث و تفسير اهل سنت آمده است كه براي نمونه به برخي ازآنها اشاره مي شود تا برادران اهل سنت بدانند ما اگر پيروي از علي و آل علي مي كنيم به دستور تخلف ناپذير پيامبركه در كتابهاي اهل سنت وارد شده است عمل مي نماييم و اگرآنان نيز خواهان رستگاري روز جزا هستند به اين صراط مستقيم الهي روي آورند و دست دردست برادران شيعه خود بگذارند و همه باهم اهل سنت واقعي گردند كه بي گمان سني واقعي تنها به كسي اطلاق مي شود كه به سنت پاك پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم عمل كند و در آن پا بر جا بماند نه اينكه اسمي بي مسمي بر خود بگذارد. هيثمي در كتاب مجمع الزوائدش روايت كرده است. كه رسول خدا (ص) به علي فرمود: تو و شيعيانت به حوض من وارد مي شويد در حالي كه سيراب و شادكام و رو سفيد هستيد و همانا دشمنانت بر حوض من وارد مي شوند درحالي كه تشنه لب و اندوهگين اند. ابو سعيد حذري از ام سلمه نقل مي كند، كه رسول خدا(ص) به علي فرمود يا علي! تو و شيعيانت در بهشت هستيد. ابن عدي و ذهبي نيز كه هر دو از علماي بزرگ اهل سنت اند در كتابشان از رسول خدا(ص) نقل كرده اند كه به علي فرمود: هان ! تو اي فرزند ابوطالب و شيعيانت در بهشت هستيد. احمدبن محمد فقيه طبري در فضايل به اسنادش از طاوس از ابن عباس نقل كرده است كه رسول خدا(ص) به علي فرمود: اگر تمام آفريدگان بر ولايتت اجتماع مي كردند خداوند هرگز جهنم را نمي آفريد و همانا تو و شيعيانت رستگاران روز رستاخيز هستيد. در كشف الغمه، ابوبكربن مردوديه به اسنادش از ابوهريره نقل كرده كه رسول خدا به علي (ع) فرمود: تو و شيعيانت همراه من در بهشت هستيد پس رسول خدا اين آيه را تلاوت فرمود اخواناً علي سررٍ متقابلين برادر ابن كه روبروي يكديگر بر تختهاي بهشتي تكيه زده اند. در كنزالكراجي و كفايه الطالب حديثي از جابربن عبدالله نقل كرده اند كه رسول خدا به علي فرمود: همانا شيعيانت با سيمايي نوراني بر منبرهايي از نور گرداگرد من (در روز رستاخيز) خواهند بود و من شفاعتشان خواهم كرد و آنان فردا در بهشت همسايگان من اند. در امالي ازنساني، و از اسدي، طي روايتي از علي (ع) نقل كرده است كه رسول خدا فرمود: يا علي! همانا تو وصي، خليفه، وزير، وارث و پدر فرزندان من هستي و شيعيانت شيعيان من و دوستانت دوستان من و دشمنانت دشمنان من خوشا به حال كسي كه از تو پيروي كرد و چه بدبخت شد كسي كه با تو دشمني نمود و بي گمان فرشتگان با ولايت و محبت تو به خداي متعال نزديك مي شوند به خدا قسم ياران و دوستانت در آسمان بيشتر از زمين هستند. ابن حجر هيثمي در العبواعق المحرقه اين حديث را آورده است. و همچنين ابن عساكر در تاريخ خود از رسول خدا(ص) نقل مي كند كه فرمود: يا علي نخستين چهار نفري كه وارد بهشت مي شوند من و تو و حسن و حسين هستيم و سپس ذريه ما و پس از آنها همسران ما هستند و شيعيانمان در طرف راست و چپ ما قرار دارند. در مستدرك حاكم آمده است كه پيامبر (ص)فرمود:‹‹من اصل درختم و فاطمه فرعش و علي لقاحش و حسن و حسين ميوه هايش و شيعيانمان برگهاي آن درخت اند.›› با وجود چنين روايتهاي صريح جاي چه ابهامي باقي مي ماند؟ و چه شده كه گروهي از مسلمين به سوي ديگران روي آورده اند و از علي وآل علي روي برگردانده اند؟ هيثمي در مجمع الزوايدش خطبه اي را از رسول خدا(ص)نقل مي كند كه حضرت در آن مي فرمايد اي مردم هركه با ما اهل بيت دشمني كند خداي متعال در روز رستاخيز او را يهودي محشور فرمايد. رسول خدا هرگز يك بار مردم را سفارش به پيروي از فلان و فلان نكرد و شيعيان و پيروان ساير اصحاب را نستود و اصلا شيعه اي جز شيعه علي نپذيرفت او شيعيان و پيروان علي را شيعيان و پيروان خود مي دانست و به مردم دستور مي داد كه اگر ولايت او را مي پذيرند و لايت علي را نيز بپذيرند. ملاحظه فرماييد آنقدر كه بني اميه و پيشاپيش آنان معاويه درهم و دينارها و زر و سيمها را نثار چاپلوسان و متعلقان دين فروش كردند كه روايتهاي دروغيني را از رسول خدا(ص) در ستايش برخي از اصحاب نقل كنند و در اين راستا آن كاسه لسيان وزر بگيران كه رضايت خدا را با مشتي درهم و دينار بي ارزش معاوضه كردند روايتهاي بسياري را ساختند ولي با اين حال يك جا نمي توان پيدا كرد كه پيامبر مثلاً فرموده باشد اي فلان و فلان شيعيان تو رستگارند! به خدا رضايت خدا فقط در رضايت خاندان پيامبر است وبس. چرا نبايد بيدار شويم و خويشتن را از ورطه هلاكت حتمي رها سازيم و به دامان پر مهر و محبت اهل بيت روي آوريم؟ و مگر اهل بيت از پيش خود چيزي دارند ؟ آنان هر چه مي گويند قال رسول الله است و قول رسول الله قول خدا است كه هرگز ار روي هوا وهوس نيست و جز و حي نمي گويند.
فضيلت رافضه و ستايش اين نام
علي بن ابساط از عتيبه بن فروش از حضرت صادق(ع) فرمود به خدا چه نام خوبي خدا به شما بخشيده ماداميكه به گفتارما پايبند باشيد و به ما دروغ نبنديد و گويد حضرت صادق(ع) همين جملات رابه من فرمود در وقتي به آن حضرت عرض كردم مردي به من گفته است به ترس از اينكه رافضي باشي. ابن يزيد از ابوالجارود نقل مي كند كه گفت خدا دوگوشش را كر كند همچنانچه دو چشم او را نابينا ساخته اگر از حضرت باقر(ع) نشنيده باشد وقتي كه مردي به آن حضرت عرض كرد فلاني نامي روي ما گذاشته فرمود چه نامي؟ عرض كرد ما را رافضه مي نامد حضرت باقر(ع) با دست مبارك به سينه اش اشاره كرده فرمود و من از را فضه ام و او از من است و اين جمله را سه بار فرمود. ابن يزيد از.... از ابوبصير روايت كند كه به حضرت باقر(ع) عرض كردم قربان نامي روي ماگذاشتند و فرمانداران با آن نام خون و مال و ازار ما را مباح دانسته اند فرمود چيست آن؟ گفت رافضه حضرت فرمودند همانا هفتاد نفر از لشكر فرعون او را طرد كردند و نزد موسي(ع) آمدند و در ميان قوم موسي هيچ كس از آن هفتاد نفر كوشاتر و نسبت به هارون (برادر موسي) دوست تر نبود از اين جهت قوم موسي آنها را رافضه ناميدند و خدا به موسي(ع) وحي كرد كه اين نام را براي آندسته در تورات ثبت كن زيرا نامي است كه من به آنها بخشيدم بنابراين اين اسمي است كه خدا به شما بخشيده است. از محمد بن قاسم بن عبيد از سليمان اعمش گويد بر حضرت صادق (ع) وارد شدم وعرض كردم قربان مردم ما را رافضي مي نامند رافضي چيست؟ فرمود بخدا مردم شما را با اين اسم نناميده اند بلكه خداوند شما را با اين نام در تورات و انجيل به زبان موسي وعيسي(ع) ناميده و جهتش آن بود كه هفتاد نفراز قوم فرعون او را رها كردند و به دين موسي در آمدند و خداوند آنها را رافضه ناميد و به موسي وحي كرد اين نام را در تورات براي آنها ثبت كن تا در آينده نيز به زبان محمد(ص) صاحب اين نام شوند.
معناي اهل سنت
اهل سنت به اكثريت عظيم مسلمانان گفته مي شود كه در حدود سه چهارم امت اسلامي را در بر ميگيرد آنان از چهار امام اهل سنت عين ابوحنيفه، مالك، شافعي و احمدحنبل پيروي مي كنند و به اين ترتيب به چهار شاخه تقسيم مي شوند. از اين گروه بزرگ يك شاخه كوچكتر جدا شد كه چارچوب انديشه هاي آنان را ابن تيميه پديد آورد و آن را سلفيه و ابن تيميه را مجدد السنه مي خوانند.


مقاله شیعه واقعی کیست


تحقیق درباره شیعه واقعی کیست


تحقیق درمورد شیعه واقعی کیست


شیعه واقعی کیست


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله شیعه واقعی کیست؟

مقاله شیعه واقعی کیست؟ مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و
دارای ۱۱۰ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله شیعه واقعی ...

شيعه واقعي كيست؟ - پرشین مقاله

معنای لغوی شیعه یاران و پیروان است و شایع یعنی دنبال کرد و تبعیت نمود و در
اصطلاح شیعه به کسانی می گویند که از علی و فرزندانش علیهم السلام تبعیت و
پیروی ...

دانلود مقاله شيعه واقعي كيست؟ – jnmrazavi.ir

دانلود مقاله شيعه واقعي كيست؟ معناي لغوي شيعه ياران و پيروان است و شايع يعني
دنبال كرد و تبعيت نمود و در اصطلاح شيعه به كساني مي گويند كه از علي و فرزندانش ...

یک فایل دانلود مقاله کامل درباره شيعه واقعي كيست - بازدید امروز

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*. فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت).
تعداد صفحه :107. بخشی از متن مقاله. مقدمه: معناي لغوي شيعه ياران و پيروان است و ...

شیعه واقعی کیست | موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت علیهم السلام

احادیث حضرت فاطمه (سلام الله علیها): شیعه واقعی کیست؟ اگر به آنچه تو را فرمان داده
ایم عمل کنی، و از آنچه تو را از آن نهی کرده ایم بپرهیزی، تو از شیعیان مایی، وگرنه از ...

تحقیق شیعه واقعی کیست؟ | سیگنیفیکنت!

4 ژانويه 2017 ... شیعه واقعی کیست؟ مقدمه: معنای لغوی شیعه یاران و پیروان است و شایع یعنی دنبال
کرد و تبعیت نمود و در اصطلاح شیعه به کسانی می گویند که از ...

دانلود مقاله شيعه واقعی كيست | فروشگاه فایل

4 ژانويه 2017 ... مشخصات این فایل عنوان: شيعه واقعی كيست فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد
صفحات : 107. این مقاله در مورد شيعه واقعی كيست می باشد.

تحقیق شیعه واقعی کیست؟ | خانه مقاله!

24 ژوئن 2016 ... دسته: پژوهش فرمت فایل: doc حجم فایل: 63 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 107
7500 تومان شیعه واقعی کیست؟ تحقیق شیعه واقعی کیست؟

شیعه واقعی کیست؟ - تبیان

صبر تمام عیار مورد نظر اسلام نیز که در هر شرایطی پسندیده و تأکید شده، صبر
نفسانی است که بنا بر آن، انسان، خویشتن را از هوس و دلخواه ناروا باز می دارد و
مشتهیات [و ...

شیعه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این مقاله دربارهٔ فرقهٔ شیعه شامل همهٔ شاخه‌های آن است. ... مذهب شیعه مبتنی بر تفسیری
از قرآن و سنت محمد می‌باشد که از طریق امامان شیعه بیان و تعلیم شده است. ..... شیعه
واقعی یکی از موضوعات مهم در الهیات شیعه است که به بیان مفهوم واقعی و تعریف شیعه
...

شیعه واقعی کیست؟ - باشگاه خبرنگاران

19 ژانويه 2017 ... شیعه واقعی مشخصاتی دارد که امام صادق (ع) به این مشخصات می پردازد.

تحقیق درباره این که شيعه واقعي كيست؟ - بانک علمی | BANK ...

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد
صفحات: 107 موضوع : شيعه واقعي كيست؟ مقدمه: معناي لغوي شيعه ياران و پيروان ...

شیعه واقعی از نگاه حضرت زهرا(س) کیست؟ - افکارنیوز

16 فوریه 2017 ... شیعه واقعی از نظر صدیقه طاهره(س) نشانه‌ای دارد که نباید از آن غفلت کنیم.

تحقیق شیعه واقعی كیست؟ | جی پریم مقاله

25 ژانويه 2017 ... به صفحه دانلود فایل(تحقیق شیعه واقعی كیست؟)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب
بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{تحقیق شیعه واقعی ...

شیعه واقعی کیست ؟ - جامعه مجازی تدبر در قرآن کریم

شیعه واقعی کیست ؟ سید مصطفی فاطمی کیا. پرسش و پاسخ با حضر ت زهرا(س) در
باره خصوصیات شیعیان کلید واژه : شیعه ، امام ، حضرت زهرا ناشر : کتاب شریف عوالم
...

ویژگی شیعه واقعی از نظر امام حسین(ع) | سماموس

هر کسی برای رسیدن به مقام شیعه حسین بودن می بایست نخست محبت امام حسین(ع) را
در خود ایجاد کنیم تا با محبت به اطاعت ایشان برسیم و محبت ایشان را نیز به دست ...

ايا مي دانيد شیعه واقعی از منظر حضرت فاطمه (س) كيست ؟

7 آوريل 2013 ... ايا مي دانيد شیعه واقعی از منظر حضرت فاطمه (س) كيست ؟ - مردی همسرش را به نزد
حضرت فاطمه(س) فرستاد تا از ایشان سوال کند که آیا او از پیروان و ...

از دیدگاه پیامبر اکرم (ص) دیوانه ی واقعی چه کسی است؟ شیعه شناسی

به آن مرد نگاهی کرد و فرمود: او دیوانه نیست، آیا می‌دانید دیوانهٔ حقیقی کیست؟ گفتند:
خیر یا رسول الله (ص). فرمود: دیوانهٔ حقیقی کسی است که با تکبر و غرور راه می‌رود ...

خصوصیات شیعه واقعی، چهل حدیث شیعه شناسی - آکا

خصوصیات شیعه واقعی,حدیث شیعه شناسی,احادیث درمورد شیعه واقعی,شیعه واقعی
کسیت؟,ویژگی های شیعه واقعی,خصوصیات شیعیان واقعی,شیعه واقعی چه ویژگی
هایی ...

شیعه و مرید واقعی حضرت علی(ع) | پرسمان دانشجويي - وهابيت - وهابیت

29 ژانويه 2015 ... شیعه و مرید واقعی حضرت علی و مومن واقعی کیست؟ مرید حضرت علی علیه السلام
کسی است که شیعه واقعی آن حضرت باشد و شیعه واقعی را

آیا میدانید شیعه واقعی امیرالمؤمنین‌ امام علی علیه السلام کیست ...

26 آوريل 2017 ... امام موسی کاظم علیه السلام در گلایه از شیعیان فرمودند: اگر شيعيان خود را جدا و مشخص
کنم، در میان آنان جز حراف نیابم. اگر آنان را امتحان کنم، همگی ...

شیعه کیست؟

شیعه واقعی، کسی است که از علی و ائمه اطهارعلیهم السلام متابعت کند و سیره عملی و
... آیا در شیعه بودن شخص، همین مقدار کافی است که بگوید: دوستدار اهل بیت علیهم ...

تحقیق درباره این که شيعه واقعي كيست؟ - دانلود

دانلود موضوع شیعه واقعی کیست دانلود تحقیق درباره این که شيعه واقعي كيست؟
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

شیعه ی واقعی کیست؟ | پرسمان قرآن

واژه شیعه خاستگاه وحیانی دارد، و قرآن کریم از حضرت ابراهیم خلیل به عنوان شیعه
حضرت نوح یاد نموده: « وان من شیعته لابراهیم؛ (1) ابراهیم از پیروان نوح بود». در وصف
...

جمع بندی شده شیعه ی واقعی کیست!؟ - کانون گفتگوی قرآنی

مرحوم ابن بابویه، در کتابی به نام «صفات الشیعه» به جمع آوری روایات این بحث
پرداخته است. این دانشمند بزرگ شیعی، هفتاد و یک روایت را در این ...

شیعه ی واقعی کیست؟ » آدینه خفر

شیعه ی واقعی کیست؟ ... سنت را فراهم می آورد و می فرمود: «اگر جوانی از جوانان شیعه
را نزد من آورند که در پی تفقه در دین نباشد، او را تنبیه خواهم کرد». .... دسته : مقالات.

شیعه واقعی علی کیست؟ - معصومین

شیعه واقعی علی کیست؟ - معصومین ... مقاله های تربیتی .... اما یک ایرانی که خودش رو
شیعه وخودش رو محب علی میدونه این هست نوای آهنگش این هست زنگ خور گوشیش.

صبح میمه » علی اسماعیلی – شیعه واقعی در نگاه اهل بیت

2 جولای 2013 ... این مقاله ترسیم کننده سیمای شیعه راستین است، پاسخی است به این ... علی علیه
السلام به نوف بکالی فرمود: ای نوف می دانی که شیعه من کیست ؟

آیا ما شیعه واقعی هستیم؟ :: گنجینه

27 آوريل 2014 ... شیعه یعنی پیرو واقعی ائمه (ع) و برای شناخت آن علایم و نشانه هایی از طریق خود
معصومین ... نیز این چنین مورد بى اعتنائى و بى توجّهى قرار گرفته ایم ، مگر گناه ما
چیست ؟ ..... اوصاف راستین شیعه بیش از آن است که در یک مقاله بگنجد.

آیا یمانی شیعه است؟ / نام و نسب یمانی چیست؟ | فرهنگ نیوز

3 جولای 2015 ... در این بخش و مقاله دوم، از سلسله مقالات معرفی نشانه های حتمی ظهور و ... در مورد نام
واقعی یمانی، حدیثی از پیشوایان معصوم، در منابع شیعه، به دست ما ...

Persian Person - مسلمان واقعی کیست

23 ژانويه 2010 ... مسلمان واقعی کیست. ... مقالات علم رایانه ( مطالبی مختص به رایانه و تکنولوژی های
مربوط به آن ) مقالات مذهبی ( مطالبی مربوط مذهب و ... شیعه کیست؟

دانلود (پروژه آلودگی هوا) – کاملترین مقالات

16 آوريل 2017 ... مقاله جستاری در گرایش و پیدایش شیعه با آرزوی بهترینها برای شما عزیزاندوست
گرامی سلام. ... شما به صفحه اختصاصی تحقیق شیعه واقعی كیست؟

اوصاف شیعه در نگاه اهل بیت علیهم السلام - atabe.ir

این مقاله ترسیم کننده سیمای شیعه راستین است، پاسخی است به این پرسش که
شیعه در ... تا چه میزان از فرهنگ و اوصاف یاد شده برخوردار بوده و با واقعیت کلمه چقدر
مطابقت دارد. ... علی علیه السلام به نوف بکالی فرمود: ای نوف می دانی که شیعه من
کیست ؟

شيعه و مؤمن و منتظر واقعي كيست و چطور مي توانيم جزء آن باشيم به ...

پرسش و پاسخ ، شيعه و مؤمن و منتظر واقعي كيست و چطور مي توانيم جزء آن باشيم به
خصوص در جواني ... ك: نشريه موعود، مقاله شيعه، انتظار و وظايف منتظران، مهر و آبان 80.

شیعه واقعی

وهابیون که خود را اهل سنت می دانند در مقاله ای توهین بی سابقه ای به شیعه و مکتب امام
... و زاری و برانگیختن احساسات مردم و ربط دادن قضیه به عمرو ابوبکر برای چیست؟

انتظار چيست و متنظر واقعي کيست؟ - بخش فارسی - تی وی شیعه ...

29 سپتامبر 2014 ... پاسخ: حقيقت انتظار آن است كه انسان منتظر و چشم به راه، خود و محيطش را براي آمدن
منتظر و منجي موعود آماده كند. اين آمادگي بسته به فرد مورد انتظار، معنا ...

پاسخ به شبهه - یک سنّی از من پرسید: چه دلیلی برای شیعه بودن داری که ...

از او بپرسید: فرض کن من شیعه نیستم و یا هستم اما تو می‌خواهی مرا به سنّت دعوت
کنی. .... دلایل تشیع برای امامت و خلافت بلافصل حضرت علی علیه‌السلام چیست؟ .....
مطابق واقعیت تاریخی گفته باشی که بدلیل عدم مستند بودن بقیه صحبتهایت ؛
بعید ...

شیعه امام رضا علیه السلام کیست؟ - حضرت امام رضا علیه السلام

شیعه امام رضا علیه السلام کیست؟ شاخص‌های مطلوب یک شیعه واقعی بر اساس مصادیق
عینی مورد تأیید امام رضا علیه السلام چیست؟ اینها سؤالاتی است که بررسی و ...

و عزادار واقعی کیست - پایگاه اطلاع رسانی چهارده منتخب

پایگاه اطلاع رسانی چهارده منتخب - عزاداری واقعی چیست ؟و عزادار واقعی کیست ؟ ...
براستی که وجود چنین افرادی مصیبتی بزرگ برای نه تنها شیعه بلکه اسلام می
باشند . .... حقیقی نوشته محمد شجاعی برداشت شده ، از خواننده این مقاله خواهشمندیم
برای آگاهی ...

نرجس - ويکی شيعه

5 مارس 2017 ... در برخی از منابع کهن شیعه داستانی مفصل وجود دارد که مادر امام زمان را شاهزاده‌ای رومی ....
مقاله «بررسی تاریخی گزارش شیخ صدوق درباره نرجس خاتون».

شیخ زاکزاکی، رهبر شیعیان نیجریه کیست؟ - مقاله - گزارش ... - آفران

21 دسامبر 2015 ... شیخ زاکزاکی، رهبر شیعیان نیجریه کیست؟ ... اما شیخ زاک زاکی کیست؟ ... شیخ
ابراهیمـ زاک زاکی، عالمی شیعه در کشور نیجریه است که از محبوبیت ویژه‌ای در .....
عقب نشيني سودان جنوبي از منطقه "هجليج" اقدامي واقعي يا تاكتيكي.

مسلمان واقعی کیست؟ – وب سایت اختصاصی اهل سنت و جماعت ایران زمین

3 نوامبر 2016 ... قال َرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم : الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَیَدِهِ . ترجمه: رسول
الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فرمودند : مسلمان (واقعی ) کسی است که ...

زندگی نامه بزرگ شیعیان امام علی - بیتوته

در نزد مؤمنان سزاوارتر از خودشان كيست ؟ مردم گفتند : خداوند و پيامبر او بهتر مي دانند
. سپس پيامبر فرموند : اي مردم ! هر كس من مولا و رهبر او هستم ، علي هم مولا و رهبر ...

شیعه یا سنی حق کدام است ؟!

مطالب دست اول . جدی و تحقیقی در مورد شیعه وسنی - شیعه یا سنی حق کدام است ؟! ... اهل
تسنن در موارد مختلف خواهم نوشت تا بدانیم مشرک واقعی کیست و شرک چیست .

دایره المعارف اسلام پدیا » شیعه اثنی عشری (جعفری)

7 ا کتبر 2014 ... چکیده مقاله شیعه اثنی عشری .... و احادیث پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله) و همچنین
با مراجعه به عقل و سیرۀ عقلا تجلی واقعی اسلام در مذهب حقۀ تشیع تحقق می یابد. .....
باید دید روش مستقیم و صحیح که ملاک و معیار سنجش است چیست؟

چرا بعضي از اهل سنت بر خلاف شيعيان خون ، مني و شراب را نجس نمي دانند؟

از فتاوايي كه مخصوص شيعه است ، نظر ايشان در مورد نجاست مني است كه جز با شستن
از بين نمي رود ؛ زيرا ... شده است كه او آن را نجس مي داند و در مورد آن شستن را لازم مي داند
نيز موافق با نظر شيعه نيست ؛ زيرا او در هيچ يك از ... در مورد ام كلثوم نيز در بخش
مقالات به صورت مفصل پاسخ داده‌ايم . ..... خوشبخت واقعي و سعادتمند حقيقي کيست ؟

منطق كداميك قوي تره شيعيان يا اهل سنت؟

اینکه فاطمه درب را باز کرد و علی نرفت فارق از واقعیت و چگونگی قضیه باید بدانیم
..... اولین مقدمه: اینکه وهابی میخواهد اینطور ادعا کند که شیعه و سنی محب اهل بیت خدا را
نمیخوانند و ..... اما ای دوست چس این چیست در کتاب درجه 1 شما ..... مقالات الکترونیک.

عاشق واقعی کیست؟ بیست ویژگی عاشق راستین - نوگرا

عاشق واقعی کیست؟ نویسنده: دکتر سید اصغر ساداتیان و دکتر ماهیار آذر. یک عاشق
واقعی بیشتر خصوصیات زیر را دارد: 1. تقریباً به بلوغ کامل جسمی ،عقلی و ...

رهبر آینده ایران و جهان تشیع، کیست؟ - نسیم توسعه

6 ژوئن 2014 ... در این زمینه و با توجه به چند دهه فشار دولت‌های ضد شیعی بر مراکز .... به هر حال انتخاب
ولی‌فقیه و رهبر آینده جهان تشیع و ایران را باید واقعیت و دغدغه‌ای بجا و مهم ..... هیچکدام
از افرادی که در این مقاله سخیف نام بردید صلاحیت رهبری آینده ...

انتظار چیست و متنظر واقعی کیست؟ - سایت یاران مهدی

انتظار چیست و متنظر واقعی کیست؟ پاسخ: حقیقت انتظار آن است که انسان منتظر و
چشم به راه، خود و محیطش را برای آمدن منتظر و منجی موعود آماده کند. این آمادگی بسته به ...

مقاله : قهرمان کیست : تبیان زنجان

قهرمان کیست؟ ... اینک از جوان ها می پرسیم چه کسی شایسته است قهرمان نامیده شود و به
تعبیر دیگر پهلوان واقعی کیست؟ ... به حق اینها قهرمانان واقعی جامعه هستند. ... مگر ما
خود را شیعه و پیرو مولای متقیان حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام نمی دانیم؟

معرفی مفاخر و بزرگان شیعه/18 «مقدس اردبیلی»، عالمی که در قرن دهم با ...

7 آوريل 2013 ... مقدس اردبیلی پس از شهید ثانی مرجعیت و ریاست تامه شیعه را در نجف بر ... مقاله فی
الامر بالشی (در علم اصول ) ... برخی معتقدند که کتاب «حدیقة الشیعه» نوشته مقدس
اردبیلی است اما واقعیت این است که انتساب این کتاب به مقدس، صحیح نیست. ....
حضرت موسی از رسول خدا صلی الله علیه و آله سوال کرد: این مرد کیست؟

آشتی با خرد/من شیعه هستم

شیعه کیست؟ ... نمایش دو ستون; نمایش درختواره; نمایش متن مقاله; بستن متن‌ها .... در
عقلانیت این است که اگر شناخت (یا ارتباط عقلانی با واقعیتواقعی و درست باشد،
...

شیعیان واقعی - زندگی نامه ی معصومین علیهما السلام و بزرگان دین

پنجشنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۹۲ | نویسنده: شیعه | یک نظر ... برچسب‌ها: ولادت حضرت
معصومه, شیعیان واقعی, زندگی نامه ی بزرگان دین, خواهر ..... بعثت چیست؟ ....
برچسب‌ها: عید مبعث عید بزرگ مسلمین مقاله ای درباره ی عیدمبعث, ما و عید مبعث,
اخلاق و ...

تاریخ شیعه - پیدایی تشیع و عوامل مؤثر آن از دیدگاه مستشرقان

مؤید این مطلب را می توان به وضوح در مقاله آقای اتان کلبرگ با نام از امامیه تا اثنی .....
اصلی ایجاد و پیدایش تشیع در دوره های تاریخی اعلام شده از سوی مستشرقان چیست؟
.... از منظر آنان مذهب تسنن اسلام واقعی بوده و شیعه فرقه ا ی جدا شده از اسلام در جریان ...

چرا ايرانيان شیعه شدند؟ - صاحب نیوز

19 آگوست 2013 ... اما اولین حاکم بعد از پیامبر اکرم (صلى الله علیه وآله وسلم (کیست؟ ابوبکر؛ از همین
جا اختلاف شیعه و سنی شروع می‌شود. فقه شیعه معتقد است در زمان ...

آیا جن گیری و فرشته ها واقعیت دارند؟ - عصرعلم

9 نوامبر 2016 ... مشاهده همه · کسب مهارت · خانه » متفرقه » جن، دانستنی ها و داستانهای واقعی از جنیان ....
فرق فرشته با جن در چیست؟ ملائکه عطر و بوی خوش و پاکیزگی ...

«تشیع انگلیسی»؛ از تکفیر اهل سنت تا انحراف در اعتقادات شیعیان ...

«تشیع انگلیسی» چیست؟ «شیعه لندنی» به چه ... بدعت‌های "شیعه انگلیسی" برای
ضربه زدن به شیعیان واقعی. تشیع انگلیسی ...... چرا متن مقاله حرفی از صادق
شیرازی گفته نشده؟ ۱۹:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۶ .... درحاليكه شيعيان واقعي اين كار را حرام
ميدانند.

روایت‌های جعلی شبکه‌های سلام، فدک و اهل‌بیت از شیعه - مشرق نیوز

12 سپتامبر 2013 ... انگلیسی‌ها برای شیعه دوازده امامی هم یک طلبه خوش بر و رو، و خوش پوش تدارک دیده‌اند ...
از رسانه هایی که در لندن و امریکا هستند، تبلیغ می شود، در مسیر شیعه واقعی نیست.
..... رابرت مرداك كيست و چرا نمي‌توانيم فيلم در سطح جهاني پخش كنيم؟ .... این مقاله شما
سراسر از تهمت به شبکه هایی است که در شرایطی سخت بهرصورت ...

رابطه داعش با "روايات سفيانی، دجال و پرچم های سياه" چیست؟/ مدعیان - ابنا

25 سپتامبر 2014 ... رابطه داعش با "روايات سفيانی، دجال و پرچم های سياه" چیست؟/ مدعیان دروغین مهدويت در
شيعه بیشتر بودند یا در بين اهل سنت؟ ... و بحث انتظار را دارد، انقلاب اسلامی پيروز
شد ولي انقلاب ساير کشورهای منطقه به پيروزی واقعی نرسید.

ویژگی های یاران امام زمان(عج) چیست؟ / همه یاران حضرت همان 313 نفر ... - ابنا

30 آوريل 2015 ... ابنا: ویژگی ها و امتیازات یاران امام زمان(ع) چیست؟ ... در فصلنامه انتظار موعود شماره دو،
در بحثی با عنوان ویژگی یاران حضرت، مقاله ای نگاشته است. .... ابنا: آیا همه یاران
حضرت، شیعه اثنی عشری اند یا از سایر شیعیان و مذاهب هم افرادی جزء ...

کریم آقاخان کیست ؟ فرقه اسماعیلیه چیست ؟ - موعود

17 سپتامبر 2013 ... کریم آقاخان کیست ؟ فرقه اسماعیلیه ... فرقة اسماعیلیه، دومین فرقه پرجمعیت شیعه،
بعد از اثنی عشری است. ..... شیعه واقعی اسلام شیعه 12امامی است.

منتظر واقعی امام زمان کیست؟ و چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ - صراط ...

2 آگوست 2010 ... سوال : چگونه می توانم محب و منتظر واقعی حضرت مهدی (عج) شوم ؟ پاسخ : وظیفه منتظر
امام زمان(ع) این است که مانند یک منتظر واقعی زندگی کند.

ابوتراب | صادق واقعی کیست؟

12 دسامبر 2011 ... صادق واقعی کیست؟ موضوع: ابوتراب در قرآن. کلمات کليدي: صادق، اهل بیت، اهل سنت،
شیعه، قرآن. یَـَّأَیُّهَا الَّذِین‌َ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّه‌َ وَ کُونُواْ مَع‌َ الصَّـَدِقِین ...

شیعه شدگان

شیعه شدگان - ببرم پناه ز آتش چو شود عذاب بر پا به محمد و علی و حسن و حسین و زهرا.
... ثالثاً: وحی در خانة آنان نازل شد و اهل خانه از دیگران بهتر می دانند که در خانه چیست.
..... مصر است و با مقالات متنوع خود به پاسخ گویى شبهات و سؤالات مختلف درباره مذهب
شیعه مى پردازد. ..... سنت واقعي پيامبر صلّي الله عليه و آله نزد چه كساني است؟

حضرت زهرا(س) از بزرگترین نعمت‌های خداوند است/شاکر واقعی کیست ...

2 مارس 2017 ... به گزارش پرس شیعه، محسن اسماعیلی در ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در جمع
عزاداران فاطمی، با اشاره به آیه شریفه «إِنَّا أَعْطَینَاکَ الْکَوْثَرَ»، ...

پروژه شیعه واقعی کیست. doc - فروش فایل

5 days ago - کلید واژه ها: دانلود شیعه واقعی کیست,تحقیق شیعه واقعی کیست,مقاله
شیعه ... doc ,پاورپوینت, تحقیق , آموزشی , درسی , جزوه ,کتاب ، جزوه ,دانشگاهی .

نگاهی گذرا به زندگینامه‌ی حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای

21 مارس 2014 ... همچنین، پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها، مقالات و کتابهای گوناگونی ناظر به افکار و ...... تشکلها و
شخصیتهای اسلامی و شیعیان هند چهره‌ی واقعی انقلاب اسلامی ایران و نظام .... با گروههای
سیاسی شیعی در افغانستان، عراق و لبنان و ایجاد تفاهم بین آنها ...

چرا اهل تسنن دست بسته نماز می خوانند! | شهر سوال

26 مارس 2013 ... به نظر شیعه این کار در نماز خلاف سنت رسول خدا بوده و بدعت و حرام است و انجام این
کار را ...... نکته دیگر این که در شرایط فعلی، هرگونه بحث و مقاله و کتاب سخنرانی و
.... پیوند ثابت ارسال شده توسط شیعه واقعی در ۱۳۹۴/۶/۲۲ - ۲۱:۱۸.

ویژگی شیعیان واقعی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها | ضیاءالصالحین

27 فوریه 2017 ... قالت فاطمۀ الزهراء: إن كُنتُ تَعمَُل بِما أمرناكَ و تَنتَهِى عَمَّا زَجَرناكَ عَنهُ فَأنتَ مِن شِیعتِنا و
إلّا فَلا. اگر به آن چه به شما امر مى كنیم، عمل مى كنى و از آن چه شما را ...

انسان مطلوب - 50 ویژگی مومن واقعی

انسان مطلوب - 50 ویژگی مومن واقعی - شاخصه های انسان مطلوب. ... مومن کیست؟ -هنگام
تسلط و توانایی ،گذشت می کند 2-رفتارش ملایم است 3- شیوه زندگی و راه رفتنش ...

درسنامه مزاج شناسی- مقاله پنجم؛ مزاج شناسی انسانی؛ مزاج سودا - طب شیعه

متاسفانه در شرایط فعلی، مدعیان مزاج شناسی بسیارند امّا اساتید واقعی، معدود. ....
سودا در پایین تنه و اندام تحتانی می کند که نمونه آن، کیست پیلونیدال و واریس است.

مسئول واقعی حمله به لیبرتی کیست؟ | Iran Interlink.exposing ...

5 نوامبر 2015 ... مسئول واقعی حمله به لیبرتی کیست؟ ... هرچند واثق البطات رهبر گروه شیعه شبه
نظامی جیش المختار یا حزب‌الله عراق در مصاحبه با خبرگزاری فارس ...

نسیم سحر - ابومخنف، نخستین راوی عاشورا

در باره اینکه ابومخنف شیعه بوده یا سنی بین مورخین و علمای رجال اختلاف وجود دارد،
.... شده است و به ابومخنف نسبت دادهاند، معلوم نیست از کیست و از ابومخنف نیست».

اثبات شیعه

اثبات شیعه - ... به راستی او کیست که همگان محو کمالات و صفات اویند؟ او کیست که
بعضی در مقام تمجید او از حد فراتر رفته اند و او را خدا خطاب کرده اند و برخی ... در مقاله
حق روشن است اشاره به این کردم که ابوبکر فدک را با اون روایت ساختگی از بنت ...

آيا مذهب شيعه ازدين اسلام منحرف شده! | شبکه جهانی کلمه

25 سپتامبر 2014 ... آيا سيصد وچند نفر شيعه واقعي در ميان انبوهي از شيعيان وجود نداردتا ظهور ... پس
كيست ستمكارتر از آنكس كه بر خدا دروغ بندد تا از روي ناداني مردم را گمراه ..... قرآن
ونشرهرچه بيشتراين مقاله استفاده نميكنيد؛لطفا اين مقاله را به آشنايان ...

نویسنده واقعی آثار شکسپیر کیست؟ - شفقنا

6 آوريل 2015 ... نویسنده واقعی آثار شکسپیر کیست؟ ... در سال 1856 دلیا بیکن آمریکایی دیگر
مقاله ای نوشت در جهت حمایت از این تئوری و نوشتن این نمایشنامه ها ... شهروند شیعه
عربستانی به اتهام «سازماندهی تظاهرات» به تحمل 15 سال حبس محکوم شد.

آيا در قرآن آيه اي در مورد شيعيان وجود دارد؟ آیه خیرالبریه چه كساني هستند

27 نوامبر 2012 ... دیدگاه شیعه و سنّی در این باره چیست؟ ... البته كلمهء شيعه در كلمات پيامبر خطاب به
علي آمده بود:. ... يعين شيعه واقعي يكسي است كه اهل تقوا و.

عیدالزهرا (ع)؛ جشن خرافی یا مراسم دینی؟!/ ابولولو کیست؟ - پایگاه ...

1 ژانويه 2015 ... برخی افراد کم اطلاع ابولولو را فردی شیعه می دانند که از روی انگیزه های مذهبی اقدام به
... درباره قاتل عمر که فیروز ابولؤلؤة نام دارد واقعیت اینست که طبق منابع ..... در این
مقاله همه مستندات هم ارائه شده است و بهتر بود شما به جای کپی کردن ...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (word) 18 صفحه

پاورپوینت خاندان شیرازی

پاورپوینت فصل ششم ریاضی نهم

دانلود مقاله ريشه‌هاي فقر و فساد

دانلود مقاله خانواده و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي

پاورپوینت دايره تجسس

طرح کارافرینی اتوماسیون حمل و نقل درون شهری تحت وب -تاکسی تلفنی

تحقیق در مورد زبان شناسي چيست و سطوح زبان شناسي

تحقیق در مورد برنامه ریزی استراتژیک و مدل برایسون

پاورپوینت ارزیابی کارایی سیستم‌های نرم‌افزاری محیط‌های سیار

تحقیق درمورد تفسیر المیزان سوره نساء

کارورزی علوم تربیتی

مقاله الگوریتم فلوید

تحقیق در مورد تحليل حقوقي جرم نشر اکاذيب در رسانه هاي جمعي

دانلود پاورپوینت مدير طرح بندي GridBagLayout - هشت اسلاید

پاورپوینت در مورد نظام شایستگی (نظام شايستگي درشركت ملي گاز ايران) -43اسلاید

مطلبی در مورد رازهاي شادي و آرامش در زندگي

تحقیق درمورد شبکه کامپیوتر 37 ص

تحقیق درمورد استان خوزستان

پاورپوینت در مورد افعال عربی 3812155

تحقیق در مورد زندگی نامه ابوریحان بیرونی (با فرمت word)

دانلود پاورپوینت الگوریتم کلونی زنبور عسل

تحقیق در مورد شرايط ضمن عقد يا عقد خارج لازم

تحقیق درباره روانشناسي هوش با فرمت ورد

تحقیق. شستی استاپ استارت و سلکتور سوئیچ های فرمان

تحقیق در مورد پروژه درس ديمكاري سيستم‌هاي كشاورزي غرب 20 ص (word)

تحقیق در مورد معادن زغالسنگ طبس 82 ص

تحقیق در مورد خفاش

تحقیق در مورد ليلة القدر در نگاه علامه طباطبايى 18 ص

دانلود مقاله زنان خیابانی